Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Aby iść naprzód, zataczamy koło

Rozwiń

Tworzymy lepsze środowisko

Nasze hasło “Tworzymy lepsze środowisko” odzwierciedla naszą świadomość i zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Dążymy do stworzenia lepszego świata dla naszej planety i ludzi, którzy na niej żyją.

Jako firma jesteśmy zobowiązani do wypełniania naszych zobowiązań wobec przyszłych pokoleń. Robimy to, podejmując konkretne kroki, aby być jak najbardziej ekologicznym.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Chcemy zostać firmą zero waste, która wdraża zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nasze strategiczne ukierunkowanie opiera się na trzech głównych celach:

1. Przekształcenie liniowego modelu biznesowego w celu spełnienia zasad modelu gospodarki o obiegu zamkniętym: zmniejszenie zużycia materiałów, optymalizacja zasobów, zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu oraz opracowanie programów odzysku i opcji recyklingu po zakończeniu cyklu życia.

2. Przyczynienie się do stworzenia lepszego środowiska wewnętrznego i zdrowszych budynków poprzez projektowanie podłóg z naciskiem na zdrowie ludzkie, które są funkcjonalne, bezpieczne, wygodne i przyjazne dla środowiska.

3. Wspieranie sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwego traktowania pracowników w łańcuchu dostaw poprzez SA8000.

Aby mieć pewność, że nasza Strategia Zrównoważonego Rozwoju nie sięga tylko w odległe horyzonty, stworzyliśmy program z jasnymi celami i zadaniami, które zamierzamy osiągnąć do 2025 roku.

Sustainability Strategy_road ahead

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2025

Wyzwania w branży podłogowej i nasze rozwiązania

Nasz program zrównoważonego rozwoju do roku 2025 wykracza daleko poza fazę cyklu życia produktu, obejmując nasze ambicje w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu, a także programy zbiórki i projekty pilotażowe w zakresie odzyskiwania poużytkowych materiałów podłogowych.

W ramach naszej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2025 przyjmujemy podejście uwzględniające cały cykl życia, który wykracza daleko poza to, co produkujemy i sprzedajemy. Opracowywanie i projektowanie produktów, pozyskiwanie, produkcja, dystrybucja, pielęgnacja podłogi, konserwacja i naprawa, a także odbiór odpadów instalacyjnych, ponowne użycie i recykling są integralnymi elementami naszej odnowionej strategii.

Więcej informacji na temat wyzwań

Cele gospodarki o obiegu zamkniętym

Prezentacja asortymentu produktów niskoemisyjnych
• Wzrost powyżej 70% redukcji emisji CO2 w latach 2004-2021.

Wykorzystanie energii odnawialnej
• Osiągnięcie 100% wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej tam, gdzie jest to możliwe
• Znaczne ograniczenie zużycia gazu kopalnego

Stanie się firmą zero waste
• Osiągnięcie ≥ 95% ponownego wykorzystania/recyklingu odpadów produktowych
• 100% ponowne wykorzystanie/recykling odpadów biurowych

Aktywne wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym
• Rosnąca wielkość sprzedaży w UE, która jest poddawana recyklingowi pokonsumenckiemu
• Wzrost ilości odpadów poddanych recyklingowi w UE
• Zwiększenie wielkości sprzedaży produktów typu "loose-lay", które są używane i odsprzedawane w UE
• Projektowanie do recyklingu: zwiększenie recyklingu sprzedawanych produktów
• Wszystkie produkty mają zawierać 20% materiałów pochodzących z recyklingu (najlepiej poużytkowych)

raw materials_circular floor

Cele dla osób, z którymi pracujemy

Zapewnienie etycznego i zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw
Zachęcamy naszych dostawców do wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Duży nacisk kładziemy również na pozyskiwane materiały, aby zwiększyć zawartość materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów pochodzenia biologicznego w naszych produktach.

Zapewnienie zaangażowania wszystkich pracowników w zrównoważony rozwój
Nasz Program Zrównoważonego Rozwoju 2025 obejmuje szkolenie z zakresu zrównoważonego rozwoju dla wszystkich pracowników. Ponadto samochody i inne pojazdy w leasingu są wolne od paliw kopalnych w krajach o odpowiedniej

Zapewnienie, że jesteśmy odpowiedzialną społecznie, różnorodną i integracyjną firmą z utalentowanymi pracownikami
Wprowadziliśmy politykę różnorodności płciowej, wiekowej, kulturowej i fizycznej oraz integracji; utrzymujemy i ulepszamy nasz certyfikowany SA8000 system zarządzania odpowiedzialnością społeczną.

social accountability Forbo

Nasze raporty z postępów

W rocznych raportach zrównoważonego rozwoju wyjaśniamy i szczegółowo opisujemy naszą strategię.

Nasze raporty zrównoważonego rozwoju zapewniają przejrzysty przegląd naszych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych osiągnięć zgodnie z Globalną Inicjatywą Sprawozdawczości. Sporządzanie sprawozdań postrzegamy nie tylko jako narzędzie sprawozdawcze, ale także jako narzędzie rozliczalności. Pomaga nam ona w przestrzeganiu działań wynikających z naszej strategii zrównoważonego rozwoju oraz w poprawie naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach.

Zobacz nasze publikacje
Sustainability report

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej strategii zrównoważonego rozwoju, rozwiązaniach podłogowych lub innych kwestiach? Chętnie Ci pomożemy!

Napisz do nas