Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Minder milieubelasting, 'van wieg tot graf'

Duurzaamheid en zorg voor het milieu zijn vast onderdeel van ons beleid. Hiermee nemen wij als fabrikant graag onze verantwoordelijkheid en het resultaat van deze inspanningen ziet u terug in ons productaanbod. Dit doen wij onder meer aan de hand van een Levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij wordt een product beoordeeld op duurzaamheidsaspecten gedurende de gehele levensduur. Dus vanaf de winning van de benodigde grondstoffen tot transport, productie, gebruik en afvalverwerking.

LCA 3a

Milieudatabase

Levenscyclusanalyse wordt daarom ook wel 'wieg-tot-grafanalyse' genoemd. Alle bouwproducten waarvoor de LCA is gemaakt en extern zijn gevalideerd, worden met productkaarten opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Handig voor elke opdrachtgever, constructeur of architect die met duurzame bouwmaterialen wil werken, want die vindt hierin alle informatie over de duurzaamheid van de geregistreerde producten en materialen. De gegevens in deze ‘bibliotheek’ vormen tevens de basis voor rekentools waarmee zij de milieuprestatie van een geheel gebouw (MPG) kunnen berekenen.

recycling

Onafhankelijke beoordeling

Alle duurzaamheidsaspecten van een product of materiaal worden bij een LCA meegewogen. Dus niet alleen de grondstoffenwinning, het transport ervan en de productie, maar ook de verpakking en de afvalstromen en -verwerking. Op basis van al deze data wordt een Environmental Product Declaration (EPD) vastgesteld, met een zogenoemde 'schaduwprijs' of 'milieukostenindicatie (MKI)'. Deze schaduwprijs maakt het voor opdrachtgevers, constructeurs en architecten gemakkelijker om de milieu-impact van producten met elkaar te vergelijken. Op die manier kunnen zij een afgewogen en een bewuste keuze maken voor een bouwproduct of -materiaal. Belangrijk hierbij is dat alle EPD’s door een onafhankelijke partij worden beoordeeld en gecontroleerd.

Benodigde informatie

Bij Forbo Eurocol houden twee medewerkers zich bezig met het opstellen van LCA’s en EPD’s. Dit zijn productontwikkelaar Jan Koomen en chemisch analist Rob Groot. 'Om erachter te komen hoe en waar een grondstof wordt gewonnen of geproduceerd en hoe deze wordt vervoerd naar onze productielocatie in Wormerveer, zijn wij afhankelijk van de informatie van de leverancier of producent. Soms is dat lastig, want zeker een tussenhandelaar staat niet altijd te springen om zijn bron aan ons prijs te geven. Om dan toch de gewenste informatie te verkrijgen, kunnen we bijvoorbeeld volstaan met alleen de vermelding van vervoersafstanden en transportmiddelen. Op die manier beschikken we dan toch over de benodigde gegevens.’

Jan en Rob

Groeiend aanbod EPD's

Forbo Eurocol houdt zich al langere tijd bezig met het opstellen van EPD-rapportages. Zo zijn die voor de 680 Elastilight, 765 Ecolight en 920 Europlan Alphy al beschikbaar en op te vragen door onze klanten en relaties. Van steeds meer Eurocol-producten zullen we LCA’s en EPD’s opstellen, zodat het aanbod ervan de komende tijd nog flink zal groeien. Het 35-jarig jubileum van het Waterdicht Tegelwerk Systeem is een mooie gelegenheid om ook hiervan de LCA in kaart te brengen. Producten binnen dit systeem, waarvan de EPD's binnenkort worden verwacht, zijn 099 Dispersieprimer, 683 Fibrecoat, 705 Speciaallijm en 706 Wit Speciaalvoeg WD.

680

Milieubewuste gadget

Als ludieke gadget voor de combinatie Waterdicht Tegelwerk Systeem en ons streven naar duurzaamheid, bieden wij onze klanten een gratis Eurocol-douchetimer aan. Een handige, kleurige timer, die u met een zuignap eenvoudig op een tegel of glaswand plaatst, om niet nodeloos lang te douchen en zo water en energie te besparen. Goed voor het milieu én uw portemonnee. U zult de Eurocol-douchetimer ontvangen van uw vaste contactpersoon bij Forbo Eurocol.

Douchetimer

Ga hier terug naar de Eurovisie.