Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Een vloer als een balzaal? 5 tips voor de perfecte egalisatie!

1. Strijk stoffige ondergronden voor

Blijft de ondervloer ook na grondig stofzuigen stoffig of zanderig? Ga voor zekerheid en strijk de vloer voor met een geschikte primer. Hierdoor wordt de ondervloer versterkt en worden aanwezige stofdeeltjes gebonden. Forbo Eurocol biedt primers specifiek voor zand-cement en anhydriet, maar er is bijvoorbeeld ook een hybride egaliseermiddel, de 924 Europlan Hybrid. Naast een verbeterde hechting bieden Eurocol-primers nog een voordeel: het egaliseermiddel vloeit er beter door uit. Blijvend stoffige ondervloeren tref je vooral aan bij nieuwe anhydriet- en zand-cementdekvloeren, maar je komt deze omstandigheden ook tegen op renovatieprojecten.

2. Sterk zuigende ondergrond? Ook primen!

Ondervloeren met een lagere druksterkte zijn veelal minder verdicht, poreuzer en mede hierdoor sterk zuigend. Kies ook onder deze omstandigheden voor zekerheid en strijk de vloer voor met een geschikte primer. Dit verdicht de ondervloer voor een betere hechting van het egaliseermiddel en het voorkomt een te grote en snelle vochtonttrekking uit de nog natte egalisatielaag, waardoor het vloeivermogen zou afnemen. Strijk je een zuigende ondergrond niet voor, dan loop je de kans dat de egalisatielaag niet mooi strak wordt of dat deze 'verbrandt' door te snelle droging. In het ergste geval moet je tweemaal egaliseren. Niet primen? Valse zuinigheid dus.

044

3. Strijk een houten ondervloer altijd voor

Een houten ondervloer is vochtgevoelig en heeft daarom altijd een goede voorbereiding nodig. Een goede primer zorgt ervoor dat er geen vocht uit de egaliseermassa in de houtvezels kan trekken. Nat hout zet uit en gaat 'werken', wat schadelijke gevolgen heeft voor elke vervolgstap in de vloerafwerking. Meerdere Eurocol-egaliseermiddelen zijn geschikt voor toepassing op hout.

4. Voorkom te snelle droging

Forbo Eurocol biedt diverse egaliseermiddelen die prima zonder primer kunnen worden toegepast, zoals 925 Europlan Alphy Direct, 990 Europlan Direct en 991 Europlan Direct Rapid. Toch kunnen zich verwerkings- of omgevingsomstandigheden voordoen waardoor het raadzaam is om de vloer vooraf te primen of anderszins voor te behandelen. Bijvoorbeeld als er te snelle droging dreigt door een hoge omgevings- en/of vloertemperatuur, direct invallend zonlicht of een lage relatieve luchtvochtigheid. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van factoren die het droogproces ongewenst versnellen. Dit gaat altijd ten koste van het uitvloeien en uiteindelijk ook van de kwaliteit van de egalisatie. Daarom, bij dit soort extreme omstandigheden: altijd voorstrijken!

Egaliseren tips 2

5. Verwijder bij een dampdichte vloerafwerking oude lijmlagen en breng een vochtscherm aan

Soms is op een bestaande ondervloer nog een oude, vochtgevoelige lijmlaag aanwezig. Schuur, frees of schaaf die laag dan volledig weg en breng na het stofzuigen van de vloer, voordat je gaat egaliseren, een vochtscherm aan met 021 Euroblock Reno LE, 023 Euroblock Fast of 026 Euroblock Multi . Let op: gebruik bij dit soort omstandigheden geen voorstrijkmiddel! Breng je niet eerst vochtscherm aan, dan kan vocht vanuit de ondervloer de oude lijmlaag oplossen waardoor deze 'versnottert' of 'verzeept'. Het gevolg is dat de egalisatielaag onthecht, waardoor je het risico loopt van veel en kostbaar reparatiewerk. Ga je egaliseren? Altijd goed voorbereiden dus!

021 Euroblock Reno LE 4e

Bekijk hier de instructievideo voor vakkundig egaliseren:

Toch nog vragen? Raadpleeg je Technisch-commercieel adviseur of de afdeling Technische adviezen.