Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

De duurzaamste vloeren

Creating better environments

Van hoe ze gemaakt zijn tot hoe ze presteren, we maken echt duurzame vloeren die goed zijn voor mensen, goed voor gebouwen en goed voor het milieu.

Marmoleum Live Forward

Duurzaamheid

Duurzaamheid als core business

Sinds we meer dan 100 jaar geleden zijn begonnen met het maken van vloerbedekkingen, te beginnen met linoleum, hebben we ons toegelegd op het creëren van betere omgevingen in alle ruimtes waarin mensen werken, leven, interactie hebben, ontspannen, genezen, leren en spelen. Vandaag de dag, met een enorm toegenomen keuzeaanbod, zijn we net zo gepassioneerd als het gaat om duurzame vloerbedekkingen.

Door het jarenlange intense contact met onze klanten en eindgebruikers begrijpen we de gebouwde omgeving en de impact die onze producten daarop hebben. Op basis hiervan richten we ons op het maken van producten en oplossingen waarvan de levenscyclus in overeenstemming is met het circulaire economiemodel. We werken transparant, in lijn met de doelstellingen van onze duurzaamheidsstrategie.

Het resultaat is de meest verantwoorde en duurzame collectie van state-of-the-art vloerbedekking voor u en uw omgeving, waar u zich ook bevindt.

Wat is onze prioriteit?
Wat zal ons erfgoed zijn: gemiste kansen of ecologische duurzaamheid en welzijn?

COP26 | Scottish Event Campus | courtesy of Shutterstock

Ondersteuning COP26 klimaatdoelen

Forbo ondersteunt de doelstellingen die zijn vastgesteld op de COP26, de wereldwijde VN klimaattop die plaatsvond in Glasgow van 31 oktober – 12 november 2021.

Wij zijn actief betrokken en delen wij onze visie en oplossingen waar we kunnen.

Naar ons COP26 programma en onze klimaatdoelstellingen

Transparante informatie, door derden geverifieerd

Transparantie is cruciaal als het gaat om duurzaamheid. Transparantie vereist dat bedrijven informatie delen over hun producten, de manier waarop ze worden gemaakt en de impact die ze kunnen hebben op het milieu, de gebruikers en de gemeenschap. Al in 1996 begon Forbo Flooring Systems samen te werken met de Universiteit van Leiden om een transparant beeld te krijgen van alle mogelijke effecten van onze linoleumproducten op het milieu.

Vandaag de dag is er van al onze producten informatie beschikbaar op basis van levenscyclusanalyses en milieuverklaringen die onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld.

EPD transparantie

Een compleet productportfolio met 100% transparantie vormt de ultieme duurzame oplossing voor onze klanten

LCA proces elementen overzicht

Levenscyclusanalyse is waar het allemaal mee begint

Een levenscyclusanalyse is een uitgebreid systeem om de milieueffecten van de levensduur van een product te meten. De meting is gestandaardiseerd en gelijk voor alle soorten producten. Hoewel de systeemgrenzen, de kwaliteit van de gegevens en de wegingsfactoren een rol spelen in de algemene beoordeling, worden onze LCA's geaccepteerd zodra ze zijn geverifieerd door een onafhankelijke derde partij.

Milieuproductverklaringen

Terwijl LCA's worden gemaakt voor productcategorieën, gaan milieuproductverklaringen (EPD's) nog een stap verder door de LCA voor een bepaald product vast te leggen. Forbo Flooring Systems was één van de eerste bedrijven wereldwijd die volledige EPD's voor elk product en elke collectie heeft opgesteld.

Wij gaan met onze EPD's verder dan de standaard in de markt. Onze EPD's bevatten ook een transparante verklaring over de impact op de menselijke gezondheid en eco-toxiciteit.

U vindt de productverklaringen in ons download centrum

Marmoleum EPD

Wij bieden in onze EPD’s ook gehele transparantie over impact op de menselijke gezondheid en eco-toxiciteit: alle informatie die nodig is om de impact op onze aarde en de mensen die erop leven te minimaliseren.

