Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
540 EUROSAFE SPECIAL

540

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC-vloerbedekking in banen, lamellen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een PVC-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van vlakke vloerbedekking, zoals rubber vloerbedekking in banen (o.a. Noraplan). “Natte”, “halfnatte” en “droge” verlijming is met deze lijm mogelijk, keuze is afhankelijk van toepassing en omstandigheden. Tevens geschikt voor toepassing op schepen waar IMO vereist is. Bureaurolstoelvast. Hoge aanvangs- en eindkleefkracht. Optimaal verwerkersvriendelijk.

540-eurosafe-special.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 540-imo module b nl.pdf

  540-imo module b nl.pdf

 • 540-veiligheidsblad nl.pdf

  540-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC vloerbedekking in banen en tegels, cushion vinyl en tapijt met een PVC rug.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Onbrandbaar 
 • Optimaal verwerkersvriendelijk
 • Hoge aanvangs- en eindkleefkracht                                                                          
 • Gunstig verbruik                                                                                                     
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,32 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 250 - 350 g/m², afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer. 

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • PVC-vloerbedekking in banen en tegels
 • cushion vinyl
 • tapijt met PVC-rug
 • rubber vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora)
 • polyolefine vloerbedekking.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2. Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking.
Open tijd : 60 minuten.*
Wachttijd : 10 - 20 minuten.*
Afbindtijd : 48 uur.*
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
250 - 350 g/m², afhankelijk van rugzijde vloerbedekking en toestand ondervloer. 

Ondergrond:
 • 540 Eurosafe Special is geschikt voor type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Eurocol lijmkam nr. 852/vertanding A2). Vertanding is afhankelijk van de te verlijmen vloerbedekking en de toestand van de ondervloer.
 • Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking een wachttijd van ca. 15 minuten aanhouden.
 • Om doortekening van lijmrillen te voorkomen en indrukken, als gevolg van puntbelasting op de vloerbedekking, te vermijden de lijmrillen direct na het aanbrengen (A2 lijmkam) wegrollen. Hiermee wordt de inlegtijd van de vloerbedekking verkort en zal maximaal 10 minuten bedragen. Daarna de vloerbedekking zo snel mogelijk aanbrengen en walsen. Het overschrijden van de open tijd kan tot openstaande naden en onthechting leiden. Voor het toepassen van deze verwerkingsmethode eerst contact opnemen met de vloerbedekkingsfabrikant en onze afdeling Technische Adviezen.
 • Bij de toepassing van polyolefine of Polyurethaan vloerbedekking wachten totdat de toppen van de lijmrillen transparant zijn aangedroogd.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Er dient na ca. 30 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmingsconstructies:
540 Eurosafe Special kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 48 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
540Eurosafe SpecialEmmer à 13 kg8 710345 540018