Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
540 EUROSAFE SPECIAL

540

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). ‘Natte’, ‘halfnatte’ en ‘droge’ verlijming is met deze lijm mogelijk, de keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Hoge eindkleefkracht. Geschikt voor binnen.

540-eurosafe-special.jpg
 • 540-imo module b nl.pdf

  540-imo module b nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 540-veiligheidsblad nl.pdf

  540-veiligheidsblad nl.pdf

 • epdfeica-540 eurosafe special-nl.pdf

  epdfeica-540 eurosafe special-nl.pdf

Producttypering

Snelhechtende lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van pvc-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een pvc-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). ‘Natte’, ‘halfnatte’ en ‘droge’ verlijming is met deze lijm mogelijk, de keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Hoge eindkleefkracht. Geschikt voor binnen.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Onbrandbaar 
 • Optimaal verwerkersvriendelijk
 • Hoge aanvangs- en eindkleefkracht                                                                          
 • Gunstig verbruik                                                                                                     
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,31 kg/l.
Verbruik : 250 - 350 g/m², afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer. 

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • pvc-vloerbedekking in banen en tegels
 • cushion vinyl
 • tapijt met pvc-rug
 • rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora)
 • polyolefine vloerbedekking.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2. Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking.
Open tijd : 60 minuten.*
Wachttijd : 10-20 minuten.*
Afbindtijd : 48 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
250 - 350 g/m², afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer. 

Ondergrond:
 • 540 Eurosafe Special is geschikt voor type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • In de meeste gevallen de lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol 852 lijmkam/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
 • Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 15 minuten aanhouden.
 • Om doortekening van lijmrillen te voorkomen en indrukken, als gevolg van puntbelasting op de vloerbedekking, te vermijden de lijmrillen direct na het aanbrengen (A2 lijmkam) wegrollen. Hiermee wordt de inlegtijd van de vloerbedekking verkort en zal maximaal 10 minuten bedragen. Daarna de vloerbedekking zo snel mogelijk aanbrengen en walsen. Het overschrijden van de open tijd kan tot openstaande naden en onthechting leiden. Voor het toepassen van deze verwerkingsmethode eerst contact opnemen met de vloerbedekkingsfabrikant en onze afdeling Technische Adviezen.
 • Bij de toepassing van polyolefine of Polyurethaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrillen transparant zijn aangedroogd.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:
540 Eurosafe Special kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
540Eurosafe SpecialEmmer à 13 kg8 710345 540018


Verkooppunten