Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
616 EUROSTAR LINO GREEN

616

Zeer emissiearm en snelhechtende biobased lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.Minder milieubelastend door gebruik van hernieuwbare grondstoffen en minder CO2-uitstoot.

616-eurostar-lino-green.jpg
 • epdfeica-616 eurostar lino green nl.pdf

  epdfeica-616 eurostar lino green nl.pdf

 • redcert² bedrijfscertificaat nl.pdf

  redcert² bedrijfscertificaat nl.pdf

 • 616-veiligheidsblad nl.pdf

  616-veiligheidsblad nl.pdf

 • 616-ec 1 plus licentie nl.pdf

  616-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • redcert² productcertificaat nl.pdf

  redcert² productcertificaat nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Zeer emissiearm en snelhechtende biobased lijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van linoleum in banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek op een geëgaliseerde ondergrond. Tevens geschikt voor het verlijmen van Corkment. Door toepassing van lichtgewicht vulstoffen een zeer gunstig verbruik en licht verstrijkbaar. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.Minder milieubelastend door gebruik van hernieuwbare grondstoffen en minder CO2-uitstoot.
Basis : Biobased polymeerdispersie i.c.m. grondstoffen die voldoen aan de biomass balance approach.
Kleur : Beige.
Consistentie : Pasteus.

Productvoordelen:
 • Deels gebaseerd op plantaardige grondstoffen
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Minder milieu belastend (hernieuwbare grondstoffen en minder CO2 uitstoot)
 • Onbrandbaar
 • Verwerkersvriendelijk
 • Zeer licht verstrijkbaar
 • Zeer gunstig verbruik
 • Hoge aanvangskleefkracht
 • Bureaurolstoelvast

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Pasteus.
Soortelijk gewicht : 1,28 kg/l.
Verbruik : 280-300 g/m².

Toepassing

Toepassing:

Voor het verlijmen van:

 • linoleum in banen en tegels
 • linoleum in decoratieve ontwerpen en mozaïek
 • Corkment

Verwerking

Gereedschap : Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
Open tijd : 15-30 minuten.*
Wachttijd : Geen.*
Afbindtijd : Ca. 24 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 15 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
280-300 g/m².

Ondergrond:
 • 616 Eurostar Lino Green is geschikt voor elk type ondervloer, welke druk- en trekvast is. Tevens dient de ondervloer vlak, schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Op volledig gesloten ondervloeren vooraf een egalisatielaag van minimaal 2 mm
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:
 • De lijm opbrengen met Eurocol 850 lijmkam/vertanding B1.
 • Op absorberende ondervloeren de vloerbedekking direct in het natte lijmbed plaatsen. Op weinig absorberende ondervloeren een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden.
 • De vloerbedekking zorgvuldig walsen, eerst in de breedte- en vervolgens in de lengterichting.
 • Eventuele droogwallen niet dubbelzijdig insmeren, maar in het normale lijmbed plaatsen (bij voorkeur de droogwal contra masseren).
 • Kopse kanten, droogwallen en lengtenaden stevig aandrukken.
 • Op weinig absorberende ondervloeren en/of onder minder ideale omstandigheden dient na ca. 15 minuten nogmaals te worden gewalst en aangedrukt.
 • Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 80%.

Vloerverwarming:
616 Eurostar Lino Green kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier. Een dag voor het verlijmen de verwarming laag- of uitschakelen; minimaal 24 uur na het verlijmen de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.


Instructiefilm:
Klik hier

Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
616Eurostar Lino GreenEmmer à 11 kg8 710345 616003

Instructievideo