Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tworzymy lepsze środowisko

Od chwili tworzenia do momentu użytkowania produkujemy prawdziwie zrównoważone podłogi, które są dobre dla ludzi, budynków i środowiska.

Marmoleum Live Forward - Tworzymy lepsze środowisko

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój podstawą naszej działalności

Od momentu w którym rozpoczęliśmy produkcję wykładzin podłogowych, a dokładnie linoleum ponad 100 lat temu, staramy się tworzyć lepsze środowisko we wszystkich przestrzeniach, w których ludzie żyją, pracują, relaksują, uczą się i bawią. Dzisiaj, posiadając znacznie szersze portfolio produktów, pozostajemy pasjonatami zrównoważonych rozwiązań podłogowych.

Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi klientami rozumiemy środowisko i wpływ, jaki wywierają na nie nasze produkty. Na tej podstawie stawiamy na doskonalenie produktów i rozwiązań, których cykle życia są zgodne z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym. Działamy w sposób przejrzysty, zgodnie z celami naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Rezultatem jest odpowiedzialne i zrównoważone portfolio nowoczesnych rozwiązań podłogowych stworzone dla Ciebie i przyjazne dla środowiska, gdziekolwiek jesteś.

Ostatecznie liczy się to, jakie są nasze priorytety.
Jakie będzie nasze dziedzictwo: utracone szanse czy zrównoważony rozwój i dobrobyt ekologiczny?

Nasze rozwiązania, które wspierają cele klimatyczne

Nasze rozwiązania, które wspierają cele klimatyczne

W Forbo Flooring Systems wspieramy cele, które zostały wyznaczone na tegoroczną konferencję COP26. Jesteśmy dumni z tego, że aktywnie uczestniczymy w dialogu poprzez bliski kontakt z decydentami i wpływowymi osobami, aby dzielić się naszymi poglądami i rozwiązaniami tam, gdzie możemy.
Bądźcie z nami online, gdy będziemy śledzić wiadomości i wydarzenia związane z tym ważnym wydarzeniem. W trzech wywiadach, które ukażą się 29 października, 12 listopada i 24 listopada, będziemy informować Państwa o oczekiwaniach, postępach i wynikach rozmów COP26.
Przejdź do PROGRAMU COP26 I naszych CELÓW

Przejrzyste informacje, zweryfikowane przez niezależne jednostki zewnętrzne

Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Przejrzystość wymaga udostępniania informacji o zawartości produktów, sposobie ich wytwarzania i wpływie, jaki mogą mieć na środowisko, użytkowników i społeczność. Już w 1996 roku rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Leiden w Holandii w celu ustalenia przejrzystego przeglądu każdego możliwego wpływu naszych produktów linoleum.

Obecnie udzielamy informacji o wpływie wszystkich naszych wykładzin na podstawie Oceny Cyklu Życia (LCA) i Środowiskowych Deklaracji Produktów EPD, które są oceniane przez niezależne podmioty.

EPD - Przejrzyste informacje

Kompletne portfolio produktów ze 100% przejrzystością stanowi zrównoważone rozwiązanie dla naszych klientów.

LCA Ocena cyklu życia

Ocena cyklu życia to miejsce, w którym wszystko się zaczyna

Ocena cyklu życia to kompleksowy system pomiaru wpływu cyklu życia produktu na środowisko. Pomiar jest znormalizowany i równy dla wszystkich typów produktów. Chociaż granice systemu, jakość danych i czynniki ważące odgrywają rolę w ogólnej ocenie, nasze oceny LCA podlegają akceptacji i weryfikacji przez niezależne jednostki zewnętrzne.

Deklaracje Środowiskowe Produktu EPD

Oceny LCA są tworzone dla kategorii produktów, natomiast Deklaracje Środowiskowe (EPD) idą o krok dalej, określając LCA dla jednego konkretnego produktu.Forbo Flooring Systems jest jedną z pierwszych firm na świecie, które udostępniły pełne EPD dla każdego produktu z kolekcji.

Decydując się na EPD, zdecydowaliśmy się pójść dalej niż wymaga tego standard na rynku. Nasze deklaracje EPD zawierają dodatkowo przejrzystą deklarację dotyczącą wpływu na zdrowie ludzi i ekotoksyczność.

