Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Wanneer een vochtscherm, hoe en waarmee?

Door de steeds kortere tijd tussen ruwbouw en afbouw is de opgeleverde vloer vaak niet droog genoeg om met een dampdichte vloerbedekking te worden afgewerkt. De droging van de ondervloer is sterk afhankelijk van de omgevingscondities en de dikte van de aangebrachte vloer. Maar ook andere omstandigheden kunnen leiden tot vochtproblemen, bijvoorbeeld door optrekkend vocht bij een niet-vrijdragende (op staal gebouwde) of niet-geventileerde vloer. In beide gevallen is het aanbrengen van een vochtscherm noodzakelijk, vóór het egaliseren.

vochtschermen 3

Vochtpercentages

Forbo Eurocol biedt hiervoor uitstekende producten, bij verschillende vochtpercentages. De 026 Euroblock Multi is prima geschikt voor een vochtpercentage van maximaal 4 procent. Bij een percentage tussen 4 en 6 is 021 Euroblock Reno noodzakelijk. Een duurdere oplossing dan de 026 Euroblock Multi, maar dit verdient zichzelf snel terug als het bouwproces hierdoor kan worden verkort.

Afzandende cementvloer

De 021 Euroblock Reno is ook bij uitstek geschikt om een oude, sterk afzandende cementdekvloer te stabiliseren. Deze krachtige Eurocol-primer impregneert tot wel 1 cm diep in het zandcement, met een sterke toplaag van de dekvloer als resultaat. Vaak kan hierdoor het kostbare verwijderen en opnieuw aanbrengen van een zand-cementdekvloer worden voorkomen.

Meten is weten

Het vochtpercentage kan het best worden bepaald met een carbidmeter, ook wel CM-vochtmeting genoemd. In tegenstelling tot diverse indicatieve metingen, geldt deze als de enige exacte vochtmeting van een dekvloer. Let op: pas bij een anhydrietvloer (calciumsulfaatgebonden gietvloer) met een te hoge restvochtwaarde nooit een vochtscherm toe! Het vocht zal zich hierdoor gaan ophopen onder het vochtscherm, waardoor het gips verzacht en de vloerbedekking uiteindelijk zal loskomen.

Wel of niet dampdicht?

Omdat een linoleum vloerbedekking niet volledig dampdicht is, is een vochtscherm van twee lagen afdoende. Bij pvc-stroken of -banen, tapijt met een pvc-rug of rubber vloerbedekking passen we als vochtscherm drie lagen toe, omdat deze vloerafwerkingen wel dampdicht zijn. Bij een cementdekvloer verdunnen we de eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 met water. Hierdoor dringt de 026 Euroblock Multi goed door in de toplaag van de dekvloer, waardoor een goede hechting ontstaat. De tweede en eventueel derde laag brengen we onverdund op. Voor alle lagen gebruiken we een vachtroller. Onder normale omstandigheden kunnen we na ongeveer 30 minuten de onverdunde laag aanbrengen en na 60 minuten drogen de eventuele tweede onverdunde laag.

044 Europrimer Multi

Bij een niet-absorberende ondergrond, zoals een tegelvloer of monolithisch afgewerkte betonvloer, vervangen we de verdunde laag 026 Euroblock Multi door een onverdunde laag 044 Europrimer Multi. Let op: deze brengen we aan met een schuimroller! Bij een monolietvloer is het dan nog belangrijk om te controleren of er geen parafinehoudende ‘curing compound’ is aangebracht. Deze kan namelijk tot onthechting leiden. De volgende dag is het vochtscherm afgebonden en kunnen we egaliseren.

044

021 Euroblock Reno

Zoals gezegd, passen we 021 Euroblock Reno toe als vochtscherm (in twee lagen) bij vloeren met een restvochtwaarde tussen de 4 en 6 procent. Eerst mengen we component A en B mechanisch gedurende twee minuten, waarna we de primer opbrengen met een vachtroller. Voorkom hierbij plasvorming en rol goed uit! Na 24 uur kan de tweede laag worden opgebracht. Na het drogen van de tweede laag brengen we een laag 044 Europrimer Multi op met een schuimroller. De vloer is nu klaar om te egaliseren.

021

Vloer als schuurpapier

Bij een egalisatievloer als afwerking, voor bijvoorbeeld een coating of BetonDesign, is het noodzakelijk om de tweede laag in te strooien met kwartszand. Hetzelfde geldt in situaties waarbij sprake is van veel trekkrachten, zoals met een houten-plankenvloer. Let op: bij dit instrooien moet de vloer volledig verzadigd zijn met zand, dus zonder zichtbare natte plekken van de 021 Euroblock Reno! In plaats van het normale verbruik van 1 tot 1,5 kg 846 Quartzsand per vierkante meter is dan 4 tot 5 kg kwartszand nodig! Het overtollige zand verwijderen we door vegen en stofzuigen, waarna de vloer eruitziet als schuurpapier, noodzakelijk voor een goede hechting van de egalisatie. Slecht ingestrooide vloeren komen onherroepelijk los! Gebruikt u 021 Euroblock Reno niet als vochtscherm maar om een afzandende vloer op te knappen, dan volstaat in de meeste gevallen het instrooien van één laag. Bij een sterk zuigende dekvloer passen we twee lagen 021 Euroblock Reno toe, met in de tweede laag kwartszand.

846 ingestrooid

Nog vragen?

Lees voor het aanbrengen van een vochtscherm de betreffende productinformatiebladen nog eens aandachtig door. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, raadpleeg dan uw Technisch-commercieel adviseur of de afdeling Technische Adviezen: e-mail