Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
023 EUROBLOCK FAST

023

2-componenten snelafbindende en oplosmiddelvrije epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen m.b.v. een A2 vertande lijmkam i.v.m. de relatief korte potlife van ca. 10 minuten. Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand (bruto verbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen.

023-euroblock-fast.jpg
 • 023 veiligheidsblad nl.pdf

  023 veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

2-componenten snelafbindende en oplosmiddelvrije epoxyprimer, toepasbaar als vochtscherm op schone, watervaste, steenachtige ondergronden. Minimaal in twee lagen aanbrengen m.b.v. een A2 vertande lijmkam i.v.m. de relatief korte potlife van ca. 10 minuten. Voor een goede aanhechting van de egalisatie de tweede nog natte laag direct volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand (bruto verbruik 4 kg/m², netto verbruik 1,5 kg/m²) of de tweede laag goed laten drogen en voorstrijken met een hechtlaag 044 Europrimer Multi. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 6,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen.
Basis : Component A: Epoxyhars. Component B: Amines.
Kleur : Transparant.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • Na 3,5 uur beloopbaar
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Gunstig verbruik
 • Zeer goed indringend vermogen
 • Inzetbaar als vochtscherm
 • Geschikt voor het injecteren van holle plekken onder parketvloeren

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,10 kg/l.
Verbruik : Ca. 300 - 400 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.

Toepassing

Toepassing:
 • Voor het versterken van afzandende dekvloeren, bitumineuze ondergronden, gescheurde tegels en oude, vastliggende, in water oplosbare lijmresten.
 • Als vochtscherm, op vochtgevoelige ondergronden zoals anhydriet (calciumsulfaat), houtgraniet etc. waardoor wordt voorkomen dat het mengwater vanuit de egalisaties in de ondergrond dringt.
 • Voor het afsluiten van beton- en cementvloeren tegen optrekkend vocht of restvocht.
 • Voor versterken van instabiele oppervlakken.
 • Toepasbaar op enigszins vette ondergronden, mits deze een open poriënstructuur heeft.
 • Eveneens geschikt voor het afdichten van scheuren en naden in de ondervloer. Eventueel i.c.m. 808 Eurojoint Connector en/of 063 Euroband.

Verwerking

Gereedschap : A2-vertande lijmkam.
Open tijd : 10 minuten (gemeten met 100 gram bij 23 °C).
Verwerkingstijd : Na het mengen binnen 10 minuten.
Afbindtijd : Afbindtijd tussen 2 lagen. bij 20 °C na 3,5 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*
Afbindtijd tussen 2 lagen : bij 20 °C na 3,5 uur begaanbaar voor verdere afwerkingen.*
Uithardingstijd : 16 - 24 uur
Opslag : Koel en droog opslaan in goed gesloten verpakking bij een normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Doordroging : Bij 20 °C 3,5 uur per laag*
Reiniger : 815 Euroclean HandClean, 358 ToolCleaner.
Vorstgevoelig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Ca. 300 - 400 g/m² per laagdikte, afhankelijk van het absorptievermogen en de vlakheid van de ondergrond.

Ondergrond:
 • De ondervloer dient druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
 • Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat voordat de 023 Euroblock Fast als vochtscherm wordt aangebracht.
 • Ondervloeren zoals houtgraniet, monolietbeton en zand-cement eerst kogelstralen of frezen of schuren (afhankelijk van situatie).
 • Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen.  
 • 023 Euroblock Fast is geschikt als vochtscherm op vochtbestendige ondervloeren.
 • De top van de ondervloer dient droog te zijn (< 6,0% CM meting bij cementgebonden en < 1% bij gipsgebonden vloeren).
 • Er mag geen sprake zijn van drukvocht.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • Voeg comp. B toe aan comp. A door met een schroevendraaier door de kunststof dop en bodem van comp. B te prikken. Maak hierna de ringsluiting los om te ontluchten, waardoor de harder sneller in de hars terechtkomt.
 • Het geheel minimaal 3 minuten mechanisch mengen met een langzaam draaiend roerwerk (max. 300 toeren) tot een homogene massa.
 • Na het mengen het product overgieten in een schone emmer en nogmaals 1 minuut doorroeren.
 • Bij sterk zuigende ondervloeren alsmede bij verwerking als vochtscherm, na 3,5 uur maar binnen 24 uur een 2e laag 023 Euroblock Fast aanbrengen.
 • Om hechtingsproblemen van egalisaties te vermijden, de laatste laag 023 Euroblock Fast altijd volledig dekkend instrooien met 846 Quartzsand. Als alternatief is het ook mogelijk om, na voldoende droging, de laatste laag 023 Euroblock Fast te voorzien van een laag 044 Europrimer Multi. Deze primer dun maar wel dekkend opbrengen met behulp van een schuimroller.
 • Na 3,5 uur de niet-gebonden delen 846 Quartzsand met een bezem en industriestofzuiger verwijderen.
 • Voor het afdichten van scheuren en naden de 023 Euroblock Fast met 846 Quartzsand mengen totdat de gewenste dikte is bereikt (maximale mengverhouding: 2,5 kg 846 Quartzsand op 1 kg 023 Euroblock Fast. De naad of scheur met het mengsel opvullen en daarna de naden ca. 20 cm breed insmeren met pure 023 Euroblock Fast en vervolgens de 063 Euroband in de natte laag drukken. Deze vervolgens goed verzadigen met 023 Euroblock Fast en direct instrooien met 846 Quartzsand. Tevens is het mogelijk om naden/scheuren in de ondervloer vast te leggen met 808 Eurojoint Connector in combinatie met 023 Euroblock Fast.
 • Verwerking bij lagere temperaturen < 10 °C verlengd de afbindtijd aanzienlijk.
 • Injecteren kan met een professionele, bij de vakhandel verkrijgbare, injectiespuit.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsinformatieblad).
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool
 • Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website  eurocol.nl.  

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40-70%.

De dauwpunttemperatuur dient 3 °C hoger te zijn dan de oppervlaktetemperatuur van de vloer.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), Bisfenol-Fepoxyhars, oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Component A: Xi (irriterend), N (milieugevaarlijk). Component B: C (bijtend), N (milieugevaarlijk).
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
023Euroblock FastCombinatieverpakking (blik) à 5 kg8 710345 002318 


Verkooppunten