Kies uw land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Transparantie bij elke stap

LCA, EPD en HPD

Scroll naar beneden voor meer informatie

door derden geverifieerde informatie

100% transparantie voor onze klanten

Transparantie is essentieel voor het bereiken van duurzaamheid. Transparantie vereist dat bedrijven informatie delen over de inhoud van hun producten, hoe ze worden gemaakt en de impact die ze kunnen hebben op het milieu, de gebruikers en de gemeenschap. Forbo Flooring Systems begon al in 1996 samen te werken met de Universiteit Leiden in Nederland om een transparant overzicht te krijgen van elke mogelijke impact van onze linoleumproducten.

We bieden tegenwoordig impactinformatie voor elk Forbo-product door middel van levenscyclusanalyses en milieuproductverklaringen die onafhankelijk worden beoordeeld.

LCA is waar het allemaal begint

We gebruiken levenscyclusanalyses om onze duurzaamheidsprestaties continu te verbeteren

Een levenscyclusanalyse is een uitgebreid systeem voor het meten van de milieueffecten van de levensduur van een product. De meting is gestandaardiseerd en gelijk voor alle soorten producten. Hoewel systeemgrenzen, kwaliteit van gegevens en wegingsfactoren een rol spelen bij de algehele beoordeling, worden onze LCA's geaccepteerd zodra deze zijn geverifieerd door een onafhankelijke derde partij.

De gegevens die tijdens de inventarisanalyse voor de LCA worden verzameld, vallen onder een reeks productcategorieregels (Product Category Rules - PCR). Hierin staat welke gegevens moeten worden verzameld en hoe, welke berekeningen moeten worden uitgevoerd om bewijs te leveren voor klimaatimpact en hoe deze informatie moet worden gepresenteerd.
De invoeren en uitvoeren die betrokken zijn bij de processen die worden beoordeeld, worden gecombineerd om aan te geven in hoeverre het product schadelijk is voor het milieu.

Forbo - LCA is waar het allemaal begint
Forbo - LCA-proceselementen

Gekwanti-ficeerde milieugegevens

Een EPD biedt een kader voor het meten van de ecologische voetafdruk van een gebouw.

Terwijl LCA's worden gemaakt voor productcategorieën, gaan milieuproductverklaringen (EPD's) nog een stap verder door de LCA voor één bepaald product te bepalen. Een EPD wordt volgens ISO 14025 en EN 15804 geaccrediteerd door een programmaoperator en wordt onafhankelijk geverifieerd door een derde partij. Onze EPD's worden geverifieerd door UL Environment.

EPD's kunnen door belanghebbenden in de toeleveringsketen worden gebruikt om de milieukenmerken van producten te vergelijken en weloverwogen, duurzame beslissingen te nemen.

Forbo Flooring Systems biedt volledige milieuproductverklaringen voor elk product.

Ga naar ons EPD-downloadcentrum
Forbo - Productmilieuverklaring_Sphera Energetic-vloer

Een veilig en gezond binnenmilieu

Omdat onze vloeren deel uitmaken van het binnenmilieu waarin mensen leven, ontmoeten en werken, is het onze missie om producten te ontwerpen en aan te bieden die op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van het individu.

Product-gezondheids-verklaringen

Bij de bespreking van duurzame ontwikkeling kunnen gezondheids- en milieukwesties niet worden gescheiden. Daarom zijn wij van mening dat het element menselijke gezondheid en ecologie ook in onze beoordelingen aan de orde moet komen. Forbo Flooring Systems is het enige vloerbedekkingsbedrijf ter wereld dat de gevolgen voor de menselijke gezondheid en milieutoxiciteit opneemt in onze EPD's. We gebruiken de internationaal erkende USEtox-methode om de toxiciteitsprestaties van onze producten te berekenen en te beoordelen. Onze productgezondheidsverklaringen worden opgesteld om de lage gezondheidsimpact van onze producten nader te specificeren.

• onze vloeren zijn gegarandeerd vrij van verboden giftige stoffen
• onze vloeren hebben een lage tot zelfs bijna nul productemissie
• onze producten zijn ftalaatvrij
• ons portfolio biedt bewezen oplossingen tegen allergenen en fijnstof

Ga naar ons HPD-downloadcentrum
Forbo - Productgezondheidsverklaring - Marmoleum vloer

Andere verslagen

Bent u geïnteresseerd in andere duurzaamheidsverslagen en -publicaties?

Zie verslagen en publicaties