Deklaracje produktową można znaleźć tutaj

Marmoleum EPD

W naszych deklaracjach EPD zapewniamy również wyjątkową przejrzystość w zakresie wpływu na zdrowie ludzi i ekotoksyczności: dostarczane są niezbędne informacje potrzebne do zminimalizowania wpływu na naszą Ziemię i żyjących na niej ludzi.

Wszystkie nasze deklaracje EPD są sprawdzane przez niezależne jednostki zewnętrzne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Tessera Struktur wykładzina dywanowa

Roczne sprawozdanie dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasz pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju opublikowaliśmy już w 2005 roku. Zawierał on portfolio produktów oraz informacje o naszych lokalizacjach produkcyjnych. Dziś nasz coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju jest sporządzany zgodnie z wytycznymi GRI i obejmuje każdy aspekt potrójnej linii, środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, stanowiący podstawę spójnej strategii osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, które wyznaczyliśmy w naszych systemach zarządzania środowiskowego.

Poniżej prezentujemy nasze najnowsze raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

 • 2021 Forbo Flooring Systems Sustainability Report

  Pobierz
  Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

 • FORBO RAPORT DOTYCZĄCY POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ FIRMY 2020

  Pobierz
  Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

 • Sustainability Report 2019

  Pobierz
  Raport Zrównoważonego Rozwoju 2019

Współpraca i partnerstwo

Forbo Flooring Systems współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami i organami przy tworzeniu projektów pilotażowych i sojuszy, w ramach których można testować i wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania.

Współpracujemy z instytucjami europejskimi, takimi jak Europejski Instytut Producentów Podłóg Odpornych, Stowarzyszenie Multilayer Modular Flooring Association, European Carpet and Rug Association oraz innymi liderami w branży, uniwersytetami i innowacyjnymi start-upami. Wszystko po to, aby stale poprawiać profil środowiskowy naszej firmy i portfolio produktów.

Współpraca i partnerstwo
Zalecenia środowiskowe

Zalecenia środowiskowe

Wiele naszych produktów ma wysokie zalecenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia, od Czerwonej Listy (Red List free), Blue Angel, Nordic Swan po TUV i wiele, wiele innych. Tylko w zeszłym roku Forbo Flooring Systems otrzymało następujące nagrody w zakresie zrównoważonego rozwoju:

Niemcy - Prüfsiegel für Gesicherte Nachhaltigkeit
Odznaczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju jest przyznawana przez Niemiecki Instytut Für Nachhaltigkeit und Ökonomie i nagradza wszystkie aspekty zrównoważonego przedsiębiorstwa od „A do Z”.

Norwegia - Eco-Lighthouse Award
Eco-Lighthouse to najczęściej stosowany w Norwegii system certyfikacji dla przedsiębiorstw, które chcą udokumentować swoje wysiłki na rzecz ochrony środowiska i wykazać odpowiedzialność społeczną.

Chiny - Shanghai Design
The 2019 Major Brand Affecting China’s Lifestyle in Ten award. Jury przyznało nagrodę na podstawie poziomu innowacyjności produktów Forbo Flooring Systems, wartości estetycznej, ekologicznej konstrukcji i zrównoważonego rozwoju.

Stany Zjednoczone - Marriott Sustainability Achiever 2019
W ramach programu oceny zrównoważonego rozwoju Marriott, ocenia się materiały produktu, a także praktyki produkcyjne, dystrybucję, użytkowanie i utylizację.

Zaangażowanie

Zaangażowanie i zarządzanie

Forbo Flooring Systems jest liderem w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości od ponad trzech dekad. Jako pierwsi zastosowaliśmy Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD). Są one przejrzystym sposobem obliczania wpływu naszych surowców i procesów na środowisko oraz cyklu życia produktu. Mamy długoterminową, zrównoważoną wizję, która doprowadziła do pierwszego konkretnego kroku w strategii na lata 2020 - 2025. Kierujemy się zasadą „compliance plus”, która tworzy stymulujące i innowacyjne środowisko, prowadzące do pomysłowych rozwiązań i wyjątkowych, zrównoważonych funkcji.

