Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
542 EUROFIX TACK PLUS

542

Zeer emissiearme fixering met blijvende kleefkracht voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

542-eurofix-tack-plus.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • epdfeica-542 eurofix tack plus -nl.pdf

  epdfeica-542 eurofix tack plus -nl.pdf

 • 542-imo module b nl.pdf

  542-imo module b nl.pdf

 • 542-veiligheidsblad nl.pdf

  542-veiligheidsblad nl.pdf

 • 542-ec 1 plus licentie nl.pdf

  542-ec 1 plus licentie nl.pdf

Producttypering

Zeer emissiearme fixering met blijvende kleefkracht voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor. Makkelijk verrolbaar en hierdoor een ergonomische verwerking. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Acrylaatdispersie.
Kleur : Wit.
Consistentie : Liquid.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Ergonomische verwerking
 • Onbrandbaar
 • Gemakkelijk opneembaar
 • Gunstig verbruik
 • Blijvende tack

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Liquid.
Soortelijk gewicht : 1,03 kg/l.
Verbruik : Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m².
Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m².
ETIM-class :  EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bekijk hier de ETIM-features van dit product.


Steeds meer producten van Eurocol zijn geclassificeerd volgens ETIM. Dit product is geclassificeerd volgens ETIM klasse EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bezoek de Eurocol ETIM-selector om alle features (eigenschappen) te bekijken.

Toepassing

Toepassing:
Voor het opneembaar slipvast installeren van tapijttegels en loose-lay pvc-vloeren of andere vloerbedekkingen met een pvc-backing op vlakke absorberende- en niet absorberende ondervloeren. Tevens geschikt voor het verlijmen van 820 DIM Floor (een geluidsisolerende ontkoppelingsmat).

Verwerking

Gereedschap : Vachtroller of kwast. Ook verspuitbaar.
Wachttijd : 60 minuten*. Na het aanbrengen van de 542 Eurofix Tack Plus wachten tot deze geheel "transparant" is aangedroogd.
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger : Water.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Op gesloten ondervloeren: 50-100 g/m².
Op poreuze ondervloeren: 100-150 g/m².


Ondergrond:
 • 542 Eurofix Tack Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Toepassing is eveneens mogelijk op reeds bestaande vlakke vloerbedekking, zoals linoleum. Bestaande vloerbedekking vooraf grondig ontvetten.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • 542 Eurofix Tack Plus met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig op de ondervloer aanbrengen. Tevens is dit product verspuitbaar aan te brengen.
 • De tapijttegels of loose-lay vloersysteem plaatsen zodra de 542 Eurofix Tack Plus geheel "transparant" is aangedroogd. De wachttijd is ca. 60 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
 • 820 Eurocol DIM Floor matten na 20-30 minuten wachttijd plaatsen. Vervolgens zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur: 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid: 40-80%.

Vloerverwarming:
542 Eurofix Tack Plus kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het fixeren de verwarming laag of uitschakelen; minimaal 24 uur na het fixeren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
542Eurofix Tack PlusJerrycan à 10 kg 8 710345 542104


Verkooppunten