Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
543 EUROSAFE DECO

543

Gebruiksklare dispersielijm met een hoge, blijvende kleefkracht voor het installeren van dimensiestabiele pvc- lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Doordat de lijm met een vachtroller wordt opgebracht, is er geen kans op het doortekenen van lijmrillen. Dit geeft tevens een gunstig verbruik en een ergonomische verwerking. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

543-eurosafe-deco.jpg
 • 543-veiligheidsblad nl.pdf

  543-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 543-ec 1 plus licentie nl.pdf

  543-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • epdfeica-543 eurosafe deco-nl.pdf

  epdfeica-543 eurosafe deco-nl.pdf

Producttypering

Gebruiksklare dispersielijm met een hoge, blijvende kleefkracht voor het installeren van dimensiestabiele pvc- lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Doordat de lijm met een vachtroller wordt opgebracht, is er geen kans op het doortekenen van lijmrillen. Dit geeft tevens een gunstig verbruik en een ergonomische verwerking. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Acrylaatdispersie.
Kleur : Lichtblauw.
Consistentie : Vloeibaar.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) 
 • Onbrandbaar
 • Bureaurolstoelvast
 • Gunstig verbruik
 • Geen doortekening van lijmrillen
 • Arbovriendelijke verwerking
 • Hoge blijvende kleefkracht

Prestaties en eigenschappen

Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,03 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : Op geëgalisserde ondervloeren: 100-150 g/m².

Toepassing

Toepassing:
De 543 Eurosafe Deco is een kant en klare oplosmiddelvrije dispersielijm voor het installeren van dimensiestabiele pvc-lamellen en tegels op geëgaliseerde ondervloeren. Tevens geschikt als verlijming of fixering van bepaalde typen tapijttegels. 

Verwerking

Gereedschap : Vachtroller of kwast.
Wachttijd : Geen.
Afbindtijd : 24 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Reiniger : Water.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
Op geëgalisserde ondervloeren: 100-150 g/m².

Ondergrond:
 • 543 Eurosafe Deco is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Anhydrietgebonden- en andere sterk absorberende ondergronden dienen eerst te worden geschuurd, stofvrij gezogen en vervolgens te worden voorgestreken met 049 Europrimer ABS. Deze laag voldoende laten drogen.
 • Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, dient de ondervloer te worden geëgaliseerd in een minimale laagdikte van 2 mm. 
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen. 


Gebruiksaanwijzing:
 • Het is belangrijk om het te verlijmen pvc-materiaal minimaal 48 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waar het wordt ververwerkt.
 • 543 Eurosafe Deco met een vachtroller of kwast in de voorgeschreven hoeveelheid gelijkmatig (goed dekkend) op de ondervloer aanbrengen.
 • De lamellen of tegels kunnen direct in de natte, halfnatte of droge lijm geplaatst worden.
 • De droging is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer.
 • Bij gebruik als fixering de 543 Eurosafe Deco volledig (transparant) laten drogen.  
 • De lamellen of tegels na het aanbrengen zorgvuldig walsen en goed aanwrijven.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:
543 Eurosafe Deco kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het aanbrengen van de lijm de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Indien de pvc- lamellen of tegels warmer kunnen worden dan 30 °C (ook als gevolg van zonbelasting), dient u te kiezen voor een polyurethaan verlijming (140 Euromix PU).

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
543Eurosafe DecoRechthoekige emmer à 10 kg8 710345 543002