Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
716 EURODUR HP

716

Zeer sterk cementgebonden voegmateriaal met verhoogde slijtweerstand en chemische resistentie voor het voegen van keramische vloertegels in wand- en vloertoepassingen, donkergekleurd natuursteen en mozaïek. Voegbreedte van 2 - 10 mm. Toepasbaar op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies, zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal, vloer- en wandverwarming in binnen- en buitentoepassingen.

716-eurodur-hp.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • 716-veiligheidsblad nl.pdf

  716-veiligheidsblad nl.pdf

 • epdfeica-716 eurodur hp nl.pdf

  epdfeica-716 eurodur hp nl.pdf

Producttypering

Zeer sterk cementgebonden voegmateriaal met verhoogde slijtweerstand en chemische resistentie voor het voegen van keramische vloertegels in wand- en vloertoepassingen, donkergekleurd natuursteen en mozaïek. Voegbreedte van 2 - 10 mm. Toepasbaar op vrijwel alle gedegen opgebouwde constructies, zoals cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal, vloer- en wandverwarming in binnen- en buitentoepassingen.
Basis : Een met water aan te maken hoogwaardig grijs cementpoeder met speciale toeslagstoffen.
Kleur : Grijs.
Consistentie : Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.

Productvoordelen:
 • Verhoogde chemische resistentie in vergelijking met standaard cementvoegen
 • Zeer slijtvast
 • Hoge buig- en druksterkte
 • Vorst- en vochtbestendig
 • Geschikt voor hogedrukreiniging
 • Voor binnen en buiten
 • Voor vloertegels in wand- en vloertoepassingen
 • Geschikt op vrijwel alle ondergronden
 • Voegbreedte 2 tot 10 mm

Kleur

De 716 Eurodur HP is verkrijgbaar in de kleur:

grijs:

Prestaties en eigenschappen

Classificatie : Voldoet aan CG2WA conform NEN-EN 13888. Verbeterde cementgebonden voegmateriaal met een verlaagde waterabsorptie en een verhoogde slijtweerstand.
Kleurstelling : De kleurstelling op de verpakking , kleurstaafjes en voegwaaier is een indicatie! Het eindresultaat kan hiervan afwijken en bij twijfel altijd een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de kleurstelling kunnen zijn, stelt Forbo Eurocol zich hiervoor niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere verpakkingen altijd gelijke chargenummers naast elkaar verwerken.
Consistentie : Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.
Reinigingsbestendigheid : 716 Eurodur HP is verhoogd bestand tegen schoonmaakmiddelen met een lagere pH-waarde.
Resistentie : 

716 Eurodur HP heeft een verhoogde chemische resistentie in vergelijking met de overige cementgebonden voegen uit het assortiment. Het product is getest en resistent bevonden tegen basen < 10% conc., zwakke zuren < 2%, oplosmiddelen (ethylacetaat beperkt) en oliën.

Chemische resistentielijst 716 Eurodur HP 

 

aceton 100%

+

fosforzuur >5%

-

oliezuur in olie 2 %

+

terpentine 100%

+

ammoniak

+

glycerine puur

+

oliezuur in olie 5 %

0

thermaalwater puur

+

azijnzuur 2%

+

heet vet (50 °C) puur

-

oliezuur in olie >10%

-

toluol 100%

+

azijnzuur >5%

-

isopropanol 100%

+

olijfolie puur

0

urinezuur (mens/dier)

+

benzine puur

+

kaliloog 2%

+

ongeïoniseerd water puur

+

varkensgier puur

+

bleekwater (15% chloor)

+

kaliloog 10%

+

organisch mierenzuur 2%

0

water puur

+

butanol 100%

+

kaliloog 30%

-

oxaalzuur 2 %

+

waterstofperoxide 30%

+

ca-hydroxideopl. 2%

+

melkzuur 1%

+

oxaalzuur >5%

-

wei puur

+

ca-hydroxideopl. 10%

+

melkzuur 5%

0

paraffineolie puur

0

wijnzuur 2%

0

ca-hydroxideoplossing 30 %

-

melkzuur > 10%

-

remvloeistof puur

0

wijnzuur >5%

-

citroenzuur 2%

0

methanol 100%

+

rode wijn (minimale rode verkleuring)

+


xylol 100%

+

citroenzuur >5%

-

mierenzuur >5%

-

salpeterzuur 2 %

0

zonnebloemenolie

0

cola (minimale bruine verkleuring)

+

motorolie puur

0

salpeterzuur >5 %

-

zoutzuur 2%

0

ethanol 100%

+

natronloog 2%

+

silicoonolie puur

0

zoutzuur > 5%

-

ethylacetaat 100%

-

natronloog 10%

+

spiritus

+

zwafelzuur 2%

-

ethyleenglycol 100%

+

natronloog 30%

-

stookolie puur

+

fosforzuur 2%

0


Verklaring van de tekens:

+    = resistent; het proefstuk wordt bij constante inwerking van 4 weken niet aangetast.

0    = beperkt resistent; aantasting van het proefstuk bij meermalige, intensieve belasting

-     = niet resistent; aantasting van proefstuk binnen 24 -72 uur.


Veroudering : 716 Eurodur HP vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.
Verbruik : 600 - 2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = ...... kg/m².
ETIM-class :  EC011709 (Tegelvoegmiddel). Bekijk hier de ETIM-features van dit product.


Steeds meer producten van Eurocol zijn geclassificeerd volgens ETIM. Dit product is geclassificeerd volgens ETIM klasse EC011709 (Tegelvoegmiddel). Bezoek de Eurocol ETIM-selector om alle features (eigenschappen) te bekijken.