Het wat hoe en waarom van EPD's
EPD - Wat is dat?

Al onze EPD's worden onafhankelijk beoordeeld door een derde partij
Meer informatie over derde partij UL

Tessera Struktur tapijttegels

Jaarlijks duurzaamheidsverslag

Al in 2005 hebben we ons eerste duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Dit bevatte informatie over onze productielocaties en productportfolio. Vandaag de dag wordt ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag opgesteld volgens de GRI-richtlijnen en behandelt het elk aspect van de drievoudige bottom line - de ecologische, sociale en economische dimensies die de basis vormen voor een consistente strategie om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, die we in onze milieumanagementsystemen hebben vastgelegd.

Download onze meest recente Duurzaamheidsverslagen door te klikken op de buttons hieronder.

 • 2021 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Sustainability report 2021 Download het verslag

 • Sustainability Report 2020

  Sustainabilty report 2020
  Download het verslag

 • Sustainability Report 2019

  Sustainability Report 2019
  Download het verslag

 • 2021 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Sustainability Report 2018
  Download het verslag

Samenwerkingen en partnerschappen

Forbo Flooring Systems werkt samen met internationale verenigingen en instanties bij het opzetten van proefprojecten en allianties waarin innovaties en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden getest en geïntroduceerd. Ze zijn vooral waardevol als het gaat om de ontwikkeling voor de circulaire economie.

We werken samen met Europese instellingen zoals het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, de Multilayer Modular Flooring Association, de European Carpet and Rug Association en andere instanties zoals de Green Building Council, universiteiten en innovatieve start-ups. Dit alles om het milieuprofiel van ons bedrijf en onze productportfolio voortdurend te verbeteren.

Handen schudden
Milieu aanbevelingen

Milieu aanbevelingen

Veel van onze producten hebben hoge aanbevelingen op het gebied van milieu en gezondheid, variërend van Red list free, Blue Angel, Nordic Swan tot TUV en nog veel meer. Vorig jaar nog ontving Forbo Flooring Systems de volgende duurzaamheidsprijzen:

Duitsland - Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Het keurmerk voor gegarandeerde duurzaamheid wordt toegekend door het German Institute für Nachhaltigkeit und Ökonomie en beloont alle aspecten van een duurzame onderneming van "A tot Z".

Noorwegen - the Eco-Lighthouse Award
Eco-Lighthouse is het meest gebruikte certificatiesysteem in Noorwegen voor bedrijven die hun milieu-inspanningen willen documenteren en hun sociale verantwoordelijkheid willen tonen.

Betrokkenheid

Betrokkenheid & rentmeesterschap

Forbo Flooring Systems loopt al meer dan drie decennia voorop in duurzaam ondernemen. Wij waren de eersten die gebruik maakten van Environmental Product Declarations (EPD). Dit blijft onze transparante manier om de milieubelasting van onze grondstoffen en processen, plus de productlevenscyclus, te berekenen. We hebben een langetermijn duurzaamheidsvisie die heeft geleid tot een eerste concrete stap in onze 2020-2025-strategie. We volgen een 'compliance plus' beleid dat een stimulerende en innovatieve omgeving creëert die leidt tot ingenieuze oplossingen en unieke duurzame kenmerken.

Ons compliance plus beleid is onze toezegging om verder te gaan dan de regelgeving en vereisten van de Overheid

Logo duurzaamheidsprogramma

Duurzaamheidsstrategie

Forbo's duurzaamheidsstrategie heeft een horizon: we hebben de ambitie om de uitdagingen van de circulaire economie onder de knie te krijgen en een zero-waste bedrijf te worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe overheden en wetgeving het tempo in de komende jaren zullen beïnvloeden. Maar om onze ambities voor de lange termijn waar te maken, zijn er nu zeker stappen nodig.

