Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Egaliseren en tegels verlijmen op anhydriet, hoe zat het ook weer? 5 tips!

1. Meet het (rest)vochtpercentage

Voordat een anhydrietvloer kan worden afgewerkt, moet deze voldoende droog zijn. Dit luistert nauw, want anhydriet is minder vochtbestendig dan zand-cement. Begin je te vroeg, dan sluit je de toplaag van het anhydriet op en kan deze ‘verzepen’, met uitzetting en hechtingsproblemen tot gevolg. Meet daarom voor aanvang van het project van tijd tot tijd het (rest)vochtpercentage en doe dit op verschillende plekken. Doe je dit liever niet zelf of heb je twijfels bij het meetresultaat? Je Technisch-commercieel adviseur neemt je die zorg graag uit handen, als onderdeel van zijn verwerkingsadvies. Let op: als er vocht kan optrekken vanuit de constructievloer, controleer dan of er onder het anhydriet een vochtscherm is aangebracht tot langs de zijkanten van de ruimte, bijvoorbeeld met een dampdichte PE-folie (1- of 2-laags). Ook hierbij kijkt je Technisch-commercieel adviseur graag even mee. Anhydriet droogt in een goed geventileerde ruimte met circa 10 mm laagdikte per week. Bij verlijming van keramische tegels met de gipsgebonden 725 Alphycol mag het restvochtpercentage niet hoger zijn dan 1,0%.

vochtmeting

2. Beoordeel de toplaag en bereid deze voor

Controleer voor het egaliseren en/of verlijmen van vloertegels de kwaliteit van de toplaag van de anhydrietvloer. Krassen met bijvoorbeeld een beitel geeft vaak een goede indicatie. De hechting en druksterkte moeten voldoen aan de kwaliteitseisen volgen de CUR-aanbeveling 107 (voorheen 62). Is er sprake van onsterke lagen of vervuiling van de toplaag, schuur of borstel de vloer dan eerst grondig en verwijder het achtergebleven stof met een industriestofzuiger. Ook bij het beoordelen van de toplaag adviseert je Technisch-commercieel adviseur je graag, want zodra je de vloer hebt geaccepteerd voor afwerking, is deze de verantwoordelijkheid van de tegelzetter.

anhydriet vloer

3. Strijk de vloer (zo nodig) voor en egaliseer

Vaak is het raadzaam om de vloer voor het verlijmen van de tegels te egaliseren, zodat een mooie vlakke ondergrond ontstaat. Zeker bij het verlijmen van grootformaattegels of slabs biedt dit grote voordelen tijdens de verwerking. Maak de al dan niet geschuurde vloer stofvrij met een industriestofzuiger en strijk de anhydrietvloer voor met
044 Europrimer Multi . Doe dit onverdund en gebruik een vachtroller. Is de vloer sterk zuigend, dan kan het noodzakelijk zijn om een tweede, of zelfs derde laag primer aan te brengen. Laat elke laag 044 Europrimer Multi minimaal 1 à 2 uur drogen. Hierna kun je direct beginnen met egaliseren. Speciaal voor het egaliseren van gipsgebonden vloeren zoals anhydriet, is er de 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy Direct. Daarnaast is er ook de
924 Europlan Hybrid, die geschikt is voor zowel anhydriet als een zand-cementdekvloer. Hiermee zit je dus altijd goed, handig als er bijvoorbeeld twijfel is over verschillende typen aangrenzende vloeren. Breng egaliseermiddelen aan in een laagdikte van minimaal 2 mm en schuur de droge egalisatie zo nodig op met gaaskorrel grofte 100-120. Verwijder hierna het stof met een industriestofzuiger.

044 can nieuw

4. Verlijmen van keramische vloertegels in een droge ruimte

Verlijm je keramische vloertegels direct op het anhydriet, ga dan als volgt te werk. Maak de al dan niet geschuurde vloer stofvrij met een industriestofzuiger. Strijk deze vervolgens voor met
099 Dispersieprimer en laat deze 1 à 2 uur drogen. Verlijm de vloertegels met de gipsgebonden 725 Alphycol. Trek met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen en plaats de tegels in het verse lijmbed. Zorg voor een lijmcontactvlak van minimaal 80%, gelijkmatig verdeeld over de rug van de tegel. Deze gebroken witte lijm is ook geschikt voor het verlijmen van lichtgekleurd natuursteen. Voeg het tegelwerk af met 717 Eurofine WD of 706 Speciaalvoeg WD . Houd (hoek)aansluitingen tussen vloer en wand vrij van tegels, lijm en voegmateriaal en kit deze naden af of werk ze af met een plint.

880 1

5. Verlijmen van keramische vloertegels in een natte ruimte

Uitgangspunt bij het verlijmen van tegels op anhydriet in een natte ruimte is een naadloze wateropvang, door bijvoorbeeld een douchebak of ligbad. Er mag nooit sprake zijn van direct sproeiwater op de tegelvloer, door het ontbreken van voldoende afschot en de vochtgevoeligheid van de anhydrietvloer. Maak de al dan niet geschuurde vloer stofvrij met een industriestofzuiger. Strijk deze vervolgens voor met 099 Dispersieprimer en laat deze 1 à 2 uur drogen. Smeer alle wand-vloeraansluitingen in met 685 Eurocoat en breng met 063 Euroband een kimband aan in de nog natte pasta. Breng over het 063 Euroband heen een tweede laag 685 Eurocoat volledig dekkend aan. Desgewenst kun je in plaats van de combinatie 685 met 063 ook kiezen voor 683 Fibrecoat, waarbij de wapeningsvezel in de pasta zit. Verlijm de vloertegels vervolgens met 725 Alphycol, op dezelfde wijze als in droge ruimten. Hetzelfde geldt voor het afvoegen met 717 Eurofine WD of 706 Speciaalvoeg WD. Houd ook hier de hoekvoegen vrij van tegel-, lijm- en voegresten en dicht de naden af met de blijvend elastische, schimmelwerende
880 Euroseal Silicone of, bij intensief gebruik, 881 Euroseal Epoxy.

880 en 881

Tot slot: vloerverwarming

Is er vloerverwarming aanwezig, volg dan altijd het opstartprotocol van de leverancier, of het opstook- en afkoelprotocol volgens TBA-richtlijn vloeren 2.1 van Technisch Bureau Afbouw.