Nasza polityka "Compliance Plus" to nasze zobowiązanie do szukania rozwiązań wykraczających ponad istniejące przepisy i wymagania rządowe.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Celem strategii zrównoważonego rozwoju naszej firmy jest sprostanie wyzwaniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przekształcenie się w firmę bezodpadową. W tej chwili nie jest jeszcze jasno powiedziane, w jaki sposób rządy i ustawodawstwo wpłyną na tempo w nadchodzących latach. Pewne jest natomiast to, że aby sprostać naszym długoterminowym ambicjom, należy zacząć działać już teraz.

Dlatego rozpoczęliśmy nasz Program Zrównoważonego Rozwoju 2025. Przedstawia on działania, które należy podjąć w ciągu pierwszych pięciu lat do końca 2025 r., aby osiągnąć pożądany postęp w realizacji celów, które sobie wyznaczyliśmy. W kategoriach: gospodarka o obiegu zamkniętym oraz ludzie, istnieje siedem głównych celów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie w zakładce Cele.

Strategia zrównoważonego rozwoju - logo
SA 8000 logo

Odpowiedzialność społeczna

Standard SA8000 to nasze zobowiązanie gwarantujące uczciwe traktowanie pracowników.

Współpraca z dostawcami określona jest prawnie wiążącym dokumentem. Nasze podejście zakłada również ścisłe kontakty z indywidualnymi jednostkami. Odbywa się to poprzez spotkania, wizyty na miejscu i oceny dostawców, które obejmują audyty przeprowadzane przez naszych nabywców lub odpowiedzialnych menedżerów.

Oceny te zapewniają, że nasi dostawcy we właściwy sposób przestrzegają praw człowieka i praw pracowniczych, wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, celów środowiskowych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych w swojej codziennej działalności.
Więcej informacji

Zasady projektowania ekologicznego

Wszystkie nasze kolekcje są projektowane i produkowane w oparciu o zasadę 4R: Reduce - redukcja, Reuse - odnawianie, Recycle - recykling i Renew - przetwarzanie. Proces projektowania ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wymagań dotyczących surowców, ponownego wykorzystania odpadów fabrycznych, recyklingu starych produktów i wykorzystania surowców odnawialnych. Przestrzeganie zasad ekologicznego projektowania oznacza również pracę z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamniętym. W ten sposób nacisk rozszerza się na opcje konstrukcji produktu i obejmuje rozwiązania wycofane z eksploatacji. Nasz wewnętrzny zespół projektowy składa się z ekspertów zajmujących się profilem środowiskowym.

Prawdziwie zrównoważona podłoga zaczyna się w fazie projektowania, mając na uwadze troskę o naszą przyszłość.

Redukcja i przetwarzanie 2019

Redukcja i przetwarzanie

Wyczerpywanie się zasobów to niezwykle istotna kwestia. Preferowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych, które można zbierać jako uprawy jednoroczne. Następnie stosuje się materiał odnawialny i pochodzący z recyklingu. Na bieżąco mierzymy swoją wydajność i nieustannie dążymy do poprawy tych wskaźników.

Recykling i odnawianie

Nasze podejście do ponownego wykorzystywania surowców przyniosło w ostatnich latach bardzo dobre wyniki. Zwiększyliśmy zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w kolekcjach Marmoleum, Allura i Eternal. Z dumą możemy powiedzieć, że mamy szeroką gamę produktów powstałych w sposób przyjazny środowisku.

W wyniku naszego zaangażowania zwiększyliśmy asortyment łatwych do ponownego wykorzystania rozwiązań podłogowych, pasujący do przyszłego modelu gospodarki o obiegu zamniętym. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres zastosowań w formacie płytek, paneli lub rolek. Wszystkie te innowacyjne rozwiązania podłogowe nie wymagają użycia kleju, mimo tego mogą działać w miejscach intensywnie użytkowanych i są łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu użytkowania.
Wykładziny PVC w rolce Modul'up w 3 wersjach: Decibel (19 dB), Compact, T.E
Luxury Vinyl Tiles Płytki i panele Allura w 3 wersjach: Click, Puzzle, Ease
ESD i podłogi do przemysłu Płytki Colorex w 3 wersjach: Plus EC, Plus Basic, Plus R10
Maty wejściowe Coral Click

Recykling i odnawianie 2017- 2019
Redukcja emisji CO2

Zaangażowani w walkę ze zmianami klimatu

Za pomocą analizy LCA mierzymy emisje gazów cieplarnianych od wydobycia surowców po wyjście z organizacji dla wszystkich produktów. Obejmuje ona cały łańcuch, od wydobycia i przetwarzania surowców, poprzez transport do miejsca produkcji aż po sam proces produkcyjny i dostarczanie produktu do punktu, w którym jest gotowy do wysyłki.