Daarom zijn we begonnen met ons duurzaamheidsprogramma 2025. Dit programma beschrijft de acties die in de eerste vijf jaar tot eind 2025 moeten worden ondernomen om de gewenste vooruitgang te boeken in de doelen die we ons hebben gesteld. Er zijn zeven hoofddoelen in de categorieën Circulaire economie en Mensen. Meer informatie over deze hoofddoelen vindt u op pagina onze doelen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De SA8000-norm is onze commitment om een gegarandeerde eerlijke behandeling van de werknemers te realiseren.

Wij werken hierbij nauw samen met individuele leveranciers en verplichten onze leveranciers te voldoen aan wettelijke vereisten en internationale richtlijnen. Dit gebeurt tijdens vergaderingen, bezoeken ter plaatse en beoordelingen van leveranciers, onder meer op basis van audits die door onze inkopers of verantwoordelijke managers worden uitgevoerd.

Deze beoordelingen zorgen ervoor dat onze leveranciers de mensen- en arbeidsrechten, de vereisten inzake gezondheid en veiligheid op het werk, de milieuprestatiedoelstellingen en de verantwoordelijke bedrijfspraktijken in hun dagelijkse activiteiten naar behoren naleven.

Meer informatie

Green design principes

Forbo Flooring Systems volgt op het gebied van productontwerp en productie het 4R-principe van Reduce, Reuse, Recycle en Renew voor alle collecties. Het ontwerpproces staat centraal bij het verminderen van het gebruik van grondstoffen, het hergebruiken van materiaalafval, het recyclen van oude producten en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Het volgen van green design principes betekent ook werken met circulaire economie als uitgangspunt. De focus ligt daarbij op opties voor de productopbouw en op oplossingen voor het einde van de levensduur. Forbo's eigen ontwerpers zijn de echte ingenieurs van ons milieuprofiel.

Echte duurzame vloeren beginnen in de ontwerpfase door een mentaliteit van echte zorg voor onze toekomst.

gebruikte grondstoffen 2019

Verminderen en vernieuwen

Uitputting van middelen is een belangrijk onderwerp. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die zichzelf vernieuwen en die als eenjarige gewassen kunnen worden geoogst, heeft de voorkeur. Daarna volgt het gebruik van hernieuwbaar en gerecycled materiaal. Forbo Flooring Systems meet haar prestaties en streeft er voortdurend naar om ze te verbeteren.

Recyclen en hergebruiken

Onze focus op hergebruik en recycling heeft de afgelopen jaren tot zeer goede resultaten geleid. We hebben de hoeveelheid gerecycled materiaal in ons brede assortiment producten zoals Marmoleum, Allura en Eternal verhoogd. We zijn er trots op dat we een breed scala aan producten hebben die veel gerecycled of hergebruikt materiaal bevatten.

Als gevolg van onze toewijding is er een steeds groter wordend assortiment aan gemakkelijk te hergebruiken vloeroplossingen beschikbaar die passen bij het toekomstige circulaire economiemodel. Ons portfolio omvat een breed scala aan toepassingen in tegel-, planken- of banenmateriaal. Al deze innovatieve vloeroplossingen hebben geen lijm nodig, terwijl ze onder zware omstandigheden kunnen presteren en aan het einde van hun levensduur gemakkelijk te verwijderen zijn.

Banen projectvinyl Modul'up lijmvrij banen vinyl in 3 versies: Decibel (19 dB), Compact en T.E voor vochtige ondervloeren
Luxe Vinyl tegels Allura lijmvrije tegels en planken in 3 versies: Click, Puzzle en Ease
ESD en industriële vloeren Colorex tegels in 3 versies: Plus EC, Plus Basic en Plus R10
Entreematten Coral Click

gerecycled en hergebruikt 2017-2019
Betrokkenheid klimaatverandering

Betrokkenheid bij klimaatverandering

De CO2-uitstoot op onze productielocaties is één op één gerelateerd aan het energieverbruik tijdens de productie.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde CO2-uitstoot per vierkante meter geproduceerd product daalde van 3,44 in 2004 naar 1,09 in 2020, een reductie van 68%.

