Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
611 EUROSTAR LINO PLUS

611

Zeer emissiearme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. Tevens geschikt voor het verlijmen van kurkment. Goede vochtbestendigheid. Hoge aanvangskleefkracht. Bureaurolstoelvast. Zeer gunstig verbruik. Dit was voorheen de 614 Eurostar Lino Plus.

611-eurostar-lino-plus.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 611-veiligheidsblad nl.pdf

  611-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

Zeer emissiearme en snelhechtende linoleumlijm. Dit was voorheen de 614 Eurostar Lino Plus.
Basis : Hoogwaardige acrylaatdispersie.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS           
 • Onbrandbaar
 • Zeer gunstig verbruik
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,16 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 260 - 300 g/m².

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • linoleum in banen en tegels
 • linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
 • kurkment.

Verwerking

Gereedschap : Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1..
Open tijd : 15-30 minuten.*
Wachttijd : Geen.
Afbindtijd : 24 uur.*
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
260 - 300 g/m².

Ondergrond:
 • 611 Eurostar Lino Plus is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm aanbrengen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met een normaal getande lijmkam (Forbo Eurocol lijmkam nr. 850/vertanding B1).
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contramasseren).
 • Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden, dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Meer informatie:
 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Zorg dat het product niet in de riolering, het oppervlakwater of de bodem terecht komt.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Het product bevat CMIT/MIT in een verhouding van 3:1 en BIT. 

Samenstelling: Acrylzuurester-copolymeren, acrylaatdispersie, styreen-butadieen-copolymerisaat, verdikkings-, bevochtigings- en antischuimmiddel, minerale vulstof, water. 

Vloerverwarmingsconstructies:
611 Eurostar Lino Plus kan op vloerverwarmingsconstructies worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
611Eurostar Lino PlusEmmer à 11 kg8 710345 611206