Choose your country

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Algemene richtlijnen voor het lijmen en egaliseren op calciumsulfaatgebonden (anhydriet) gietdekvloeren

Steeds vaker krijgt u in zowel woning- als utiliteitsbouw te maken met calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren, waaronder bijvoorbeeld de bekende anhydriet vloeren. Deze vloeren zijn een goed alternatief voor zand/cement dekvloeren en vormen een prima ondergrond voor diverse vloerafwerkingen. Voor een optimaal resultaat gelden wel enkele belangrijke voorwaarden. Met deze verwerkingsinstructie informeren wij u stap voor stap, hoe u met de producten van Forbo Eurocol altijd een perfecte vloerafwerking bereikt.

Vloerverwarming

Op de constructievloer kan een calciumsulfaatgebonden gietdekvloer worden aangebracht op een dunne tussenlaag en/of isolatie met vloerverwarming. Op deze vloerverwarmingleidingen moet de dekking van de gietdekvloer minimaal 25 mm bedragen. Voordat de vloerafwerking wordt aangebracht dient de vloerverwarming in bedrijf te zijn geweest. Deze eerste opwarming dient te worden uitgevoerd middels het onderstaande opstartprotocol. Door het opstarten van de vloerverwarming kan de droogtijd van de vloer aanzienlijk worden verkort omdat het restvocht uit de verharde dekvloer wordt verdreven.

Opstartprotocol

• Het activeren van het vloerverwarmingsysteem mag op zijn vroegst plaatsvinden 7 dagen nadat de gietdekvloer is aangebracht.
• De aanvangstemperatuur op dag 1 dient te worden ingesteld op 20°C. Bij het opstoken dient de watertemperatuur met maximaal 5°C per dag te worden opgevoerd.
• Nadat de maximale bedrijfstemperatuur (40°C) is bereikt, moet deze gedurende drie dagen worden aangehouden.
• Daarna moet de watertemperatuur worden afgebouwd met maximaal 5°C per dag tot de oorspronkelijke waarde vóór het opstoken.
• Geadviseerd wordt ook deze oorspronkelijke waarde vervolgens weer drie dagen aan te houden.
• Het activeren van de vloerverwarming draagt bij aan de droging van de vloer. Indien na het doorlopen van bovenstaand protocol het restvochtgehalte van de vloer nog te hoog is, kan de procedure worden herhaald.

Vochtpercentage

Allereerst dient met behulp van een CM-Gerät het vochtpercentage in de gietdekvloer te worden vastgesteld. Om tot een exacte vaststelling van het vochtpercentage te komen, zal er gemeten dienen te worden met een hoeveelheid verzamelde mortel van 50 gram. Men dient zich ervan te overtuigen, dat in een later stadium het vastgestelde vochtpercentage in de gietdekvloer niet kan oplopen door vochttransport vanuit de constructievloer of welke zijde dan ook.

CM gerät

Het maximaal toegestane restvocht-percentage is voor de verwerking van keramische tegels max. 1,0 % i.c.m. een gipsgebonden tegellijm.

Vochtscherm
Het is mogelijk onder calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren een vochtscherm middels toepassing van een dampdichte PE-folie ( 1 of 2 laags) tot langs de zijkanten aan te brengen. Dit verhindert dat vocht uit de draagvloer in de dekvloer kan komen. In een goed geventileerde ruimte bedraagt de droogtijd van de calciumsulfaatgebonden gietdekvloer ca. 1 week per 10 mm dikte tot een dekvloer van ca. 40 mm dik. Dikkere dekvloeren drogen relatief langzamer. In de praktijk zal dan ook een vochtmeting pas na ca. 5 weken nut hebben, afhankelijk van het type vloerafwerking, relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.

Toplaag

Het oppervlak van de calciumsulfaatgebonden gietdekvloer dient nu beoordeeld te worden. De hecht- en druksterkte kwaliteit van de vloer dient te voldoen aan de eisen overeenkomstig de CUR-aanbeveling 107 (voorheen 62). Indien de toplaagconditie niet optimaal is, bijv. door aanwezigheid van een calciumcarbonaathuidje of andere onsterke lagen, dan de gietdekvloer schuren of borstelen. De vloerlegger/tegelzetter beoordeeld zelf of de conditie van de toplaag in orde is. Ook indien de gietdekvloer reeds door de applicateur is geschuurd, dient alsnog te worden nagegaan of dit goed is uitgevoerd. Een eenmaal geaccepteerde ondervloer valt verder onder verantwoording van de vloerlegger/tegelzetter.

schuren

Bij twijfel aan de kwaliteit van de sterkte van de toplaag kan de fabrikant van de gietdekvloer een officiële meting uitvoeren. Deze beoordeeld de gietdekvloer middels een genormeerde huidtreksterkte proef. Een handig hulpmiddel om zelf de sterkte van de toplaag te beoordelen, is om met een muntstuk op de vloer te krassen. Blijft er een zwarte streep achter dan is de vloer in vele gevallen geschikt voor verdere afwerking. Wanneer echter met gemak wit poeder (bijv. calciumcarbonaat) kan worden weg geschraapt, dan is de toplaag te zwak en dient men over te gaan tot schuren of borstelen.