Een portfolio die voldoet aan de green design principes

We meten het aandeel van gerecycled materiaal in al onze collecties met als doel dit waar mogelijk te vergroten.

Met het productafval dat in onze fabrieken achterblijft, kijken we naar verschillende manieren om de gerecyclede inhoud van al onze producten te verhogen, dit gebeurt niet alleen door middel van receptuurwijzigingen, maar ook door het introduceren van nieuwe productietechnieken.

PVC-micronisatie is één van de concepten die veelbelovend is en die blijkt te werken in een aantal pilots die we in 2019 hebben uitgevoerd. Bij onze continue verbetering om afval te verminderen, gaan we waar mogelijk over op digitale printconcepten.

Gerecycled en hergebruikt

Onze doelen

Roadmap voor de komende 5 jaar

Ons duurzaamheidsprogramma 2025 is ontworpen om de duurzaamheidsstrategie van Forbo Flooring Systems te activeren.
Voor alle zeven hoofdthema’s in de categorieën Circulaire economie en Mensen worden de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 toegelicht.

duurzaamheidsprogramma 2025
Forbo The Green Road

Doelstellingen de circulaire economie

Een CO2 negatief productportfolio presenteren
• Een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot ter plaatse realiseren in 2025

Gebruik van hernieuwbare energie
• Het bereiken van duurzaam elektriciteitsverbruik waar mogelijk
• Sterke vermindering van het gebruik van fossiele gassen

Een zero-waste bedrijf worden
• Toename van hergebruik/recycling van productafval
• Het bereiken van 100% hergebruik/recycling van kantoorafval

Actief bijdragen aan de circulaire economie
•Verhoging van het verkoopvolume in de EU van product dat na gebruik wordt gerecycled
• Verhoging van het afval dat na de installatie in de EU wordt gerecycled
• Verhoging van het loose-lay verkoopvolume in de EU van product dat wordt hergebruikt en doorverkocht in de EU
• Ontwerp voor recycling: verhoging van de recyclebaarheid van de verkochte producten
• Alle producten hebben een gerecycelde inhoud (bij voorkeur post-consumer)

Doelstellingen voor de mensen waar we mee werken

Het behoud van een ethisch en duurzaam supply chain management
• Onze leveranciers aanspreken op een duurzaamheidsprogramma om hun ecologische voetafdruk te verkleinen
• Focus op de materialen die worden ingekocht om de hoeveelheid gerecyclede of biobased content te vergroten

Ervoor zorgen dat alle medewerkers betrokken zijn bij duurzaamheid
• De trainingen circulaire economie en duurzaamheid zijn aan alle medewerkers gegeven
• Duurzaamheidsprogramma uitgevoerd en programmamanager aangesteld
• Hybride leaseauto's en andere voertuigen in landen met een geschikte infrastructuur

We zijn maatschappelijk verantwoord en divers
• Geslacht, leeftijd, culturele en fysieke achtergronddiversiteit uitgevoerd
• Handhaving en verbetering van ons SA8000 gecertificeerde managementsysteem voor de sociale verantwoordelijkheid

Duurzaamheid werknemers

De circulaire economie

Het circulaire economie model is een must-do

Biobased oplossingen creëren een betere toekomst voor onze planeet. Maar als biobased geen optie is, biedt circulariteit het op één na beste alternatief - zolang de impact op de levenscyclus maar meetbaar beter is. Bij Forbo zetten we ons in om al onze lineaire processen en producten te transformeren, zodat ze de circulaire economie ondersteunen.