W zeszłym roku całe portfolio produktów Forbo Flooring Systems mierzyło średnio 0,27 kg CO2 na wyprodukowany kilogram. Jest to równoważne z 4 do 6 km jazdy samochodem typu plug-in średniej wielkości. Naszym celem jest ciągłe zmniejszanie tej liczby.

Portfolio spełniające zasady ekologicznego projektowania

Mierzymy udział materiałów pochodzących z recyklingu we wszystkich naszych kategoriach produktów, aby w miarę możliwości zwiększać ich ilość.

Szukamy również sposobów na zwiększenie zawartości surowców wtórnych we wszystkich naszych produktach, nie tylko poprzez zmiany receptur, ale także poprzez wprowadzanie nowych technik produkcji.

Mikronizacja PVC jest jedną z obiecujących koncepcji, która okazała się skuteczna w niektórych programach pilotażowych, które przeprowadziliśmy w 2019 roku. Ciągłe doskonalenie mające na celu zmniejszenie ilości odpadów polega na przechodzeniu tam, gdzie to możliwe, na koncepcje druku cyfrowego.

Recykling i odnawianie

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Model gospodarki o obiegu zamkniętym jest koniecznością

Rozwiązania oparte na biotechnologii są najlepszą perspektywą dla naszej planety. Jednakże, tam gdzie nie ma możliwości wykorzystania biotechnologii, gospodarka obiegu zamkniętego stanowi kolejną alternatywę - o ile wpływ cyklu życia jest wymiernie lepszy. W Forbo dążymy do przekształcenia wszystkich naszych procesów i produktów, tak aby wspierały ten model gospodarki.

Kluczowe aspekty, na których się skupiamy:
• promowanie wykorzystania zasobów odnawialnych
• maksymalizowanie wykorzystania produktu
• odzyskiwanie materiałów i odpadów

Dzięki naszym rozwiązaniom podłogowym przyczyniamy się do wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym

Obiegowość jest wyzwaniem

Gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga zmiany naszego myślenia. Rozpoczyna się na etapie projektowania produktów. Obejmuje pozyskiwanie bardziej zrównoważonych surowców, efektywne wykorzystanie energii i sposoby ograniczania ilości odpadów w ramach wstępnej koncepcji projektu produktu.

Po drugie, ważne jest, aby upewnić się, że wykorzystanie produktów jest zmaksymalizowane, tak żeby w idealnej sytuacji stały się usługą.

Na końcowych etapach życia produktu należy zapewnić możliwość jego recyklingu i ponownego użycia. Pojęcie to obejmuje termin "rozszerzona odpowiedzialność producenta".

Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach

Circular logo
Back to the floor - logo

Back to the floor

Forbo Flooring Systems oferuje różne programy odbioru odpadów instalacyjnych, w których równowaga zrównoważonego rozwoju w logistyce ma sens.
Realizujemy kilka takich inicjatyw dla produktów PVC w Szwecji i Francji, a także dla wszystkich linoleum, płytek dywanowych i PVC w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Odpady pokonsumenckie stanowią większe wyzwanie dla przemysłu jako takiego, jeśli chodzi o zbiórkę i transport, a także selekcję i przetwarzanie. Forbo Flooring Systems jest aktywnym uczestnikiem finansowanego przez UE projektu Circular Flooring, którego celem jest opracowanie projektu pilotażowego umożliwiającego recykling pokonsumenckich odpadów winylowych do postaci pierwotnego granulatu PVC.

