Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

REACH

REACH; hiermee willen wij u graag informeren over REACH, de nieuwe Europese wetgeving betreffende de veiligheid van chemische stoffen.

1. Wat is REACH?

REACH is een nieuwe Europese verordening die betrekking heeft op de productie, import en gebruik van chemische stoffen als zodanig of aanwezig in preparaten. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het levert de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen om die risico’s te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen van de overheid naar het bedrijfsleven.

2. Wat is het doel van REACH?

Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. Door REACH zal meer informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen. De communicatie over deze stoffen zal hierdoor in de keten van producent tot en met eindgebruiker en visa versa verbeterd worden.

3. Om welke verplichtingen gaat het?

Fabrikanten, distributeurs en importeurs hebben de verplichting om stoffen te registreren met een uitgebreide set van gegevens over de veiligheid voor mens en milieu. Er gelden verschillende termijnen en verschillende eisen voor de diepgang van de gegevens. Dit is afhankelijk van onder andere het volume en de schadelijke eigenschappen van de stof. Informatie over en de beheersbaarheid van risico’s moet tussen bedrijven in de keten worden doorgegeven. Ter voorbereiding van de Registratie dienen gebruikers van stoffen (ook zoals die in lijmen, kitten, coatings, soldeervloeimiddelen, smeermiddelen e.d. worden toepast) informatie over het gebruik door te geven aan hun leveranciers.

4. Wat is de planning?

De REACH wetgeving werd 1 juli 2007 van kracht. Voor 1 december 2008 moesten alle stoffen bij het REACH registratiebureau in Finland aangemeld worden. Per 1 december 2010 moesten van de meest gevaarlijke stoffen de risico’s bekend zijn. Per 1 juni 2018 moet REACH voor alle stoffen geïmplementeerd zijn.

5. Wat betekent REACH voor u als klant?

In de toekomst krijgt u producten waarvan ook voor uw toepassing alle gezondheids- en milieurisico’s helderder gedocumenteerd zijn. Omdat veel toepassingen dezelfde zijn zal onze industrietak een aantal zogenaamde “generic exposure (blootstelling) scenario’s” opstellen en deze doorgeven aan de grondstoffenleveranciers. Zodra deze opgesteld zijn, zullen wij vragen of een dergelijk scenario ook bij u van toepassing is. Forbo Eurocol Nederland B.V. heeft haar grondstoffenleveranciers gevraagd de gebruikte (grond)stoffen te registreren en indien nodig testen in te zetten, aansluitend op de wijze waarop deze in onze producten worden toegepast. Het eindresultaat van het totale proces zal een betere bescherming van het milieu en een gezonder werk- en leefklimaat zijn.

6. Waar kunt u meer informatie over REACH verkrijgen?

Download

  • certificaat ISO 9001

    Certificaat ISO 9001

  • certificaat ISO 14001

    Certificaat ISO 14001