De belangrijkste aandachtspunten in onze transitie zijn:
• het gebruik van hernieuwbare bronnen bevorderen
• productgebruik maximaliseren
• terugwinnen van materialen en afval

We zijn vastbesloten om bij te dragen aan de circulaire economie met onze vloeroplossingen

Circulaire economie modelBron: PBL Environmental Assessment Agency

Circulariteit is uitdagend

De circulaire economie vereist dat we ons denken veranderen. Dit begint al in de ontwerpfase van onze producten. Dit omvat de inkoop van duurzamere grondstoffen, het efficiënte gebruik van energie en manieren om afval te verminderen als onderdeel van het initiële productontwerpconcept.

Ten tweede is het belangrijk dat het gebruik van de producten wordt gemaximaliseerd, zodat het idealiter een dienst wordt.

In de laatste fasen van de levensduur van een product moet de recyclebaarheid en het hergebruik ervan verzekerd zijn. Dit concept wordt gevat in de term 'uitgebreide producenten verantwoordelijkheid'.
Lees meer over onze circulaire initiatieven

Circulair logo
Terug naar de vloer logo

Terug naar de vloer

Forbo Flooring Systems biedt actief programma's aan voor de terugname van installatieafval waneer dit logistiek gezien zinvol is.
We hebben verschillende programma's voor vinyl in Zweden en Frankrijk en programma's voor alle linoleum, tapijt en vinyl in de UK en Nederland.

Post-consumer afval is een grotere uitdaging voor de industrie als zodanig, zowel wat betreft inzameling en transport als het sorteren en de verwerking. Forbo Flooring Systems is een actieve deelnemer aan het door de EU gefinancierde Circular Flooring Project, dat tot doel heeft een pilot te ontwikkelen om de recycling van post-consumer vinylafval tot nieuwe PVC-korrels mogelijk te maken.

Om daar klaar voor te zijn, bieden we loose-lay oplossingen die 'schone' post-consumer recycling mogelijk maken.meer informatie over onze loose-lay oplossingen

Recycling in de praktijk
Oude vloer krijgt nieuw leven in samenwerking met TU Delft

Recovinyl

Forbo Flooring Systems neemt actief deel aan het Europese Recovinyl project. Dit project heeft tot doel de recycling van vinylvloeren te verhogen door de volumes van gerecycled PVC te verhogen en het gebruik van post-consumer vinyl te verhogen. De focus ligt op technologieontwikkeling voor recycling, sorteertechnologieën en manieren van inzameling.
Meer informatie over Recovinyl

Recovinyl
logo CO[^2] negatief

CO2 negatief worden

Onze generatie is de laatste die de huidige klimaatontwikkelingen kan vertragen of ombuigen. Als we vandaag niet drastisch ingrijpen, wordt het in de toekomst veel moeilijker en kostbaarder om dat te doen. Het ergste scenario is dat de klimaatverandering onomkeerbaar zal zijn. Het gebruik van verantwoorde materialen en het nemen van verantwoorde maatregelen kan een positieve verandering teweegbrengen.

Het model van de circulaire economie streeft onder meer naar een koolstofneutrale omgeving die de stijging van de opwarming van de aarde uiteindelijk zou ombuigen.

Bij Forbo geloven we niet dat het gebruik van compensaties (de aankoop van CO2 certificaten, bossen en dergelijke) een goede manier is om vooruitgang te boeken. In plaats daarvan zou de inspanning moeten bestaan uit het verminderen van de CO2 uitstoot gedurende de gehele levensduur van een product. Forbo's linoleum is een goed voorbeeld.

Recycling programma

Recycling programma voor snijrestanten

Met het Recycling programma voor Marmoleum en Vinyl biedt Forbo de mogelijkheid om snijrestanten van Marmoleum en Vinyl te recyclen. Deze service van Forbo bestaat uit het retour halen van snijrestanten en loslegvloeren en het opnieuw verwerken van deze restanten in de productie van Marmoleum en Vinyl.

