Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Het tegelen van balkons & terrassen

Weerbestendig tegelwerk

Steeds vaker wordt er voor de afwerking van balkons en terrassen gekozen voor keramische tegels en natuursteen. Het aanbod hierin is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Voor elke gewenste uitstraling is er momenteel wel een tegel op de markt. Bovendien wordt het gemak in onderhoud en het duurzame karakter als bijzonder positief ervaren.

Deze buitenvloeren worden vaak zwaar belast, zowel mechanisch als door weersinvloeden met sterke temperatuurverschillen. Ze moeten dus vorstbestendig, slijt- en kleurvast zijn, maar ook duurzaamheid, reiniging en onderhoud spelen een rol.

Niet alleen de afwerklaag is bepalend voor het slagen van een terras of balkon, een goede uitvoering en detaillering van de onderliggende constructie is minstens zo belangrijk. Controleer dit vooraf. Ook is uiterste zorg bij het aanbrengen van de tegelvloer van groot belang. In dit artikel leest u stap voor stap de werkwijze voor het plaatsen van een tegelvloer op een balkon of terras met Eurocol-producten.

1. Aanbrengen cementdekvloer

Om (droog)tijd te besparen kan de cementdekvloer met de 922 Europlan Flash worden gemaakt. Dit sneldrogende cement zorgt ervoor dat de vloer bij de juiste omstandigheden reeds na 24-48 uur verder afgewerkt kan worden. Bij plaatsing direct op de constructievloer deze eerst aanbranden met 036 Supercontact, waarna direct nat-in-nat de 922 Europlan Flash kan worden aangebracht.

balkon 1

2. Aanbrengen afdichtingslaag

De cementdekvloer eerst voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Vervolgens de dekvloer waterdicht afwerken door twee lagen 730 Isoflex aan te brengen. Bij toepassing van de randplinten ook de wandondergrond afdichten met 730 Isoflex (geen wapeningband toepassen!). Opstaande randen, bv. waar de dekvloer direct in contact staat met het maaiveld, moeten ook voorzien worden van twee lagen 730 Isoflex.

balkon 2

3. Tegels en natuursteen verlijmen

De vloertegels verlijmen met 704 Flextern. Lichtgekleurd natuursteen verlijmen met 711 Uniflex of 720 Unicol. Eventuele randplinten kunnen ook met deze lijmen worden aangebracht. Let op dat er een lijmcontactvlak van 100% wordt bereikt. Dit kan gerealiseerd worden met de zogenoemde ‘buttering floating’-methode. Hierbij wordt zowel lijm op de ondergrond als op de rugzijde van de tegel aangebracht. Constructieve dilataties vanuit de ondergrond meenemen in het tegelpatroon.

balkon 3

4. Voegen

De tegels en/of natuursteen afvoegen met de snelafbindende en waterdichte 716 Eurodur HP. Alle aansluitingen bij wanden en dilataties, goten e.d. vrijhouden van voegmortel.

balkon 4

5. Afkitten

Alle aansluitingen goed vrijhouden van tegels en voegspecie en afkitten met 880 Eurocol Silicone, een duurzame en blijvend elastische voegkit. De plinttegels tevens aan de bovenzijde afkitten. Eventuele dilataties ook afkitten.

balkon 5

Aandachtspunten:

Zowel de betonvloer (constructievloer) als de cementdekvloer (afwerkvloer) dient volgens voorschrift van een constructeur te worden aangebracht. Per situatie rekening houden met het zwevend of verbonden aanbrengen van de afwerkvloer. Plantenbakken e.d. die op het terras zijn gemetseld kunnen voor directe inwatering in de dekvloer zorgen. Neem passende maatregelen om dit te voorkomen. Breng een zogenoemde grindkoffer aan rondom het terras, om een goede afwatering te bewerkstelligen. Forbo Eurocol gaat ervan uit dat de constructieve opbouw geschikt is voor afwerking met (keramische) tegels of natuursteen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met eventuele dilataties, belasting e.d.