Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbo Eurocol trendsetter in stofarme poederproducten

Cobouw refereert in zijn septemberartikel (zie link onderaan) aan een whitepaper van TNO over kankerverwekkende stoffen in de bouw. Volgens het onderzoeksinstituut zijn deze volledig uit te bannen. Werkgevers, werknemers, fabrikanten en toezichthouders zouden ‘de handen ineen moeten slaan om zo onnodige gezondheidsrisico’s, die zich onder meer in de bouw voordoen, weg te nemen.’ Volgens TNO-onderzoeker Wouter Fransman zijn de kennis en technologie hiervoor aanwezig, ze moeten alleen nog consequent worden toegepast en ook het toezicht zou beter kunnen. Als voorbeelden van kankerverwekkende stoffen in de bouw noemt TNO lasrook, hardhoutstof en kwarts.

stofarm 3a

Verwerkingsvriendelijker en gezonder

Forbo Eurocol is zich al langer bewust van de gezondheidsrisico’s van het werken met stofhoudende producten. Daarom ontwikkelde de fabriek in Wormerveer al in 2010 het eerste stofarme Eurocol-egalisatiemiddel, goed voor een stofreductie tot 90%. Hiermee zette Forbo Eurocol gelijk een trend voor arbovriendelijk werken met poederproducten. Snel volgden er meer Eurocol-producten en tegenwoordig zijn alle Eurocol-egaliseermiddelen stofarm. Dit geldt intussen ook voor de meeste poederlijmen en tegelvoeg. Om de gewenste stofarme eigenschappen te bereiken, worden de kleinste stofdeeltjes in het poederproduct ingekapseld. Hierdoor worden deze niet ingeademd tijdens het legen van de verpakking en het mengen met water. Verwerkingsvriendelijker en gezonder voor de verwerker.

stofarm logo

Bekijk de instructievideo!

Een poederproduct stofarm maken is één, er op verantwoorde wijze mee werken is minstens zo belangrijk. Immers, volledig stofvrij is nauwelijks haalbaar, zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteits- en verwerkingseisen die Forbo Eurocol aan zijn producten stelt. Check daarom ook de verwerkingstips en kijk in de instructievideo hoe je stof eenvoudig de baas blijft. Je ziet bijvoorbeeld welk gereedschap het meest geschikt is en in welke volgorde en op welke manier je het best te werk kunt gaan. Klik voor de video op de still naast deze alinea.

Meer arbovriendelijke eigenschappen

Naast de ontwikkeling van stofarme poederproducten, besteedt Forbo Eurocol ook aandacht aan andere arbotechnische zaken. Zo zijn de vluchtige stoffen die voorheen in Eurocol-producten werden toegepast al jaren geleden vervangen door gezondere en gebruiksvriendelijker alternatieven. Een ander voorbeeld zijn onze 23 kg-zakverpakkingen, die enkele jaren geleden in de plaats kwamen van de 25 kg-zakken. Dit spaart de rug en voldoet tegelijk aan de arbo-eisen voor de cao Wonen. Het past in de filosofie van Forbo Eurocol om niet alleen topproducten voor tegel- en vloertechniek te produceren, maar om bij de ontwikkeling ervan de gezondheid en het comfort van de verwerkers net zo zwaar mee te wegen.

stofarm 3d