Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
640 EUROSTAR SPECIAL

640

Snelhechtende lijm met een langere open tijd en langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). ‘Natte’, ‘halfnatte’ en ‘droge’ verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen waar IMO vereist is. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

640-eurostar-special.jpg
 • 640-ec 1 plus licentie nl.pdf

  640-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • 640-imo module b nl.pdf

  640-imo module b nl.pdf

 • epd-640 eurostar special-nl.pdf

  epd-640 eurostar special-nl.pdf

 • 640-veiligheidsblad nl.pdf

  640-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Snelhechtende lijm met een langere open tijd en langere eindkleefkracht dan de 540 Eurosafe Special voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). ‘Natte’, ‘halfnatte’ en ‘droge’ verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen waar IMO vereist is. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • EMICIODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)      
 • Onbrandbaar
 • Breed toepassingsgebied
 • Zeer licht verstrijkbaar
 • Gunstig verbruik
 • Korte wachttijd
 • Zeer lange inlegtijd
 • Zeer hoge kleverigheid
 • Lange eind kleefkracht
 • Geurneutraal
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,25 kg/l.
Verbruik : 225 - 275 g/m².  

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • pvc-vloerbedekking in banen en tegels
 • cushion vinyl
 • tapijt met pvc-rug
 • rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde, in banen en tegels
 • polyolefine vloerbedekking.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2.
Open tijd : 10-120 minuten.*
Wachttijd : 10-50 minuten.*
Afbindtijd : 48 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
225 - 275 g/m².  

Ondergrond:
 • 640 Eurostar Special is geschikt voor elk type ondervloer, welk druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • In de meeste gevallen de lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol 852 Lijmkam/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
 • De lijm kan toegepast worden voor natte, halfnatte, droge of contactverlijming.
 • Bij “normale” klimatologische omstandigheden (20 °C en 65% luchtvochtigheid) een wachttijd van minimaal 10 minuten aanhouden.
 • Er dient na ca. 30-45 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:
640 Eurostar Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
640Eurostar SpecialEmmer à 12 kg8 710345 640107


Verkooppunten