Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
640 EUROSTAR SPECIAL

640

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm (met een langere open tijd en langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special) voor het verlijmen van PVC-vloerbedekking in banen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een PVC-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). ‘Natte’, ‘halfnatte’ en ‘droge’ verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Bureaurolstoelvast. Zeer lange inlegtijd. Lange eindkleefkracht. Zeer licht verstrijkbaar. Geurneutraal. Gunstig verbruik.

640-eurostar-special.jpg
 • 640-ec 1 plus licentie nl.pdf

  640-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 640-veiligheidsblad nl.pdf

  640-veiligheidsblad nl.pdf

 • 640-imo module b nl.pdf

  640-imo module b nl.pdf

Producttypering

Zeer emissiearme en snelhechtende vloerbedekkingslijm voor vinyl, polyolefine en rubber vloerbedekking.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS      
 • Onbrandbaar
 • Breed toepassingsgebied
 • Zeer licht verstrijkbaar
 • Gunstig verbruik
 • Korte wachttijd
 • Zeer lange inlegtijd
 • Zeer hoge kleverigheid
 • Lange eind kleefkracht
 • Geurneutraal
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,27 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 225 - 275 g/m².  

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • PVC-vloerbedekking in banen en tegels
 • cushion vinyl
 • tapijt met PVC-rug
 • rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde, in banen en tegels
 • polyolefine vloerbedekking.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.
Open tijd : 10-120 minuten.*
Wachttijd : 10 - 50 minuten.*
Afbindtijd : 48 uur.*
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
225 - 275 g/m².  

Ondergrond:
 • 640 Eurostar Special is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
 • De vloerbedekking direct na verlijming zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
 • De lijm kan toegepast worden voor natte-, halfnatte-, droge- of contactverlijming.
 • Bij “normale” klimatologische omstandigheden (20 °C en 65 % luchtvochtigheid) een wachttijd van minimaal 10 minuten aanhouden.
 • Er dient na ca. 30-45 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlakwater of de bodem terecht komt.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Het product bevat CMIT/MIT in een verhouding van 3:1 en BIT. 

Samenstelling: Acrylzuurester-copolymeren, acrylaatdispersie, styreen-butadieen-copolymerisaat, verdikkings-, bevochtigings- en antischuimmiddel, minerale vulstof, water.

Vloerverwarmingsconstructies:
640 Eurostar Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen, minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
640Eurostar SpecialEmmer à 12 kg8 710345 640107