Stofvrij maken

Na het schuren of borstelen het achtergebleven stof verwijderen met een industriestofzuiger. Door deze krachtige manier van reinigen worden ook de poriën in de gietdekvloer goed schoon gezogen. Dit komt ten goede aan de hechting van de egalisatie of verlijming van de vloerbedekking.

stofzuigen

Voorstrijken en egaliseren

In het geval de ondergrond geheel of plaatselijk geëgaliseerd dient te worden, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende vlakheid, dient u als volgt te handelen:
• De ondergrond schuren en vervolgens stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
• De dekvloer voorstrijken met 044 Europrimer Multi. Het voorstrijkmiddel onverdund opbrengen met behulp van een vachtroller. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn om een 2e en eventueel een 3e voorstrijklaag te moeten aanbrengen. De 044 Europrimer Multi per laag minimaal 1-2 uur laten drogen.
• De ondergrond in een laagdikte van minimaal 2 mm egaliseren met 920 Europlan Alphy of 925 Europlan Alphy Direct en laten drogen. Bij toepassing van de 925 Europlan Alphy Direct is voorstrijken in de meeste gevallen niet noodzakelijk.
• Blijkt het noodzakelijk om de droge egalisatielaag te schuren, dan bij voorkeur met gaas korrel grofte 100-120. De vloer na het schuren zorgvuldig stofvrij maken met een industriestofzuiger.

tegel lijmen

Lijmen en afvoegen van keramische vloertegels in droge ruimten

• De geschuurde en stofvrij gemaakte gietdekvloer, voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Droogtijd ca. 1-2 uur.
• De vloertegels verlijmen met de gipsgebonden 725 Alphycol. Met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen trekken en de vloertegels in het verse lijmbed plaatsen. Hierbij zorgdragen voor een minimum lijmcontactvlak van 80%; gelijkmatig verdeeld over de rugzijde van de tegel. Tevens is deze lijm geschikt voor het verlijmen van lichtgekleurd natuursteen.
• Het tegelwerk afvoegen met 717 Eurofine WD of 706 Speciaalvoeg WD.
• Wand/vloer-aansluiting vrijhouden van tegels, lijm en voegmateriaal en afkitten en/of afwerken met een plint.

Bovenstaande advies kan ook worden aangehouden voor het aanbrengen van keramische tegels op toiletvloeren in de woningbouw.

Lijmen en afvoegen van keramische vloertegels in natte ruimten

Bij onderstaande advies gaan we uit van een naadloze wateropvang door toepassing van bijvoorbeeld een douchebak of ligbad. In géén geval is er sprake van direct sproeiwater op de vloer. Naast het ontbreken van voldoende afschot speelt ook de vochtgevoeligheid van de calciumsulfaatgebonden gietdekvloer een belangrijke rol bij deze voorwaarde.

• De geschuurde en stofvrij gemaakte gietdekvloer, voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Droogtijd ca. 1-2 uur.
• De wand/vloeraansluiting insmeren met 685 Eurocoat, waarna het 063 Euroband in de nog natte 685 Eurocoat wordt geplaatst. Vervolgens een tweede laag 685 Eurocoat dekkend aanbrengen over het 063 Euroband heen.
• De vloertegels verlijmen met de gipsgebonden 725 Alphycol. Met de voorgeschreven lijmkam lijmrillen trekken en de vloertegels in het verse lijmbed plaatsen. Hierbij zorgdragen voor een minimum lijmcontactvlak van 80%; gelijkmatig verdeeld over de rugzijde van de tegel. Tevens is deze lijm geschikt voor het verlijmen van lichtgekleurd natuursteen.
• Het tegelwerk afvoegen met 717 Eurofine WD of 706 Speciaalvoeg WD. De hoekvoegen vrijhouden van voegcement en afdichten met een blijvend elastische, schimmelwerende sanitairkit.

tegels lijmen 2

Forbo Eurocol Nederland B.V. verwacht dat zij met bovenstaande richtlijnen u voldoende geïnformeerd heeft. Indien deze opgestelde richtlijnen zorgvuldig worden opgevolgd, zal er een optimale hechting op de calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren worden gerealiseerd, waardoor er een succesvol resultaat wordt bereikt. Bij eventuele twijfel over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u altijd contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen. Voor meer informatie over de geadviseerde producten verwijzen wij naar onze productinformatiebladen.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130
1520 AC Wormerveer
T +31 (0)75 627 16 00
F +31 (0)75 628 35 64
Technische adviezen T +31 (0)75 627 16 30