Toepassing

Toepassing:
 • Cementgebonden voegmateriaal met verhoogde slijtweerstand en chemische resistentie voor het voegen van keramische vloertegels, donkergekleurd natuursteen en mozaïek. Voegbreedte van 2 tot 10 mm, op vrijwel alle steenachtige en gipsachtige ondergronden alsmede plaatmateriaal. 
 • Toe te passen in extreem natte ruimten, grootkeukens, zwembaden, diverse industriële toepassingen evenals op balkons en terrassen. 
 • Bestand tegen belasting met hoge drukreiniger tot 100 bar. 
 • Geschikt voor toepassing op vloerverwarming.
 • Indien er hogere eisen worden gesteld aan zuur- en hittebestendigheid van het voegmateriaal 703 Lijm- en Voegepoxy gebruiken.

Bij twijfel over de geschiktheid van de 716 Eurodur HP voor de gekozen toepassing, contact opnemen met Forbo Eurocol afdeling Technische Adviezen.


Verwerking

Mengverhouding : 25 kg 716 Eurodur HP op 5,0 (wand) en 5,5 (vloer) liter water.
Wachttijd : Na het mechanische aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nogmaals mengen en verwerken.
Verwerkingstemperatuur : Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). Lage temperaturen vertragen de afbinding.
Verwerkingstijd : Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte voegmortel binnen 30 minuten na het aanmaken verwerken. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze.
Afbindtijd : Afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond, vindt de afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische binding in 1 tot 2 dagen plaats. Chemisch belastbaar na ca. 7 dagen. Gedurende de afbinding van de voeg, dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 5 °C te blijven.
Opslag : Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
600 - 2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = ...... kg/m².

Gebruiksaanwijzing:
 • Voor een zo goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn.
 • Gelijmde tegels kunnen na ca. 24 uur worden gevoegd. Vloertegels welke in de specie zijn geklopt kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaatsvinden.
 • Voor een optimale kwaliteit van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 25 kg 716 Eurodur HP toe aan 5,0 (wand) en 5,5 (vloer) liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 2 minuten mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot een klontvrij geheel. De mortel enige minuten laten staan en voor verwerking nogmaals mengen. Dit zorgt voor een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
 • Vervolgens met een geschikte voegspaan, de voegmortel binnen 30 minuten vol en zat in de voegen aanbrengen. Overtollig voegmateriaal direct van het tegelwerk verwijderen. Beslist geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen. Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
 • Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondergrond) zal dit na 5 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. (Tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop achterblijft, is de voeg gereed voor afsponzen).
 • Bij twijfel over de reiniging van de tegel c.q. hechting van de voegmortel op bijv. sterk geprofileerde of anti-slip tegels eerst een proef opzetten.
 • Het gehele tegelwerk met een licht vochtig sponsblad met een draaiende beweging bevochtigen en ca. 1 minuut laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor het tegelwerk makkelijker is af te sponzen. Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
 • Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt. Hierna het tegelwerk met een schone, lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
 • Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te bereiken, dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of meerdere malen te worden nabevochtigd.
 • Na circa 3 - 4  uur is het tegelwerk beloopbaar echter na 24 uur na het voegen is het tegelwerk belastbaar.


Instructiefilm:
Klik hier

Onderhoud

Onderhoud:

Onderhoud van voegen:

Voor het schoonmaken van voegen en het verwijderen van schimmels gebruik maken van zgn “schimmelverwijderaars”; dit zijn reinigingsmiddelen op basis van chloor/bleek en bijzonder geschikt voor deze toepassing. Schoonmaakmiddelen op basis van chloor/bleek hebben een pH van 7 (neutraal) of hoger. Deze producten zullen de voegen niet aantasten. Sommige schoonmaakmiddelen zoals groene zeep laten altijd een vettige laag achter waardoor vuil juist beter zal hechten. Ook deze middelen zijn niet geschikt.

Verwijderen van kalkaanslag:

Op plaatsen waar het leidingwater hard is, kan kalkaanslag ontstaan op het tegelwerk en sanitair. Bijna alle kalkverwijderaars zijn zuurachtige producten en hebben een te lage pH-waarde. Deze middelen zullen een cementgebonden voeg iedere keer tijdens het schoonmaken aantasten met alle gevolgen van dien. Ook in verdunde vorm zal de pH-waarde van deze middelen laag blijven. De zuurgraad van vloeistoffen wordt aangeduid in een pH-waarde van 0 - 14. Vloeistoffen met een neutrale zuurgraad (zoals schoon leidingwater) hebben een pH-waarde van 7. Indien de pH-waarde van het schoonmaakmiddel niet op de verpakking staat vermeld kunt u contact opnemen met de fabrikant.

Reiniging:

Voor het reinigen van het tegelwerk adviseren wij de volgende werkwijze:
 • Alleen daar waar kalkaanslag en ander vuil zichtbaar is het tegelwerk, inclusief de voegen, eerst goed nat maken vóór het behandelen met een schoonmaakmiddel. Hierdoor zal het schoonmaakmiddel minder in de voeg indringen.
 • Het tegelwerk schoonboenen met het desbetreffende schoonmaakmiddel, bij voorkeur met een niet zuur schoonmaakmiddel. Hou hierbij goed de richtlijnen van desbetreffende fabrikant aan!
 • Na het schoonmaken het tegelwerk direct intensief naspoelen met schoon leidingwater en met een doek droogmaken.


Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Milieu en gezondheid

 • Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220217-IBF1-EN
 • Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μm(micrometer).


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
716Eurodur HPZak à 25 kg

grijs
8 710345 716253


Verkooppunten

Instructievideo