Aby być na to gotowym, oferujemy podłogi do szybkiego montażu bez użycia kleju umożliwiające sprawniejszy recykling poużytkowy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Recovinyl

Forbo Flooring Systems aktywnie uczestniczy w europejskim projekcie Recovinyl. Projekt ten ma na celu zwiększenie recyklingu podłóg winylowych poprzez zwiększenie ilości recyklingowanego PVC i zwiększenie wykorzystania pokonsumenckiego winylu. Nacisk kładziony jest na rozwój technologii recyklingu, technologii sortowania i sposobów zbiórki.
Więcej informacji o recovinyl znajdziesz tutaj

Recovinyl - logo
logo carbon negative - logo

Neutralna emisja CO2

Nasze pokolenie jest ostatnim, które może spowolnić lub odwrócić obecny rozwój klimatu. Jeśli nie podejmiemy dziś drastycznych działań, w przyszłości stanie się to znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne. W najgorszym przypadku zmiana klimatu będzie nieodwracalna. Korzystanie z odpowiedzialnych materiałów i podejmowanie odpowiedzialnych działań może prowadzić do pozytywnych zmian.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym ma na celu między innymi osiągnięcie neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla środowiska, które ostatecznie odwróciłoby wzrost globalnego ocieplenia.

W Forbo uważamy, że należy dążyć do redukcji emisji CO2 przez cały okres eksploatacji produktu. Najlepszym tego przykładem jest nasze linoleum.

Czytaj więcej

Dobre samopoczucie

Zdrowe wnętrza

Wykładzina podłogowa jest integralną częścią każdego wnętrza. Jest obecna w każdym pomieszczeniu i każdym budynku w którym przebywamy. Wartościowa podłoga, to taka która zapewnia komfort, bezpieczeństwo, minimalizuje hałas, stanowi barierę dla bakterii i alergenów oraz wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.

Nasze produkty spełniają wszystkie te wymagania,tworzą lepsze środowisko: przestrzeń, w której czujesz się komfortowo, bezpiecznie i pewnie.

Zdrowe wnętrze - logo

Zdrowe wnętrze

Obecnie ponad połowa światowej populacji, blisko 54%, mieszka na obszarach zurbanizowanych. Średnio spędzamy około 80% - 90% naszego czasu w pomieszczeniach zamkniętych i jest to tendencja wzrostowa. Środowisko wewnętrzne i uwaga poświęcana zielonej architekturze i zdrowym budynkom stają się coraz bardziej widoczne. Ponieważ nasze podłogi są częścią miejsc, w których spędzamy czas, naszą misją jest projektowanie i oferowanie produktów, które w pozytywny sposób przyczyniają się do zdrowia i komfortu każdego z nas.

• gwarantujemy, że nasze podłogi są wolne od wszelkich zakazanych substancji toksycznych
• nasze podłogi mają niską, a nawet bliską zeru emisję produktu
• nasze produkty nie zawierają ftalanów
• nasza oferta obejmuje sprawdzone rozwiązania przeciwko zanieczyszczeniom i alergenom

Zdrowe środowisko wewnętrzne zaczyna się od podłóg, bezpiecznych pod każdym względem.

Deklaracja Produktów Zdrowotnych

Forbo od dziesięcioleci jest liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Przekonaliśmy się jak ważne jest nasze zdrowie. W dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju nie można oddzielić kwestii zdrowia i środowiska.
Każda deklaracja EPD (Environmental Product Declaration) naszych wykładzin podłogowych zawiera wyjaśnienie wpływu naszych wykładzin podłogowych na ludzi i środowisko. Oprócz rozszerzonej EPD stworzono oddzielną Deklarację Produktów Zdrowotnych, aby dokładniej określić niewielki wpływ naszych produktów na zdrowie.
Oświadczenia te nie są wymagane przez prawo. W Forbo jesteśmy jednak przekonani, że zapewnia to jak największą przejrzystość.

Pobierz HPD tutaj

Sportline

Wszystkie Twoje zmysły

Wykładziny podłogowe odgrywają ważną rolę w interakcji między jednostką a jej przestrzenią wewnętrzną.

W badaniach przeprowadzonych przez Forbo Flooring Systems sprawdzaliśmy jaki wpływ na naszą aktywność mózgu mają poszczególne przestrzenie wewnętrzne. W rezultacie uzyskaliśmy jasną informację jak wzrok, dotyk i zapach wyzwalają nasze zmysły.