Help ons verder in onze circulaire ambities en onderneem zelf ook duurzamer door Marmoleum en Vinyl snijrestanten en Vinyl loslegvloeren te verzamelen!

Meer informatie over het Recycling programma

recycle

Welzijn

Gezonde interieurs

Vloerbedekking is een integraal onderdeel van elk interieur. Het is alomtegenwoordig vanaf het moment dat je uit bed stapt, je gaat douchen, ontbijten, naar school of het werk gaat, ontspannen, sporten, dineren, dansen, je vermaken en ga zo maar door. Vloerbedekkingen zorgen voor comfort, veiligheid, verminderen het lawaai, vormen een barrière voor allergieën en zorgen voor een algemeen gevoel van welzijn.

Onze vloeren passen in alle ruimtes. De rollen en tegels die wij leveren, creëren een betere omgeving: ruimtes waar u zich comfortabel, veilig en geborgen voelt.

logo binnenklimaat

Gezond binnenklimaat

Vandaag de dag woont meer dan de helft van de wereldbevolking, meer dan 54%, in verstedelijkte gebieden. Gemiddeld brengen we ongeveer 80%-90% van onze tijd binnenshuis door en dit zal alleen maar toenemen. Het binnenmilieu en de aandacht voor groene architectuur en gezonde gebouwen wordt steeds prominenter. Aangezien onze vloeren deel uitmaken van het binnenmilieu waarin mensen wonen, vergaderen en werken, is het onze missie om producten te ontwerpen en aan te bieden die op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van het individu.

• onze vloeren zijn gegarandeerd vrij van verboden giftige stoffen
• onze vloeren hebben een lage tot zelfs bijna nul productuitstoot
• onze producten zijn ftalaatvrij
• onze portfolio biedt beproefde oplossingen tegen allergenen en fijnstof
.

Een gezond binnenklimaat begint met een vloer die in alle opzichten echt veilig is voor de mens.

Health Product Declaration

Forbo is al tientallen jaren toonaangevend op het gebied van duurzaamheid. Wij hebben geleerd dat gezondheids- en milieukwesties niet gescheiden kunnen worden bij het bespreken van duurzame ontwikkeling.

Elke EPD (Environmental Product Declaration) van onze vloerproducten bevat daarom een verklaring van de impact van onze vloeren op de toxiciteit voor mens en milieu.

Naast een uitgebreide EPD is er een aparte Gezondheidsproductverklaring gemaakt om de lage gezondheidsimpact van onze producten verder te specificeren. Deze verklaringen zijn niet wettelijk verplicht. Maar bij Forbo zijn we ervan overtuigd dat dit de grootst mogelijke transparantie oplevert. De HPD's vind je onder het betreffende product in hetdownloadcenter

Sportline

Al je zintuigen

Vloerbedekking speelt een belangrijke rol in de interactie tussen een individu en zijn of haar binnenruimte.

In het onderzoek van Forbo Flooring Systems hebben we een serie binnenruimtes gecreëerd, elk met een ander type vloerbedekking en gemeten hersenactiviteit. Dit toonde duidelijk aan hoe beeld, aanraking, geur en geluid onze vijf zintuigen kunnen triggeren.

Dit heeft gevolgen voor de keuze van de vloerbedekking die wordt gebruikt voor openbare ruimten, kantoren, scholen, gezondheidszorg, vrije tijd en gastvrijheid en meer. Belangrijk zijn de ontwerpeigenschappen van een vloer, zoals kleur en lichtreflectie, maar ook textuur, aanraking, uitstoot, geur en geluid.

5 zintuigen_welzijn

Het kiezen van de juiste vloeroplossing kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het welzijn van de mensen.

Marmoleum Fresco 3259

Design

Design is één van de belangrijkste factoren als het gaat om het creëren van een gevoel van welzijn. Vloerontwerpen drukken niet alleen het beeld en de dynamiek van een werk- of leefruimte uit, maar kunnen ook worden gebruikt om institutionele gebouwen meer op thuis te laten lijken.

