Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

LVT-stroken en -tegels leg je perfect vlak met deze tips!

1. Laat LVT en Eurocol-producten tijdig acclimatiseren

Een belangrijk deel van de voorbereiding begint al voordat je met het project van start gaat. LVT moet - ‘s zomers en ’s winters - ruim voor aanvang van het installeren langdurig acclimatiseren, bij voorkeur in de ruimte waar het wordt verwerkt. Sommige LVT-producenten, ook van hoogwaardig LVT, schrijven hiervoor wel 48 uur voor. Zorg daarom dat je alle materialen tijdig bestelt en sla deze op in het gebouw of de woning. Controleer vooraf of deze ruimte aan de juiste klimatologische omstandigheden voldoet (zie tip 5). Op die manier voorkom je bovenmatige krimp of uitzetting van het LVT, wat je ook met de beste lijm niet opvangt.

2. Controleer en egaliseer de ondervloer

Voordat je begint met egaliseren, is het belangrijk om te checken of er kans is op optrekkend vocht of damptransport. Is de vloer bijvoorbeeld niet vrijdragend geventileerd, breng dan eerst een vochtscherm aan, zoals met de 026 Euroblock Multi voor zand-cementdekvloeren. De 026 kun je direct in meerdere lagen aanbrengen en na 24 uur is de vloer droog genoeg om te egaliseren. Egaliseer zo nauwkeurig mogelijk, vooral ook bij overgangen, leidingen en andere obstakels in of op de vloer. Het eindresultaat van de LVT-vloer staat of valt met een optimale egalisatie, zeker bij strijklicht wanneer de ruimte na oplevering in gebruik is.

LVT 3b

3. Vloerverwarming? Volg het opstartprotocol!

Steeds vaker krijg je als verwerker te maken met vloerverwarming, zowel in nieuwbouw als renovatie. Geen probleem, LVT en vloerverwarming gaan prima samen, maar volg altijd het opstartprotocol. Is de vloer al opgewarmd volgens dit protocol, dan heeft de dekvloer zijn eerste uitzetting en krimp al gehad en is er later minder kans op scheurvorming. Belangrijk is om de vloerverwarming minimaal 1 dag voor het egaliseren op een lage temperatuur in te stellen of volledig uit te schakelen. Is dit onverhoopt niet mogelijk, stel het egaliseren dan uit totdat de vloer wel voldoende is afgekoeld.

LVT 3c

4. Zoveel wensen, zoveel lijmen

Meerdere Eurocol-lijmen zijn zeer geschikt voor de verlijming van LVT-stroken en -tegels. Welke je kiest, hangt samen met de technische eisen en verwerkingsomstandigheden, maar ook met je persoonlijke voorkeur. De 640 Eurostar Special wordt vaak gebruikt vanwege zijn prettige open tijd, net als de 540 Eurosafe Special, die een hoge aanvangskleefkracht biedt. De 640 biedt nog iets extra’s, want deze lijm voldoet aan de IMO-brandveiligheidseisen bij toepassing op schepen. Wordt de LVT-vloer in de toekomst regelmatig gereinigd met water en/of een vloeibaar schoonmaakmiddel, dan is de
646 Eurostar Premium een prima keuze. Welke lijm je ook kiest, zodra een lijmveld is bedekt met LVT-stroken of -tegels, wals je deze zorgvuldig in zowel de lengte- als breedterichting. Houd langs wanden en rond leidingen en obstakels een naad vrij van minimaal 2 mm om na het verlijmen af te kitten met de 880 Euroseal Silicone , die leverbaar is in diverse kleuren. Zodra de geïnstalleerde LVT-vloer volledig kan worden belast, kan ook een eventuele vloerverwarming weer worden ingeschakeld, in stappen van maximaal 5 °C per dag.

LVT 3D

5. Haast? Laat je niet opjagen!

Aan Eurocol-verwerkingscondities valt niet te tornen. Ze zijn tot stand gekomen na uitgebreide testen in ons laboratorium en in de praktijk. Doe dus nooit concessies aan de voorgeschreven waarden in temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, restvocht in de ondervloer, enzovoort. Heeft de opdrachtgever haast en wil die de LVT-vloer bijvoorbeeld laten installeren in een nieuwbouwproject waar het glas nog in moet? Vergeet het maar, dat is vragen om problemen. Voor de ondervloer geldt een verwerkingstemperatuur van 15-20 °C, de omgevingstemperatuur moet tussen de 18 en 23 °C zitten en de relatieve luchtvochtigheid moet 50-70% zijn. Lastige discussies? Je Technisch-commercieel adviseur helpt graag je opdrachtgever te overtuigen aan de hand van een technisch verwerkingsrapport.