Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
514 EUROSAFE LINO

514

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. Tevens geschikt voor het verlijmen van kurkment en colovinyl. Goede vochtbestendigheid. Hoge aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast.

514-eurosafe-lino.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Snelhechtende linoleumlijm.
Basis : Kunstharsdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Onbrandbaar
 • Goede vochtbestendigheid
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Gunstig verbruik
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,45 kg/l.
Afbindtijd : Ca. 24 uur.*
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 400 - 450 g/m².

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • linoleum in banen en tegels
 • linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
 • kurkment
 • colovinyl.

Verwerking

Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2).
Open tijd : 15-20 minuten.*
Wachttijd : Geen.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
400 - 450 g/m².

Ondergrond:
 • 514 Eurosafe Lino is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met een normaal getande Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij het verlijmen van colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2 gebruiken).
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen.
 • Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarmingsconstructies:
514 Eurosafe Lino kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
514Eurosafe Lino Emmer à 14 kg8 710345 514101