Ma to wpływ na wybór wykładziny podłogowej stosowanej w miejscach publicznych, biurach, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej, rekreacji i nie tylko. Istotne są takie cechy podłogi jak kolor, współczynnik odbicia światła, tekstura, dotyk, emisje, zapach i dźwięk.

Wszystkie Twoje zmysły

Wybór odpowiedniego rozwiązania podłogowego może mieć znaczący wpływ na nasze samopoczucie.

Wykładzina Marmoleum Fresco 3259

Wzornictwo

Design jest jednym z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o tworzenie dobrego samopoczucia. Projekty podłóg nie tylko wpływają na dynamikę miejsca pracy lub mieszkania, ale także mogą być wykorzystane do nadania budynkom instytucjonalnym bardziej przytulnego, domowego charakteru.

Personalizacja za pomocą technik druku cyfrowego pozwala nam na tworzenie wykładzin podłogowych, w których projekt, kolor i rozmiar odpowiada w najmniejszych szczegółach specyfikacjom klientów. Dzięki temu przestrzenie mogą być spersonalizowane i stają się cennym aspektem środowiska wewnętrznego.

Wykładziny podłogowe mogą odbijać naturalne światło, co wpływa na to, że pomieszczenia wydają się otwarte i jasne. Do każdej z naszych kolekcji dostarczamy zarówno kody kolorów NCS, jak i dane dotyczące odbicia światła, aby projektanci mogli łatwo łączyć i dopasowywać kolory i materiały.

Surestep Original - Bezpieczne PCV
Sarlon - akustyczne PCV

Hałas

Hałas to kolejny czynnik wpływający na nasz komfort. Głośne i irytujące dźwięki są jedną z najczęstszych przyczyn niepokoju i dyskomfortu. Każdy rodzaj naszych wykładzin podłogowych został zmierzony pod kątem wpływu hałasu w decybelach. Na tej podstawie możemy doradzić optymalne rozwiązanie redukujące dźwięki uderzeniowe, będące najodpowiedniejszym dla przestrzeni wymagających skupienia i wyciszenia. Więcej informacji o naszych podłogach akustycznych

Wrażliwość i wygoda

Wrażliwość na dotyk jest oczywiście ważnym czynnikiem wpływającym na podłogę pod stopami. W zależności od wyboru, miękkiej, twardej lub elastycznej podłogi, możesz poczuć odprężenie i komfort lub odwrotnie, chęć do działania. Portfolio podłóg Forbo oferuje dodatkowo takie opcje jak znaczniki na podłodze wytyczające kierunek lub odporność na ruch kołowy i duże obciążenia.
Więcej informacji o naszych produktach podłogowych

Flotex Vision - jak dywan - Wrażliwość i wygoda

Dynamika budynku

Zdrowe budynki są w dużej mierze częścią zrównoważonego rozwoju - rozwoju, w którym jednostka pełni główną rolę.

Nasza filozofia dotycząca zdrowych wnętrz jest wyrażona w naszej filozofii projektowania: „Dynamice budynku”. Wykorzystujemy ją dla zapewnienia najbardziej odpowiedniego rodzaju podłogi dla każdej przestrzeni. W efekcie budynki są dobrze zaprojektowane, trwalsze i łatwiejsze do dostosowania do wymagań najemcy. Ponadczasowe rozwiązania zastosowane w budynkach i wnętrzach przekładają się na zmniejszczenie konieczności przeprowadzania remontów, a to z kolei pozwala zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ilość odpadów.

Dynamika budynku

Nasze cele

Nasz plan działania na kolejne 5 lat

Nasz program zrównoważonego rozwoju 2025 ma na celu aktywację strategii zrównoważonego rozwoju Forbo Flooring Systems.
Dla każdego z siedmiu głównych obszarów w kategoriach "Gospodarka o obiegu zamkniętym" oraz "Ludzie", wszystkie cele zostały zaprezentowane.

sustainability program 2025 - logo
Forbo Zielona droga

Cele gospodarki o obiegu zamkniętym

Portfolio produktów o ujemnym poziomie emisji dwutlenku węgla
• Osiągnięcie znaczącej redukcji emisji CO2 do 2025 r

Korzystanie z energii odnawialnej
• Osiągnięcie wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej tam, gdzie to możliwe
• Znaczne ograniczenie zużycia gazu kopalnego

