Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

5 tips voor het voegen en schoon afsponzen van reliëf- en antisliptegels

1. Bevochtig het tegelwerk vóór het voegen

Gebruik een licht vochtige spons om reliëftegels nat te maken en zorg ervoor dat alle tegels volledig worden geraakt. Voegmateriaal hecht zich minder goed op een tegel die vooraf is bevochtigd en kan er dus later gemakkelijker van worden schoon afgesponsd.

5 tips RLtegels 3a

2. Volg de verwerkingsvoorschriften op

Kies voor het voegen het juiste voegmiddel dat het best past bij het type tegel, vloer of wand, voegbreedte en het gebruik van de ruimte. Breng het voegmateriaal aan volgens de verwerkingsvoorschriften van Forbo Eurocol. Dit betekent onder meer: meng het voegmiddel mechanisch met water volgens de voorgeschreven verhoudingen. Gebruik voor het voegen altijd schoon gereedschap en verwijder overtollig voegmateriaal direct van de tegels met een inwasspaan met scherpe kanten.

5 tips RL tegels 3b

3. Voorsponzen zodra de voeg is aangetrokken

Het juiste moment van voorsponzen van het gevoegde tegelwerk is heel belangrijk. Begin hiermee voordat de cementsluier op de tegel licht is opgedroogd. Gebruik hiervoor een spons met een minimale hoeveelheid water (bijvoorbeeld door te vernevelen met een plantenspuit). Spons met een draaiende beweging en lichte druk.

5 tips RL tegels - 3c

4. Spons het tegelwerk schoon op het juiste moment

Check of de voeg voldoende is aangetrokken met de ‘vingerproef’: het aantippen van de voeg. Blijft er geen voegmateriaal op de vinger achter, dan is het tegelwerk klaar om af te sponzen. Let op: begin je te vroeg, dan spons je voegmateriaal uit de voegen. Hierdoor kan uitholling en voegverkleuring optreden, plus vervuiling van het tegelwerk. Bij te laat sponzen kan de vervuiling zich te veel hechten aan de tegels. Corrigeer zo nodig eerst de voegen door deze evenwijdig aan de voegrichting strak af te werken met een (hand)spons. Emulgeer vervolgens het tegelwerk met weinig water. Bij sterk geprofileerde antisliptegels vergemakkelijkt een emulgeerpad (scotch bright) het losmaken van de cementsluier van de tegel. Gebruik voor het schoonmaken van het tegelwerk bij voorkeur twee sponzen en twee sponsbakken. Een om te emulgeren en een ander om diagonaal schoon te sponzen. Rol het sponsbord goed droog zodat deze de vervuiling goed kan opnemen.

5 tips RL tegels 3d

5. Spons het tegelwerk na voor een nog egalere voegkleur en schonere tegels

Ongeveer 1 à 2 uur na het schoonsponzen kan het tegelwerk worden nagesponsd. Gebruik hiervoor schoon water en zorg dat alle voegen goed worden geraakt. Zeker bij donkere voegen is het nasponzen aan te bevelen. Bovenstaande manier van werken is geschikt voor RL-, Quartz- en Grip-tegels en het resultaat is fraai reliëftegelwerk, zonder cementsluier.

Voor specifieke technische vragen over de voegproducten van Forbo Eurocol en de verwerking ervan kunt u terecht bij uw Technisch-commercieel adviseur, of de technische helpdesk van Customer Service.

Bekijk hier alle tegelvoegen.