Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Zo laat je je niet verrassen door het dauwpunt

1. Er zit altijd vocht in de lucht

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de waterdamp in de lucht maximaal is. Er is dan sprake van 100% relatieve luchtvochtigheid. Daalt de temperatuur, dan zal die waterdamp condenseren. In de lucht wordt dit zichtbaar als dauw of mist, maar op een kouder oppervlak, zoals een egalisatielaag, tegelwerk of glas, slaat waterdamp neer als druppels. En dat is iets wat je als tegelzetter of project- of woninginrichter niet op de wand of vloer wilt zien als je 's morgens vroeg op het werk arriveert. In koelere, vochtigere perioden treedt condens vaker op, maar dit natuurlijke verschijnsel doet zich het hele jaar voor, ook in de zomermaanden. Vooral bij wisselende weersomstandigheden en verschillen in relatieve luchtvochtigheid is het belangrijk om het dauwpunt goed in de gaten te houden, want condensvorming op de vloer kan een mooi project grondig verpesten. Dauwpunttabellen zijn een handig hulpmiddel, maar als je aanhoudt dat de vloer- en wandtemperatuur minimaal 3 °C hoger is dan de geldende dauwpunttemperatuur, zit je altijd goed.

5 tips dauwpunten 3

2. Check de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur

Voor elk Eurocol-product gelden specifieke verwerkingsvoorschriften. Neem het aanbrengen van LiquidDesign. Hiervoor adviseert Forbo Eurocol een maximale relatieve luchtvochtigheid van 70%, met als voorwaarde dat deze in verhouding is met de voorgeschreven vloer- en omgevingstemperatuur. Die gegevens vind je op het productspecificatieblad. De relatieve luchtvochtigheid mag in sommige gevallen wel hoger zijn, zolang deze in verhouding is met de temperatuur van de vloer en omgeving. Ontstaat er een dauwpuntsituatie aan de vloer, dus wanneer er condens neerslaat, dan kan dit tot problemen leiden. In het voorbeeld van LiquidDesign kan er onthechting en 'bruisvorming' optreden in de toplaag, zeker wanneer de onderliggende primer- en/of egalisatielaag onvoldoende droog is.

3. Meet het restvochtpercentage en ventileer

In verband met het risico van condensvorming op de vloer, plus de mogelijke aanwezigheid van restvocht in de ondergrond, wordt het belang van regelmatig vocht meten nog eens extra onderstreept. Dit kun je prima zelf met de juiste apparatuur, maar onze Technisch-commercieel adviseurs nemen die zorg graag uit handen tijdens een projectbezoek. Een goede gelegenheid om ook andere technische aspecten van het project door te spreken. Is de vloer te vochtig, dan kan het drogingsproces worden versneld door de inzet van ventilatoren. Gebruik dan wel een ventilator op een voet zodat de luchtcirculatie hoog genoeg in de ruimte plaatsvindt. Met een laag-modelventilator (zie foto) koelt de vloer plaatselijk af, zodat ook plaatselijk een dauwpuntsituatie kan ontstaan.

ventilator

4. Laat producten minimaal 24 uur acclimatiseren

Hoe kouder de vloer, hoe groter de kans dat waterdamp uit de lucht er als condens op neerslaat. Hetzelfde geldt voor de materialen die je verwerkt, zoals vloerbedekking of tegels. Komen die uit een kouder of warmer magazijn, bus of vrachtwagen, laat deze dan eerst rustig acclimatiseren. Liefst minimaal 24 uur vooraf, in de ruimte waar ze zullen worden verwerkt. Dit acclimatiseren geldt ook voor primers, egaliseermiddelen, lijmen en voegmiddelen.

5. Houd een veilige marge aan

Er bestaat geen eensluidende methode om het exacte dauwpunt in een projectomgeving te bepalen. Of en wanneer er waterdamp uit de lucht neerslaat, hangt immers af van meerdere factoren, zoals hiervoor ook beschreven. Dauwpunttabellen zijn een handig hulpmiddel, in combinatie met de Eurocol-productspecificatiebladen. Houd in ieder geval altijd een veilige marge aan van enkele graden Celsius en houd ook rekening met wisselende temperaturen. Heb je toch nog vragen of twijfels, klop dan aan bij de afdeling Technische adviezen of je Technisch-commercieel adviseur. Met gebruik van een Caisson LVT15 thermo-hygrometer verricht hij of zij graag een dauwpuntmeting op locatie.

5 tips dauwpunten 7