Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Raporty i publikacje dotyczące środowiska

Dowiedz się więcej o różnych kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem

Rozwiń

Roczne raporty zrównoważonego rozwoju

Już w 2005 roku opublikowaliśmy nasz pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju, zawierający informacje o naszych zakładach produkcyjnych i ofercie produktowej. Od 2012 roku nasz roczny raport zrównoważonego rozwoju jest sporządzany zgodnie z wytycznymi GRI i obejmuje wszystkie aspekty Triple Bottom Line. Analizuje aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, które stanowią podstawę naszej strategii osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w ramach naszych systemów zarządzania środowiskowego.

Publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Oprócz corocznych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju Forbo Flooring Systems oferuje szereg innych publikacji. Wspólnie z firmami zewnętrznymi opracowaliśmy białe księgi, broszury i arkusze informacyjne, aby w jak najbardziej przejrzysty sposób informować o strategii i dokumentach środowiskowych Forbo.

Zapoznaj się z naszymi publikacjami na temat zrównoważonego rozwoju.

PRZEJRZYSTOŚĆ NA KAŻDYM ETAPIE

Przejrzystość jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. W tym celu sporządzono kilka sprawozdań.

LCA
Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment ) mierzy efektywność środowiskową produktu.

EPD
Deklaracja środowiskowa (Environmental Product Declaration) produktu zawiera ocenę cyklu życia dla danego produktu.

HPD
Deklaracja Health Product zawiera informacje na temat wpływu naszych produktów na zdrowie.

Dowiedz się więcej na temat: LCA, EPD & HPD
Creating better environments

Zobacz, co robimy

Aby stać się najbardziej zrównoważonym producentem podłóg na świecie

W Forbo staramy się robić jak najwięcej, aby produkować i dystrybuować w sposób jak najbardziej zrównoważony. Każdy produkt ma swoje własne wyzwania i chcemy pokazać, jak sobie z nimi radzimy.

Poznaj nasze działania