Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
514 EUROSAFE LINO

514

Snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. Tevens geschikt voor het verlijmen van kurkment. Goede vochtbestendigheid. Hoge aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast.

514-eurosafe-lino.jpg
 • 514-veiligheidsblad nl.pdf

  514-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 514-ec 1 plus llicentie nl.pdf

  514-ec 1 plus llicentie nl.pdf

Producttypering

Snelhechtende linoleumlijm.
Basis : Kunstharsdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS
 • Onbrandbaar
 • Goede vochtbestendigheid
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Gunstig verbruik
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,45 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 400 - 450 g/m².

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • linoleum in banen en tegels
 • linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
 • kurkment.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2).
Open tijd : 15-20 minuten.*
Wachttijd : Geen.
Afbindtijd : Ca. 24 uur.*
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
400 - 450 g/m².

Ondergrond:
 • 514 Eurosafe Lino is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met een normaal getande Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1 (bij het verlijmen van colovinyl lijmkam nr. 852/vertanding A2 gebruiken).
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen.
 • Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlakwater of de bodem terecht komt.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).

Vloerverwarmingsconstructies:
514 Eurosafe Lino kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
514Eurosafe Lino Emmer à 14 kg8 710345 514101