Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Werkwijze voor anhydrietvloeren

Calciumsulfaat is een niet-hydraulisch bindmiddel. Het reageert met water waardoor er een vast materiaal ontstaat. Echter, de gevormde reactieproducten zijn niet stabiel in water. Dit betekent dat calciumsulfaat vochtgevoelig is en hierdoor alleen in droge situaties kan worden toegepast, tenzij er speciale maatregelen worden genomen. Anhydriet kan bijvoorbeeld ook in badkamers worden toegepast, mits er sprake is van een naadloze wateropvang, waardoor de anhydrietvloer niet in aanraking kan komen met direct sproeiwater.

anhydriet 2

Eigenschappen anhydrietvloeren

Druksterkte en porositeit

De eigenschappen van de dekvloer moeten zijn afgestemd op het gebruiksdoel en het soort vloersysteem. De druksterkte (Cw) in het werk speelt hierbij een belangrijke rol, want deze bepaalt de draagkracht van de vloer. De meest gebruikelijke sterkteklassen zijn Cw 12, 16, 20, 25, 30 en 35. Er bestaan grote verschillen tussen anhydrietvloeren met een hoge of lage druksterkte, vooral wat betreft de porositeit van de toplaag. Deze bepaalt het zuigende karakter van de anhydrietvloer. Doordat ook in de bouw de kosten onder druk staan, wordt er een weloverwogen keuze gemaakt wat betreft de benodigde kwaliteit van de anhydriet dekvloer, in relatie tot het gebruiksdoel.

Nabehandeling

De meeste anhydrietdekvloeren worden niet gebruiksklaar opgeleverd, dus moet het vloerenbedrijf of de tegelzetter bepalen welke nabehandeling noodzakelijk is. Is er geen sprake van een calciumcarbonaathuidje, dan kan worden volstaan met het schoonschuren en goed stofvrij zuigen van de vloeren. Is er wel een ‘huidje’ aanwezig, dan onderscheiden we twee typen:

a) Calciumcarbonaathuidje/bleedinghuidje

Na het aanbrengen, verspreiden en afdobberen van de anhydrietvloer ontstaat er een dun laagje ‘bleedingwater’ aan het oppervlak van de vloer. De in dit water aanwezige kalk, afkomstig uit de specie, kan reageren met kooldioxide uit lucht tot calciumcarbonaat. Dit zet zich af op het oppervlak als een dun schilferig huidje. Voor het aanbrengen van een hechtende vloerafwerking moet dit huidje eerst worden weggeschuurd.

b) Gipslaagje

Door uittreding van vocht uit de anhydrietvloer kan er op de toplaag een zacht gipslaagje ontstaan. Ook dit laagje moet volledig worden verwijderd door borstelen of schuren. Vaak worden anhydrietvloeren te zwaar/intensief geschuurd of geborsteld, waardoor de top van de vloer gedeeltelijk of volledig wordt opengehaald, waardoor het zuigende karakter nog sterker wordt. Na het stofvrij maken van de vloer met een industriestofzuiger is de vloer klaar om te primen en te egaliseren.

Uitstekende hechting en vloei-eigenschappen

Opdrachtgevers in de bouw kiezen uit kostenoverweging vaak voor een zo dun mogelijke egalisatielaag. Idealiter geldt 3 millimeter dikte als minimum, maar vaak wil men niet meer dan 2 millimeter. Eén laag 043 Europrimer Alphy maakt dit mogelijk doordat deze primer de poriënstructuur in de top van de anhydrietvloer goed afsluit. Dit is belangrijk voor een goede hechting en tegelijk goede vloei-eigenschappen van het egalisatiemiddel, bijvoorbeeld de 920 Europlan Alphy. Met een langere vloeitijd is het mogelijk om langer nat in nat te werken, waardoor er een mooie strakke egalisatie wordt bereikt. Dit is essentieel voor het eindresultaat van de vloerafwerking, zeker met een product als LVT-stroken of pvc-vloerbedekking. De 043 Europrimer Alphy maakt dit niet alleen technisch mogelijk, het bespaart ook de tijd en kosten van een tweede laag primer en dat is mooi meegenomen.

043

Voor- en nadelen anhydriet ten opzichte van zand-cement

Voordeel
Verwerkingsvriendelijk
Hogere druk- en buigsterkte
Hogere dagproductie / meer m²
Lagere prijs per m²
Vrijwel spanningsvrij vloeroppervlak
Grotere oppervlakken zonder dilataties

Nadeel
Langere droogtijd
Vochtgevoelig
Aanbrengen vochtscherm niet zinvol
Nabewerking meestal noodzakelijk door een bleedinghuidje of gipslaagje

Klik hier voor meer informatie over de 043 Europrimer Alphy.