Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
026 EUROBLOCK MULTI

026

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend vocht in zand-cementdekvloeren (monolietvloeren eerst licht laten aanstralen). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder bijvoorbeeld linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals pvc en rubber. De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag bij het installeren de 4,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.

026-euroblock-multi.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 026-veiligheidsblad nl.pdf

  026-veiligheidsblad nl.pdf

 • 026-ec 1 plus licentie nl.pdf

  026-ec 1 plus licentie nl.pdf

Producttypering

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend vocht in zand-cementdekvloeren (monolietvloeren eerst licht laten aanstralen). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder bijvoorbeeld linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals pvc en rubber. De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag bij het installeren de 4,0% (CM) niet overschrijden. Geschikt voor binnen. Dankzij EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) ook geschikt voor BREEAM-projecten.
Basis : Polyvinylideenchloride.
Kleur : Blauw.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zer emissiearm)     
 • Geschikt voor vloerverwarming
 • Eenvoudige verwerking
 • Gunstig verbruik
 • Onbrandbaar
 • Snelle droogtijd

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Classificatie : GEV-EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,24 kg/l.
Verbruik : 1e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m².
2e en 3e laag (onverdund) 50 - 75 g/m², per laag.
ETIM-class :  EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bekijk hier de ETIM-features van dit product.


Steeds meer producten van Eurocol zijn geclassificeerd volgens ETIM. Dit product is geclassificeerd volgens ETIM klasse EC004732 (Hecht- en voorstrijkmiddel). Bezoek de Eurocol ETIM-selector om alle features (eigenschappen) te bekijken.

Toepassing

Toepassing:

Voor het afsluiten van restvocht in zand-cement-, monoliet-, en bestaande keramische tegelvloeren:

 • bij toepassing in 2 lagen geschikt voor o.a. linoleum. 
 • bij toepassing in 3 lagen geschikt voor dampdichte vloerbedekking.

Verwerking

Gereedschap : Vachtroller en/of kwast.
Afbindtijd : Minimaal 12 uur.*
Opslag : Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (5° - 30 °C).
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : 1e laag 20 minuten.* 2e en 3e laag 60 minuten.*
Reiniger : Water.
Vorstgevoelig : Ja.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
1e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m².
2e en 3e laag (onverdund) 50 - 75 g/m², per laag.

Ondergrond:
 • 026 Euroblock Multi is geschikt voor ondervloeren, welke druk- en trekvast en scheurvrij zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Indien noodzakelijk de ondergrond schoonschuren en stofvrij zuigen m.b.v. een industriestofzuiger.
 • Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten of andere vervuiling geheel verwijderen, zodat er een schone ondervloer ontstaat.
 • Monolietvloeren vooraf schuren en stofvrij maken m.b.v. een industriestofzuiger. Vervolgens de vloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller en voldoende laten drogen. Indien er een paraffine houdende curing compound gebruikt is, dient de monolietvloer vooraf gestraald te worden.
 • Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen. Vervolgens de vloer dun dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller. In het geval van verdiepte voegen dan de 044 Europrimer Multi aanbrengen m.b.v. een vachtroller en na rollen met een schuimroller zodat er een dun dekkende laag ontstaat op de keramische tegels en deze voldoende laten drogen.  
 • Vervolgens kan het 026 Euroblock Multi vochtscherm worden aangebracht in één of twee onverdunde lagen.  
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

 • Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherm niet meer dan 4% (rest)vocht bevatten.
 • Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt


Gebruiksaanwijzing:
 • De eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 verdund met water, met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend op de ondervloer aanbrengen. Deze eerste laag vervalt bij keramische tegelvloeren en monolietvloeren die vooraf voorgestreken zijn met 044 Europrimer Multi.
 • Bij toepassing van linoleum na droging van de eerste laag (ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer) een tweede, onverdunde laag 026 Euroblock Multi, haaks op de eerste laag aanbrengen.
 • Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking nog een derde, onverdunde laag 026 Euroblock Multi aanbrengen, ook weer haaks op de voorgaande laag.
 • De droogtijd tussen de tweede en derde laag 026 Euroblock Multi bedraagt ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
 • Alvorens de ondervloer te voorzien van een egalisatielaag dient de laatst aangebrachte 026 Euroblock Multi laag minimaal 12 uur te drogen. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor ons veiligheidsblad).
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool  brengen.
 • Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18° - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Het product bevat: geen aanvullende gegevens van toepassing.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
026Euroblock Multi  Can à 12 kg8 710345 486026  


Verkooppunten