Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Verkoop uw klanten een gezond binnenklimaat!

Het woord ‘emissie’ wordt regelmatig gebruikt in de context van milieu en duurzaamheid. Het is de verzamelnaam voor uitstoot of lozing van schadelijke of verontreinigende stoffen. Emissiebronnen zijn er in vele vormen. Het kan de schoorsteen van een woning zijn, uitlaatgassen van vrachtwagens, maar ook de uitstoot van een fabriek of een product. In dit artikel belichten we het laatste en dan vooral wat Forbo Eurocol doet om emissies uit Eurocol-producten tot een minimum te beperken.

breaam

Strengste emissie-eisen

Binnen de bouwbranche wordt de emissie van producten meestal geclassificeerd met het EMICODE®-keurmerk. Er zijn drie klassen, aflopend in uitstoot: EMICODE® EC2, EC1 en EC1 PLUS. Producten die aan de strengste emissie-eisen voldoen, worden ingedeeld in de hoogste klasse: EMICODE® EC1 PLUS. Het testen en monitoren van Eurocol-producten wordt uitgevoerd door Eurofins Product Testing S/A in Denemarken. Op basis van hun testrapporten verstrekt de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) in Düsseldorf de bijbehorende EMICODE. Forbo Eurocol streeft altijd naar het EC1 PLUS-keurmerk want dit geeft u de zekerheid dat met een Eurocol-product de best mogelijke bescherming voor gezondheid is bereikt.

Extra zekerheid

De producten die door Eurofins Product Testing S/A worden getest, moeten representatief zijn voor de verkochte producten. Dit betekent dat zodra Forbo Eurocol een ingrijpende wijziging in een Eurocol-product doorvoert, bijvoorbeeld door een nieuwe receptuur of andere grondstoffen, het product opnieuw moet worden getest om te controleren of het eerder verstrekte EMICODE®-keurmerk nog steeds correct is. Dit betekent extra zekerheid voor de verwerker, zijn opdrachtgever en de uiteindelijke gebruiker van het gebouw.

EC1 PLUS voor BREEAM-conformiteit

Naast het EMICODE®-keurmerk voor bouwproducten is er ook een beoordelingsinstrument om de duurzaamheidprestatie van een gebouw te bepalen: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). BREEAM hanteert negen categorieën, waarvan categorie 2, ‘Gezondheid’ van belang is voor Eurocol-producten. Rubriek HEA 9 betreft ‘vluchtige organische verbindingen. Eenvoudig gezegd, komt het erop neer dat met het gebruik van producten met een EC1 PLUS-keurmerk wordt voldaan aan de strenge voorwaarden voor BREEAM-conformiteit.

Klant kiest EC1 PLUS

Een opdrachtgever die wil dat zijn gebouw aan de BREEAM-eisen voldoet, zal daarom eerder kiezen voor een product met EC1 PLUS-classificatie. Het wordt niet alleen erkend door BREEAM, maar ook door LEED (buiten Noord-Amerika) en andere beoordelingsmethoden voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen. Vloerenbedrijven, project- en woninginrichters die met Eurocol-producten met EC1 PLUS-label werken, geven aan de terugdringing van emissies serieus te nemen. Dit maakt hen aantrekkelijker voor klanten en opdrachtgevers.

Logo ec 1plus