Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
646 EUROSTAR PREMIUM

646

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm speciaal voor het verlijmen volgens de zogenaamde ‘wet-set’-methode van Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular). Daarnaast bij uitstek geschikt voor het verlijmen van homogeen en heterogene pvc en cushion vinyl tegels en lamellen, rubberen vloerbedekking in banen en tegels. Door de harde lijmfilm ideaal voor bedekking met een matige dimensiestabiliteit, waardoor naadvorming wordt voorkomen. De bedekking bij voorkeur verlijmen in een nat lijmbed maar ook een half natte verlijming is mogelijk. Deze lijm is zeer licht verstrijkbaar, heeft een lange open tijd en een zeer hoge eindkleefkracht. Bestand tegen vocht bij het reinigen van de vloerbedekking. Doordat de lijm IMO-gecertificeerd is, is deze tevens toepasbaar op schepen. Kies, afhankelijk van het type vloerbedekking de juiste lijmkam voor het aanbrengen van de lijm. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.

646-eurostar-premium.jpg
 • epdfeica-646 eurostar premium-nl.pdf

  epdfeica-646 eurostar premium-nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 646-imo module b nl.pdf

  646-imo module b nl.pdf

 • 646-ec 1 plus licentie nl.pdf

  646-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • 646-veiligheidsblad nl.pdf

  646-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Zeer emissiearme en vochtbestendige vloerbedekkingslijm speciaal voor het verlijmen volgens de zogenaamde ‘wet-set’-methode van Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular). Daarnaast bij uitstek geschikt voor het verlijmen van homogeen en heterogene pvc en cushion vinyl tegels en lamellen, rubberen vloerbedekking in banen en tegels. Door de harde lijmfilm ideaal voor bedekking met een matige dimensiestabiliteit, waardoor naadvorming wordt voorkomen. De bedekking bij voorkeur verlijmen in een nat lijmbed maar ook een half natte verlijming is mogelijk. Deze lijm is zeer licht verstrijkbaar, heeft een lange open tijd en een zeer hoge eindkleefkracht. Bestand tegen vocht bij het reinigen van de vloerbedekking. Doordat de lijm IMO-gecertificeerd is, is deze tevens toepasbaar op schepen. Kies, afhankelijk van het type vloerbedekking de juiste lijmkam voor het aanbrengen van de lijm. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten. Geschikt voor binnen.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • “Wet-set” -methode        
 • Onbrandbaar
 • Zeer licht verstrijkbaar
 • Korte wachttijd
 • Zeer lange inlegtijd
 • Hoge eindhechting
 • Vochtbestendig
 • Vloerbedekking kan nat gereinigd worden
 • Geurneutraal
 • Bureaurolstoelvast 

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,20 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 240 - 340 g/m²

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • Natural Linoleum Tiles (bijv. Marmoleum Modular).
 • pvc- stroken en tegels (ook materiaal dat minder dimensie stabiel is maar wel voldoet aan de norm EN 434).
 • Tapijttegels met een pvc-rug.
 • Rubber tegels. 

Verwerking

Gereedschap : Pajarito lijmkam TKB-A vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles en Pajarito Fein vertanding 61 voor pvc-stroken/-tegels en rubber tegels. Vachtroller (indien nodig bij ongunstige klimatologische omstandigheden).
Open tijd : Circa 85 minuten.*
Wachttijd : 5-10 minuten.*
Afbindtijd : 48 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
240 - 340 g/m²

Ondergrond:
 • 646 Eurostar Premium is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen. 


Gebruiksaanwijzing:
 • De te verwerken materialen vooraf minimaal 24 uur of volgens voorschrift van de fabrikant laten acclimatiseren.
 • De lijm opbrengen met een fijngetande lijmkam (Pajarito TKB-A /vertanding A3 voor Natural Linoleum Tiles of Pajarito Fein vertanding 61 voor pvc- stroken/tegels en rubberen tegels. Het gebruik van de juiste lijmkam is zeer belangrijk voor het kunnen realiseren van een gesloten lijmbed, waardoor er geen vocht als gevolg van het nat reinigen van de tegels via de naden de ondergrond kan indringen.
 • Na het aanbrengen van de lijm een wachttijd van ca. 5 - 10 minuten aanhouden afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Tip: Een goede indicatie voor het juiste inlegmoment is wanneer er na een lichte aanraking van de lijmril wat lijm op de vingertop achterblijft en door een stevigere aanraking de lijm uitsmeert.
 • Indien de klimatologische omstandigheden ongunstig zijn kan ervoor gekozen worden om direct na het aanbrengen van de lijm de eerste 2 m² van de lijmrillen vlak te rollen met behulp van een verzadigde vachtroller. Hierna kunnen de tegels/stroken direct worden geplaatst en zullen op deze manier niet te veel "zwemmen" in het natte lijmbed. Een andere optie is om de eerst geplaatste tegels/stroken aan elkaar te koppelen met schilders tape haaks op de naden.
 • De te verwerken vloerbedekking altijd in het natte lijmbed plaatsen. Controleer regelmatig de conditie van de aangebrachte lijm!
 • Eventueel aangedroogde lijmrillen direct verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes en hier opnieuw lijm aanbrengen.
 • Lijm dat eventueel uit de naden komt direct verwijderen met behulp van een licht vochtige doek.
 • Direct na het aanbrengen de vloerbedekking zorgvuldig en continue gedurende de eerste 30 – 45 minuten na verlijming walsen met een 60 kg vloerwals. Kopse kanten en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Vloerverwarming: 
646 Eurostar Premium kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 72 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.
Meer informatie:
 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
646Eurostar PremiumEmmer à 12 kg8 710345 646109