Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
026 EUROBLOCK MULTI

026

Universeel vochtscherm voor het afsluiten van restvocht en optrekkend vocht in zand/cement vloeren (monolietvloeren eerst licht laten aan ‘stralen’). Bij toepassing in 2 lagen geschikt onder linoleum. Bij toepassing in 3 lagen geschikt onder dampdichte vloerbedekking zoals PVC en rubber. De eerste laag dient 1:1 verdund met water te worden aangebracht. Het restvochtpercentage in de ondervloer mag de 4,0% (CM) niet overschrijden.

026-euroblock-multi.jpg
 • 026-veiligheidsblad nl.pdf

  026-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 026-ec 1 plus licentie nl.pdf

  026-ec 1 plus licentie nl.pdf

Producttypering

Vochtisolatie voor het afsluiten van restvocht in zand/cement vloeren.
Basis : Polyvinylideenchloride.
Kleur : Blauw.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • Zeer emissiearm
 • Emicode EC 1PLUS      
 • Eenvoudige verwerking
 • Gunstig verbruik
 • Onbrandbaar
 • Snelle droogtijd

Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Niet brandbaar.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,24 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 1e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m².
2e en 3e laag (onverdund) 50 - 75 g/m², per laag.

Toepassing

Toepassing:

Voor het afsluiten van restvocht in zand/cement-, monoliet-, en bestaande keramische tegelvloeren:

 • bij toepassing in 2 lagen geschikt voor linoleum. 
 • bij toepassing in 3 lagen geschikt voor dampdichte vloerbedekking.

Verwerking

Gereedschap : Vachtroller of kwast.
Afbindtijd : 24 uur.*
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : 1e laag 20 minuten.* 2e en 3e laag 60 minuten.*
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
1e laag (1:1 verdund met water) ca. 50 g/m².
2e en 3e laag (onverdund) 50 - 75 g/m², per laag.

Ondergrond:
 • 026 Euroblock Multi is geschikt voor ondervloeren, welke druk- en trekvast en scheurvrij zijn. Tevens dient de ondervloer schoon, droog, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
 • Eventuele vloerbedekkingslijmrestanten geheel verwijderen.
 • Monolietvloeren vooraf schuren en stofvrij maken m.b.v. een industriestofzuiger. Vervolgens de vloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller en voldoende laten drogen. Indien er een paraffine houdende curing compound gebruikt is, dient de monolietvloer vooraf gestraald te worden.
 • Keramische tegelvloeren vooraf ontvetten met 014 Euroclean en goed laten drogen. Vervolgens de vloer dun dekkend voorstrijken met 044 Europrimer Multi m.b.v. een schuimroller. In het geval van verdiepte voegen dan de 044 Europrimer Multi aanbrengen m.b.v. een vachtroller en na rollen met een schuimroller zodat er een dun dekkende laag ontstaat op de keramische tegels en deze voldoende laten drogen.  
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Opmerking:

Ondervloeren mogen tijdens het aanbrengen van een vochtscherm nooit meer dan 4% vocht bevatten. Als de constructie van de vloer wordt blootgesteld aan grondwaterdruk, dan is dit vochtisolatiesysteem niet geschikt.Gebruiksaanwijzing:
 • De eerste laag 026 Euroblock Multi 1:1 verdund met water, met een vachtroller en/of kwast gelijkmatig en dekkend op de ondervloer aanbrengen. Deze eerste laag vervalt bij keramische tegelvloeren en monolietvloeren die vooraf voorgestreken zijn met 044 Europrimer Multi.
 • Bij toepassing van linoleum na droging van de eerste laag (ca. 20 minuten, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en type ondervloer) een tweede, onverdunde laag 026 Euroblock Multi, haaks op de eerste laag aanbrengen.
 • Bij toepassing van dampdichte vloerbedekking nog een derde, onverdunde laag 026 Euroblock Multi aanbrengen, ook weer haaks op de voorgaande laag.
 • De droogtijd tussen de tweede en derde laag 026 Euroblock Multi bedraagt ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
 • Alvorens de ondervloer te voorzien van een egalisatielaag dient de laatst aangebrachte 026 Euroblock Multi laag minimaal 12 uur te drogen. Egaliseren in een minimale laagdikte van 2 mm.
 • Verse vlekken direct met water verwijderen.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer: min. 15° - max. 20 ºC.
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
026Euroblock Multi  Jerrycan à 12 kg8 710345 486026