Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Met 820 Dim Floor in 5 stappen naar geruisarme tegelvloeren

1. Plaats de 802 Randstroken

Zorg ervoor dat de ondergrond goed vlak en voldoende trek- en drukvast is. Meer informatie over diverse ondergronden en de voorbewerking ervan vindt u in de brochure Eurocol Lijmadviezen en op de Eurocol-website. Breng vervolgens de zelfklevende 802 Randstroken aan langs de randen van de te betegelen vloer. Bij toepassing op anhydrietvloeren moeten deze eerst goed dekkend worden voorgestreken met 099 Dispersieprimer. De droogtijd hiervan is minimaal 2 uur.

geluid 1

2. Breng de 820 DIM Floor-matten aan in natte 542 Eurofix Tack Plus

Is de ondergrond goed voorbereid, breng dan de speciale lijm, de 542 Eurofix Tack Plus, aan met een vachtroller. De droogtijd hiervan bedraagt 20 tot 30 minuten en het verbruik is 100 tot 150 gram per m². Breng altijd voldoende lijm aan en plaats de 820 DIM Floor-matten in de nog natte 542 Eurofix Tack Plus, strak tegen de randstroken. Leg de matten in halfsteensverband secuur tegen elkaar aan, met de bedrukking (of grauwe zijde) naar boven. De matten kunnen eenvoudig op maat worden gesneden met een stanleymes. Let op: de matten moeten naadloos op elkaar aansluiten! Er mag geen lijm door de naden heen komen, want dit kan het geluidsisolerende effect verminderen.

geluid 2

Druk de matten na het leggen goed aan, bij voorkeur door deze te walsen.

geluid 3

3. Sluit naden af met 685 Eurocoat

Werk hierna alle overgangen tussen de 820 DIM Floor-matten en de aansluitingen tussen de matten en randstroken af met 685 Eurocoat. Laat deze afdichtende pasta vervolgens 1 uur drogen. Deze afdichting voorkomt dat dat er tijdens het tegelen tegellijm via naden en randen in contact komt met de ondergrond, wat ten koste gaat van de uiteindelijke geluidsisolatie van de tegelvloer.

geluid 4

4. Verlijm de vloertegels

Zodra de 685 Eurocoat-naden droog zijn, kunnen de vloertegels op de 820 DIM Floor-matten worden verlijmd. Kies hiervoor een geschikte Eurocol tegellijm, waarbij de vertanding van de lijmkam afhankelijk is van de vlakheid en het formaat van de tegel (max. 40x40 cm). Bij het tegelen is een lijmcontactvlak van minimaal 80% vereist. Plaats de tegels binnen de aangegeven verwerkingstijd met een schuivende beweging in het verse lijmbed.

geluid 5

5. Breng het voegwerk aan en werk de randen af

Voeg na droging van de tegellijm (minimaal 24 uur) het tegelwerk af met de 706 Speciaalvoeg WD of 717 Eurofine WD volgens de gebruikelijke werkwijze. Houd hierbij de voeg langs de wanden met randstroken goed vrij en verwijder eventuele lijm- en voegresten. De stukken randstrook die nog boven het tegelwerk uitsteken kunt u eenvoudig afsnijden met een stanleymes.

geluid 6

De tegelvloerranden kunt u naar keuze afwerken met een plint of afkitten met een 880 Eurocol Silicone-kitvoeg. Een fraai stukje tegelwerk, dat vriendelijk is voor de (onder)buren!

geluid 7

Andere toepassingen van 820 DIM Floor

Behalve als geluidsisolatie, kan 820 DIM Floor ook worden toegepast als ontkoppelingsmat tegen scheurvorming. De flexibele matten vangen horizontale vervorming van ondergronden prima op. Ruim voldoende om lichte scheurvorming in draagkrachtige ondergronden (max. 2 mm), door krimp van de ondervloer of ‘zetting van het gebouw’ te ‘absorberen’. Op die manier worden mogelijke scheuren in de tegelvloer door krimp of uitzetting voorkomen. Ook voor deze toepassing kunt u de hierboven beschreven stappen 1 t/m 5 volgen, waarbij u stap 3, het afsluiten van naden en randen met 685 Eurocoat achterwege kunt laten.

Let op: er gelden wettelijke eisen voor contactgeluidsisolatie
In het Bouwbesluit 2012 wordt gesproken van respectievelijk karakteristiek luchtgeluidsniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau. Deze begrippen zijn in de plaats gekomen van de in het Bouwbesluit 2003 opgenomen isolatie-index voor luchtgeluid en isolatie-index voor contactgeluid. De eis voor contactgeluidsisolatie dient nog steeds minstens +5 dB te bedragen. Deze eis geldt voor contactgeluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie. Bijvoorbeeld twee boven elkaar liggende woonkamers in een appartementengebouw, of een badkamer en onderliggende woonkamer. Voor contactgeluidsoverdracht naar een besloten ruimte anders dan een verblijfsgebied geldt een 5 dB lagere eis (Ico > 0 dB). Bijvoorbeeld van een badkamer naar een onderliggende badkamer.

Bewust omgaan met harde vloerbedekkingen
De hoge eisen in het bouwbesluit betreffende contactgeluidisolatie heeft geleid tot een bewuster omgaan met harde vloerbedekkingen. De 820 DIM Floor is een ondervloersysteem biedt dankzij zijn geringe dikte van slechts 4 mm een bijzonder verwerkingsvriendelijke oplossing tegen contactgeluid.

Deze normen zijn van toepassing voor contactgeluidsisolatie

NEN 5077
Deze norm geeft aan hoe in de praktijk een en ander dient te worden bepaald. Hiernaar wordt in het Bouwbesluit verwezen voor bepaling van de betreffende grootheden.

NEN-EN ISO 10140-3:2010 EN
Voor het meten van de verbetering van de contactgeluidsisolatie met verschillende systemen op laboratoriumniveau, maakt men gebruik van een internationale NEN-EN-ISO 10140-3 norm. Deze norm wordt dus ook door laboratoria in andere landen toegepast, met dien verstande dat de interpretatie van contactgeluid wel kan verschillen per land. Dit verschil kan oplopen tot wel 10 dB! Het omrekenen is echter eenvoudig, omdat de verbetering wordt gemeten volgens dezelfde methode.

NEN-EN-ISO 717-2: 2013 EN
Hierin staan de voorschriften wat betreft het berekenen van de verbetering. Om het verhaal compleet te maken, bestaat er ook nog een toelichting op laatstgenoemde norm, namelijk:

NPR 5079
De Nederlandse Praktijkrichtlijn, waarin een toelichting wordt gegeven op het toepassen van de ISO-norm.