Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
140 EUROMIX PU PRO

140

2-componenten PUR universeel lijm voor o.a. het verlijmen van rubber tegels, homogene- en heterogene pvc of gerecycled pvc- bedekking in tegels of lamellen op diverse absorberende of niet absorberende ondergronden zoals: hout-, MDF-, en metaalplaten, gipsvezelplaten, cement- en gipsgebonden egalisatie, beton en keramisch tegelwerk. Bestand tegen zwaar rolverkeer. Vocht- en weerbestendig. Zeer hoge eindhechtsterkte. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

140-euromix-pu-pro.jpg
 • 140b-veiligheidsblad nl.pdf

  140b-veiligheidsblad nl.pdf

 • 140a-veiligheidsblad nl.pdf

  140a-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

2-componenten PUR universeel lijm voor o.a. het verlijmen van rubber tegels, homogene- en heterogene pvc of gerecycled pvc- bedekking in tegels of lamellen op diverse absorberende of niet absorberende ondergronden zoals: hout-, MDF-, en metaalplaten, gipsvezelplaten, cement- en gipsgebonden egalisatie, beton en keramisch tegelwerk. Bestand tegen zwaar rolverkeer. Vocht- en weerbestendig. Zeer hoge eindhechtsterkte. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Polyurethaan en hardercomponenten.
Kleur : Component A: Grijs. Component B: Bruin.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Universeel toepasbaar
 • Vocht- en weerbestendig
 • Bestand tegen zwaar rolverkeer
 • Onbrandbaar
 • Zeer hoge eindhechting
 • Bestand tegen hogere temperaturen
 • Vorstbestendig

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : Comp. A 1,90kg/l, Comp. B 1,24 kg/l. (mix 1,85 kg/l).
Verbruik : 450 - 650 g/m², afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • rubber tegels
 • homogeen en heterogeen pvc-bedekking in tegels en lamellen
 • gerecycled pvc in tegels en lamellen
 • beton

Verwerking

Gereedschap : Lijmkam TKB A1, A2. TKB B3-B11. De vertanding is afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
Open tijd : Circa 30 minuten.*
Mengverhouding : 100 gewichtsdelen component A. 15 gewichtsdelen component B.
Verwerkingstijd : Ca. 70 minuten.*
Afbindtijd : 8-10 uur bij 20 °C.
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : Ca. 18 maanden in onaangebroken verpakking.
Opmerkingen : 

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
450 - 650 g/m², afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.

Ondergrond:
 • 140 Euromix PU Pro is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, scheur- en stofvrij en vlak te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Hechting verminderen lagen en oude materiaalresten dienen te worden verwijderd. Indien noodzakelijk de ondergrond voorzien van een egalisatielaag.
 • Oude vaste vloeren zoals keramische tegels, terrazzo, stenen vloeren, metalen ondergronden dienen professioneel te worden gereinigd en geschikt gemaakt voor verdere afwerking.
 • Scheuren en/of voegen, behoudens bouwkundige dilatatievoegen, dienen te worden dichtgezet met een geschikt afdichtingsmiddel.
 • Poreuze, ruwe en afzandende ondervloeren vooraf voorstrijken met 021 Euroblock Reno LE
 • Bij optrekkend vocht of nog aanwezig bouwvocht en de steenachtige ondervloer ligt niet in het grondwater, de ondervloer voorzien van twee lagen 021 Euroblock Reno LE. Als 021 Euroblock Reno LE is uitgehard, kan direct met de 140 Euromix PU Pro worden verlijmd.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18°  - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

De lijm zal ook bij lagere temperaturen uitharden, maar door de lage temperatuur zal de lijm zwaar te verstrijken zijn. De doorharding van de lijm wordt bovendien vertraagd en de hechting aan gladde oppervlakken, in het bijzonder metaal, zal sterk verminderen. Bij moeilijk te verlijmen en lang op voorraad gehouden rubber vloerbedekking kan de hechting aanzienlijk worden verbeterd door de rugzijde van de vloerbedekking te schuren.

Gebruiksaanwijzing:

 • Laat voor gebruik het materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt gaat worden.
 • Voeg de totale inhoud van de kleine verpakking (component B) toe aan de inhoud van de grote verpakking (component A). Bij gedeeltelijk gebruik 15 gewichtsdelen component B toevoegen aan 100 gewichtsdelen component A.
 • Het geheel ca. 5 minuten zorgvuldig mechanisch mengen tot een egaal en homogeen geheel.
 • Slechts zoveel lijm mengen als binnen de aangegeven potlife van ca. 70 minuten kan worden verwerkt.
 • Direct na het mengen van de beide componenten de lijm aanbrengen met de juiste lijmkam. De hoeveelheid aan te brengen lijm is geheel afhankelijk van het te verlijmen materiaal en de ondervloer.
 • Voorkom bij het plaatsen van tegels en lamellen dat er lijm tussen de naden omhoog komt.
 • Bij de toepassing van vloerbedekking met een genopte rug dient men zich ervan te overtuigen dat er voldoende lijm wordt opgebracht, zodat de holle ruimten tussen de noppen goed met lijm worden gevuld. Vanwege de grote verscheidenheid van ruguitvoeringen kan geen standaard vertanding en lijmverbruik worden opgegeven.
 • Direct na het aanbrengen van de lijm de vloerbedekking in het lijmbed plaatsen. Enige wachttijd binnen de aangegeven open tijd van 30 minuten bevordert de aanvangskleefkracht enigszins. Eventuele opstaande kanten gedurende 6 uur verzwaren.
 • Bij toepassing van 2-componentenlijmen kan het licht "zwemmen" van de vloerbedekking niet worden vermeden. De vloerbedekking pas belopen als er kan worden gewalst (als de lijm begint te kleven), waarbij achter de wals wordt gelopen.
 • Na een afbindtijd van 1 - 2 uur, dient de vloerbedekking nogmaals zorgvuldig aangewreven en/of gewalst te worden.
 • Verse lijmvlekken direct met 815 Euroclean Handclean verwijderen. Gereedschap direct na gebruik met 358 ToolCleaner schoonmaken.

Vloerverwarming:

140 Euromix PU Pro kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de vloerverwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de vloerverwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Meer informatie:
 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat isocyanaten, kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Component A: geen. Component B: Zie het veiligheidsblad.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
140Euromix PU ProCombinatie verpakking à 6,7 kg


Component A: 5,825 kg


Component B: 0,875 kg


Verkooppunten