Personalisatie door middel van digitale druktechnieken stelt ons in staat om speciale vloeren te maken waarbij design, kleur en grootte van de vloer kunnen worden toegepast volgens de wensen van de klant; op deze manier kunnen ruimtes worden gepersonaliseerd en een waardevol onderdeel van het binnenmilieu worden.

Vloerbedekkingen hebben het vermogen om natuurlijk licht te reflecteren, waardoor ruimtes er open en helder uitzien. Voor elk van onze collecties leveren wij zowel NCS-kleurcodes als lichtreflectiedata, zodat ontwerpers kleuren en materialen gemakkelijk kunnen mixen en matchen.

Surestep Original safety vinyl
Sarlon akoestisch vinyl

Geluid

Ongewenste en irritante geluiden zijn één van de meest voorkomende oorzaken van onbehagen en ongemak. Daarom meten we de decibelimpact van al onze vloerbedekkingen. Op basis hiervan kunnen wij u adviseren over de optimale vloerbedekking om contactgeluiden op de onderliggende vloer te verminderen en voor de ruimte waarin u werkt.
Meer informatie over onze Akoestische vloeren

Tastbaarheid en comfort

Tastbaarheid is uiteraard een belangrijke factor voor de vloer onder je voeten. Het kiezen van een zachte, harde of veerkrachtige vloer kan ervoor zorgen dat u zich comfortabel en ontspannen voelt of actief en in staat bent om te presteren. Het Forbo-vloerportfolio biedt verschillende mogelijkheden, variërend van het vergemakkelijken van het lopen tot het verplaatsen van het verkeer en zware lasten.

Meer informatie over onze vloerbedekkingen

Flotex Vision - voelt als een tapijt

De dynamiek van een gebouw

Gezonde gebouwen maken deel uit van een duurzame ontwikkeling - een duurzame ontwikkeling waarin het individu centraal staat.

Onze filosofie over gezonde interieurs komt tot uiting in onze ontwerpfilosofie, 'De dynamiek van een gebouw'. We gebruiken dit om voor elke ruimte de meest geschikte vloerbedekking toe te passen. Het resultaat: gebouwen die goed ontworpen zijn, langer meegaan en makkelijker aan te passen aan de eisen van de gebruiker. Gebouwen en interieurs die door hun tijdloze oplossingen minder vaak hoeven te worden gerenoveerd, waardoor geld wordt bespaard en er minder afval ontstaat.

Dynamiek van een gebouw - receiving

Producten

Een duurzaam assortiment

Door onze toewijding aan duurzaamheid heeft Forbo Flooring een aantal werkelijk unieke duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld onze Marmoleum vloerbedekkingen die CO2 neutraal (zonder compensatie) zijn als ze onze fabriek verlaten. Onze vinylvloeren zijn echt veilig in het gebruik en bieden grote loslegmogelijkheden, klaar voor de circulaire economie. Onze textielvloeren die een hoog gerecycled gehalte hebben, met name onze tapijttegels met een gerecycled gehalte van 56%. En last but not least, onze Coral-entreesystemen die gemaakt zijn met Econyl-garen afkomstig van visnetten.
Lees meer over ons productportfolio door op de onderstaande links te klikken.

Fast flooring logo

Een indrukwekkende portfolio met losleg producten

Onze collectie losleg vloeren is nog nooit zo groot geweest. Wij bieden losleg vloeren aan in banen-, plank- en tegeluitvoering.

Er wordt niet alleen tijd en geld bespaard tijdens de installatie maar ook renovatie van de vloer is veel makkelijker. De bestaande vloer kan worden verwijderd zonder dat ook lijm en cementresten verwijderd moeten worden.

Deze losleg vloeren kunnen eenvoudig gerecycled worden en zijn dus volledig circulair.