Zmiana w firmę bezodpadową
• Zwiększenie ponownego wykorzystania / recyklingu odpadów produktu
• Osiągnięcie 100% ponownego wykorzystania / recyklingu odpadów biurowych

Aktywny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym
• Zwiększenie wielkości sprzedaży w UE poddawanej recyklingowi po zużyciu
• Zwiększenie ilości odpadów po instalacji, które są poddawane recyklingowi w UE
• Zwiększenie wolumenu produktów typu loose-lay (bez użycia kleju), które mogą być ponownie wykorzystywane i odsprzedawane w UE
• Design pod kątem recyklingu: zwiększenie możliwości recyklingu sprzedawanych produktów
• Zawartość materiału pochodzącego z recyklingu (preferowany odpad post-konsumencki) we wszystkich produktach

Cele dla ludzi, z którymi pracujemy

Zapewnienie etycznego i zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw
• Zwrócenie się do naszych dostawców, z prośbą o opracowanie programu zrównoważonego rozwoju, zmniejszającego ich wpływ na środowisko
• Skoncentrowanie się na materiałach zakupionych w celu zwiększenia zawartości materiałów pochodzących z recyklingu lub pochodzenia biologicznego

Zapewnienie zaangażowania wszystkich pracowników w zrównoważony rozwój
• Wszyscy pracownicy zostaną przeszkoleni z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju
• Wdrożenie programu zrównoważonego rozwoju i powołanie kierownika programu
• Leasing samochodów i innych pojazdów elektrycznych w krajach posiadających odpowiednią infrastrukturę

Zapewnienie, że jesteśmy odpowiedzialni społecznie
• Wdrożona polityka dotycząca równości płci, wieku, różnorodności pochodzenia kulturowego i fizycznego oraz integracji
• Utrzymywanie i ulepszanie naszego systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z certyfikatem SA8000

Cele dla ludzi, z którymi pracujemy

Produkty

Zrównoważony asortyment

Ze względu na nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój asortyment Forbo Flooring Systems zawiera naprawdę wyjątkowe rozwiązania. Naszym flagowym produktem są wykładziny Marmoleum, które są neutralne pod względem emisji CO2, gdy opuszczają naszą fabrykę, bez kompensacji. Nasze wykładziny PCV są bezpieczne w użyciu i dostępne są w wesji loose-lay (bez użycia kleju) i gotowe do zastosowania w gospodarce o obiegu zamkniętym. Z kolei wykładziny tekstylne o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, zwłaszcza płytki dywanowe, osiągają ponad 57% masy z recyklingu. I wreszcie systemy mat wejściowych Coral, które są wykonane z przędzy Econyl pochodzącej z porzuconych sieci rybackich.
Dowiedz się więcej o naszym portfolio produktów, klikając poniższe linki.

Fast flooring - logo

Imponujące portfolio produktów loose-lay

Nigdy wcześniej nie mieliśmy tak szerokiej gamy rozwiązań podłogowych, które można układać bez użycia kleju. W naszym portfolio znaleźć można podłogi w rolce, w formacie deski oraz płytki.

Produkty typu loose-lay nie tylko oszczędzają czas i pieniądze podczas montażu, ale również technologia ta ułatwia prace renowacyjne, gdyż zużyte podłogi można usunąć bez konieczności usuwania kleju i wylewki dywanowej.

Ponadto można je poddać recyklingowi, dzięki czemu są w pełni dostosowane do modelu gospodarki o obiegu zamniętym.

Forbo oferuje produkty loose-lay wśród wykładzin Marmoleum, PVC oraz wykładzin tekstylnych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Marmoleum: naturalne i neutralne pod względem CO2

Marmoleum, flagowy produkt Forbo.

Wytwarzana z naturalnych surowców i produkowana w nowoczesnym, wydajnym środowisku wykorzystującym zieloną energię elektryczną. Produkcja tej wykładziny podłogowej ma rzeczywiście ujemną emisję gazów cieplarnianych.

Każdy metr kwadratowy Marmoleum uwalnia środowisko od 40g CO2, ponieważ w swoim cyklu życia uprawy wykorzystywane do wytwarzania składników naszej naturalnej wykładziny pochłaniają z atmosfery więcej CO2 niż generuje go produkcja Marmoleum.

