Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Przejrzystość na każdym kroku

LCA, EPD & HPD

Rozwiń

Informacje zweryfikowane przez osoby trzecie

100% przejrzystości dla naszych klientów

Przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Przejrzystość wymaga od przedsiębiorstw wymiany informacji na temat zawartości swoich produktów, ich produkcji i ich potencjalnego wpływu na środowisko, użytkowników i społeczność. Już w 1996 roku Forbo Flooring Systems współpracowało z Uniwersytetem w Lejdzie w Holandii, aby stworzyć przejrzysty przegląd wszystkich możliwych skutków naszych produktów z linoleum.

Dzisiaj dla każdego naszego produktu oferujemy informacje o działaniu w postaci ocen ekologicznych i deklaracji środowiskowych produktów, które są niezależnie weryfikowane.

LCA to miejsce, w którym wszystko się zaczyna

Korzystamy z oceny cyklu życia, w celu ciągłego doskonalenia naszych wyników

Ocena cyklu życia (LCA) to kompleksowy system pomiaru wpływu cyklu życia produktu na środowisko. Pomiar jest znormalizowany i taki sam dla wszystkich rodzajów produktów. Podczas gdy ograniczenia systemowe, jakość danych i czynniki ważące odgrywają rolę w ogólnej ocenie, nasze LCA są akceptowane po zweryfikowaniu przez niezależną stronę trzecią.

Dane gromadzone w ramach analizy zapasów na potrzeby oceny cyklu życia są regulowane przez szereg zasad dotyczących kategorii produktów (PCR). Określają one, jakie dane należy gromadzić, jakie obliczenia należy przeprowadzać w celu wykazania wpływu na klimat oraz sposób przedstawiania tych informacji.
Dane wejściowe i wyjściowe procesów podlegających ocenie są łączone w celu wykazania potencjalnego szkodliwego wpływu produktu na środowisko.

LCA is where it all starts
LCA process elements

Ilościowe dane środowiskowe

EPD stanowi ramy dla pomiaru śladu środowiskowego budynku.

Podczas gdy oceny cyklu życia są opracowywane dla kategorii produktów, deklaracje środowiskowe produktu (EPD) idą o krok dalej, określając ocenę cyklu życia dla danego produktu. EPD jest akredytowany przez operatora programu, zgodnie z ISO 14025 i EN 15804 i jest niezależnie weryfikowany przez stronę trzecią. Nasze deklaracje EPD są weryfikowane przez Środowisko UL.

Deklaracje EPD mogą być wykorzystywane przez zainteresowane strony w łańcuchu dostaw do porównywania danych środowiskowych produktów i podejmowania świadomych, zrównoważonych decyzji.

Forbo Flooring Systems oferuje pełne Deklaracje Środowiskowe Produktu dla każdego produktu.

Zobacz nasze EPD
Environmental Product Declaration_Sphera Energetic floor

Zdrowe środowisko wewnętrzne

Ponieważ nasze wykładziny są częścią środowiska wewnętrznego, w którym ludzie żyją, spotykają się i pracują, naszym zadaniem jest projektowanie i oferowanie produktów, które pozytywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie poszczególnych osób.

Deklaracja produktów zdrowotnych (HPD)

W dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju nie można oddzielić kwestii zdrowia i środowiska. Dlatego uważamy, że w naszych ocenach powinny zostać uwzględnione aspekty zdrowia ludzkiego i ekologii. Forbo Flooring Systems jest jedyną firmą zajmującą się produkcją podłóg na świecie, która uwzględnia wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne w naszych EPD. Do obliczania i oceny toksyczności naszych produktów wykorzystujemy uznaną na całym świecie metodę USEtox. Nasze deklaracje produktów zdrowotnych zostały opracowane w celu dalszego uszczegółowienia niewielkiego wpływu naszych produktów na zdrowie.

• nasze prodkuty są wolne od wszelkich zakazanych toksyn
• nasze produkty mają niską lub prawie zerową emisję produktów
• nasze produkty są wolne od ftalanów
• nasze oferta produktowa zawiera sprawdzone rozwiązania w zakresie zwalczania alergenów i pyłów

Zobacz nasze HPD
Health Product Declaration_Marmoleum floor

Pozostałe raporty

Interesują Cię inne raporty i publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Zobacz raporty i publikacje