Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Beleidsverklaring

Forbo Eurocol houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van lijmen, egalisatiemiddelen, voegmiddelen, lasdraad, voorstrijk-, vochtisolatie-, onderhoudsproducten en laksystemen ten behoeve van het installeren, beschermen en onderhouden van vloerbedekkingen en keramische wand- en vloertegels. Een strategische ontwikkeling volgend, zijn er ook functionele- en design coatings in het assortiment opgenomen, als alternatieven voor elastische en harde vloerbedekkingen.

Forbo Eurocol neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de productkwaliteit en het milieu door te voldoen aan een kwaliteitssyteem conform de NEN-EN-ISO 9001:2015 en een
milieuzorgsysteem conform de NEN-EN-ISO 14001:2015.
Onze kwalitatief hoogwaardige producten voldoen aan normen die tot stand zijn gekomen door marktonderzoek, eisen en ervaringen van onze afnemers en van onszelf, nationale en internationale normcommissies. Forbo Eurocol voldoet ook aan de geldende wet- en regelgeving zoals het activiteitenbesluit, de arbowet, de warenwet en ADR. Door onderzoek en ontwikkeling en door de oorzaak van afwijkingen aan te pakken streven we naar continue verbetering. Onderdeel van een kwalitatief hoogwaardig product vormen ook uitgebreide voor- en nazorg m.b.t. de toepassing en verwerking van deze producten. Klantgericht denken en doen gelden bij Forbo Eurocol als kerntaken voor alle medewerkers.

Door een milieubewust en efficiënt management en door toepassing van technisch en economisch haalbare middelen hebben wij als doel de als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten optredende milieubelasting continu te verminderen en verontreiniging van de verschillende milieucompartimenten te voorkomen. Hiertoe is in 2023 een nieuw beleid voor sustainability vastgesteld en bepalen wij periodiek de milieuprestatie van ons bedrijf. Daarbij zullen wij bij afwijkingen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de belasting op
het milieu te beperken, zowel op het gebied van bodem, water als lucht.

Bij het beoordelen van leveranciers maken milieuaspecten onderdeel uit van de hierbij gehanteerde procedure.

Kwaliteit- en Milieuzorg is een gemeenschappelijke opgave waaraan werknemers en directie gezamenlijk moeten werken. Wij zullen daarom kwaliteit- en milieubewustzijn en motivatie van werknemers actief stimuleren door middel van opleiding en communicatie. Hiervoor is een plan opgesteld dat elk jaar afgestemd zal worden op de behoefte van Forbo Eurocol, de werknemers en overige belanghebbenden. Tevens zullen wij de noodzakelijk informatie en middelen beschikbaar stellen.

Wij stellen ons ten doel door onze open en transparante communicatie met alle belangengroepen de basis te leggen voor de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het milieubewustzijn van Forbo Eurocol en de kwaliteit van onze producten. Dit wordt weerspiegeld in onze slogan ‘Eurocol the strong connection’.

J. Schwemmle
Vice President Forbo Euroco

Wormerveer, juni 2023

Download

  • Beleidsverklaring 2023

    Beleidsverklaring