Czytaj więcej o naszym Marmoleum, neutralnym w zakresie CO2

Wykładzina Marmoleum Marbled Fresco
Sarlon akustyczne PCV

PVC: nowoczesna wydajność

Wykładziny podłogowe PVC są częścią wszechstronnej gamy produktów, których techniczne i zrównoważone właściwości przeszły przez lata metamorfozę.

Nasze portfolio wykładzin PVC reprezentuje najnowocześniejszą jakość, są one produkowane w ultranowoczesnych i energooszczędnych zakładach produkcyjnych.

Oprócz poprawy zawartości poddanej recyklingowi lub ponownie wykorzystanej, poczyniono dalsze postępy w dziedzinie lakierów i barwników, które są obecnie wodorozcieńczalne, podczas gdy emisje produktów zostały zmniejszone prawie do zera i wyeliminowano szkodliwe substancje. Nasze portfolio wykładzin PVC całkowicie wolnych od ftalanów.

Flotex: zaawansowana technologicznie wykładzina dywanowa

Flotex jest unikalną wykładziną i różni się od innych pokryć podłogowych. Flotex łączy zalety elastycznego materiału podłogowego z ciepłem i wygodą, jakie daje wykładzina dywanowa. Miękka warstwa spodnia tłumi kroki, a krótkie i gęste włókna nylonowe 6.6 (blisko 80 milionów/m2) nie gromadzą kurzu i alergenów. Flotex jest dostępny w formie rolki, deski i płytki. Modułowe rozwiązania zawierają wysoki procent materiału pochodzącego z recyklingu.

Będąc jednocześnie higienicznym i łatwym do prania, Flotex jest przykładem innowacji, która otwiera nowe segmenty dla wykładzin dywanowych. Tę wykładzinę z powodzeniem można zastosować nie tylko w hotelarstwie i biurach, ale także w placówkach opiekuńczo-leczniczych, szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Więcej informacji o naszych flokowanych podłogach Flotex

wykładzina flokowana Flotex Colour
Tessera Layout & Outline wykładzina dywanowa

Płytki dywanowe: przeznaczone do ponownego użycia i recyklingu

Oferta płytek dywanowych Forbo obejmuje przędzę pochodzącą z recyklingu i modyfikowany bitum.

Pod względem masy nasze płytki dywanowe mają najwyższą zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w branży. Minimalna procentowa zawartość wynosi 57%. Niektóre z naszych kolekcji, na przykład Create Space 1, mają nawet 70% masy pochodzącej z recyklingu.

Podczas projektowania podłogi tworzymy losowo układane płytki, aby części podłogi, które są intensywnie użytkowane, można było wymienić bez wpływu na ogólny projekt.

Eksperymentujemy z rozwiązaniami wycofanymi z eksploatacji, zwłaszcza takimi, które obejmują oddzielenie warstwy materiału tekstylnego płytek od podłoża. więcej informacji o naszych płytkach dywanowych

Maty wejściowe - efektywny system podłogowy

Dobrze zaprojektowane podłogi wejściowe nie tylko oferują trwałe rozwiązanie same w sobie, ale także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju budynku, w którym są używane, przez cały cykl życia tego budynku.

Nasze maty wejściowe mogą zatrzymać do 95% brudu przed dostaniem się do budynku. W ten sposób chronią jakość wnętrza, wydłużają użytkowanie podłóg, a także obniżają koszty czyszczenia i konserwacji oraz stosowania detergentów. W wielu naszych kolekcjach wykorzystujemy przędzę pochodzącą z recyklingu starych sieci rybackich. To prawdziwie zrównoważone rozwiązanie.Więcej informacji o naszych systemach mat wejściowych

Coral Welcome system mat wejściowych

Forbo wspiera pszczelarzy

Forbo wspiera polskich pszczelarzy

Masowe ginięcie pszczół to bardzo poważny problem współczesnego świata. Chemizacja rolnictwa oraz zanieczyszczenia środowiska mają wpływ na spadek ich populacji.
Forbo z dumą wspiera polskich pszczelarzy oraz naturalne hodowle prowadzone z pasją.

Czytaj więcej

Forbo wspiera pszczelarzy