Forbo heeft loslegproducten in zowel de Marmoleum als in de vinyl- en textiel collecties.
meer informatie over onze lijmvrije fast flooring

Marmoleum: natuurlijk en CO2 neutraal

Forbo's linoleum, Marmoleum, is en blijft milieuvriendelijk.

De productie van deze duurzame vloer is zelfs CO2 negatief van cradle to gate. Dit komt omdat hij gemaakt is van natuurlijke grondstoffen en geproduceerd wordt in een moderne, efficiënte productieomgeving die draait op groene stroom.

Zo vermindert 10.000 m2 Marmoleum (2,5 mm) de CO2 uitstoot met 400 kg zonder enige compensatie!

Lees meer over onze CO2 neutrale Marmoleum

Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon akoestisch vinyl

Vinyl met state-of-the-art prestaties

Vinylvloerbedekkingen maken deel uit van een veelzijdige reeks producten waarvan de technische en duurzame eigenschappen in de loop der jaren een metamorfose hebben ondergaan.

Forbo's vinylportfolio staat voor state-of-the-art kwaliteit, vervaardigd in ultramoderne en energiezuinige productie-locaties.

Naast de verbetering van de gerecycelde of hergebruikte content, is er ook vooruitgang geboekt op het gebied van lakken en kleurstoffen, die tegenwoordig op waterbasis zijn, terwijl de productuitstoot tot bijna nul is gereduceerd en schadelijke stoffen zijn geëlimineerd. Wij bieden een commercieel portfolio van volledig ftalaatvrij vinyl aan.

Flotex: high tech textiel

Conventionele banen- en tegeltextielvloerbedekking wordt gemaakt van getufte garens en vervolgens afgewerkt met een latex- of bitumen rug. Forbo’s Flotex-collecties zijn anders. Ze zijn gemaakt van 6,6 nylon vezels met een ondoordringbare rug die een dicht, comfortabel oppervlak creëert en ook stevig en veerkrachtig is. Flotex is verkrijgbaar in banen, planken en tegels. De modulaire oplossingen bevatten een hoog percentage gerecycled materiaal.

Omdat Flotex zowel hygiënisch als wasbaar is, is het een innovatie in textiel voor nieuwe segmenten. Niet alleen in de horeca, leisure en kantoren, maar ook in de zorg, scholen en openbare gebouwen. Meer informatie over onze Flotex textiele vloerbedekking

Flotex Colour textiele vloerbedekking
Tessera Layout & Outline tapijttegels

Tapijttegels gemaakt voor hergebruik en recycling

Forbo's tapijttegelcollectie bestaat uit gerecycled garen en gemodificeerd bitumen.

Onze tapijttegels hebben qua gewicht het hoogste gerecyclede gehalte in de industrie. Gemiddeld kan het percentage gerecycled materiaal in gewicht tot 56% gaan.

Tijdens het ontwerpen van de vloer maken we random legtegels, zodat de delen van de vloer die zwaar worden belast, kunnen worden vervangen zonder dat dit invloed heeft op het totale ontwerp.

We experimenteren met end of life oplossingen, met name die waarbij de textiellaag van de tegels wordt gescheiden van de drager. meer informatie over onze tapijttegels

Schoonloopsysteem, het meest efficiënt

Goed ontworpen entreesystemen bieden niet alleen een duurzame oplossing op zich, ze dragen ook bij aan de duurzaamheid van het gebouw waarin ze worden gebruikt, gedurende de hele levenscyclus van dat gebouw.

Ons entreesysteem kan tot 95% van het vuil tegenhouden. Op deze manier kan het entreesysteem de kwaliteit van een interieur beschermen, het gebruik van een vloer verlengen en de schoonmaak- en onderhoudskosten en het gebruik van reinigingsmiddelen verminderen. Voor een aantal van onze collecties gebruiken we garens die uit oude visnetten zijn geüpcycled. Een echte duurzame oplossing. Meer informatie over onze entreesystemen

Coral Welcome entreesysteem