Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
044 EUROPRIMER MULTI

044

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

044-europrimer-multi.jpg
 • 044-imo module b nl.pdf

  044-imo module b nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • epd-044 europrimer multi-nl.pdf

  epd-044 europrimer multi-nl.pdf

 • 044-veiligheidsblad nl.pdf

  044-veiligheidsblad nl.pdf

 • 044-ec 1 plus licentie nl.pdf

  044-ec 1 plus licentie nl.pdf

Producttypering

Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Acrylaatdispersie.
Kleur : Wit.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Universeel toepasbaar
 • Gunstig verbruik
 • IMO-gecertificeerd
 • Voor binnen en buiten

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : Ca. 1,01 kg/l.
Veroudering : Vertoont na droging geen veroudering.
Verbruik : 50 - 75 g/m² bij gesloten ondervloeren.
100 - 200 g/m² bij zuigende ondervloeren.*
ETIM-class :  EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bekijk hier de ETIM-features van dit product.


Steeds meer producten van Eurocol zijn geclassificeerd volgens ETIM. Dit product is geclassificeerd volgens ETIM klasse EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bezoek de Eurocol ETIM-selector om alle features (eigenschappen) te bekijken.

Toepassing

Toepassing:
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand-cementdekvloeren en anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden zoals terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. Geschikt voor binnen en buiten.

Verwerking

Gereedschap : Schuimroller of vachtroller.
Verwerkingstemperatuur : 
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : 1 uur bij gesloten ondervloeren, 1 - 2 uur bij steenachtige zuigende ondervloeren, ca. 6 uur bij anhydrietvloeren.*
Vochtbestendigheid : Na droging goed (alkalisch) vochtbestendig.
Reiniger : Water.
Vorstgevoelig : Na volledige droging goed bestendig.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
50 - 75 g/m² bij gesloten ondervloeren.
100 - 200 g/m² bij zuigende ondervloeren.*

Ondergrond:
 • De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
 • Voor de eisen over calciumsulfaatgebonden-gietvloeren verwijzen wij naar de meest recente CUR-aanbeveling.
 • Niet geschikt voor vochtgevoelige ondergronden, zoals houtgraniet en wateroplosbare lijmrestanten.
 • Bij buitentoepassing de primer vóór, tijdens en na het aanbrengen beschermen tegen vochtaanbod zoals regenwater.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • Voor gebruik de verpakking goed schudden.
 • Bij gladde en gesloten ondergronden de 044 Europrimer Multi met behulp van een schuimroller gelijkmatig opbrengen. Op zuigende ondervloeren een vachtroller gebruiken.
 • 044 Europrimer Multi kan desgewenst ook worden verspoten.
 • Tijdens het droogproces de vloer niet belopen.
 • Na volledige droging van de primer kan de vloer verder worden afgewerkt.
 • Gereedschap direct met water reinigen.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.
 • Indien er een tweede laag moet worden aangebracht of in combinatie met 026 Euroblock Multi, dient de 044 Europrimer Multi volledig droog en beloopbaar te zijn.  

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 15 - 20 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 25 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on     [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens


ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
044Europrimer Multi   Jerrycan à 10 kg 8 710345 044011 
044Europrimer Multi   Fles à 1 kg 8 710345 004428 
044Europrimer Multi
Overdoos à 12 x 1 kg fles8 710345 004411