Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
692 VOEGENBREED

692

Voegmateriaal voor het voegen van keramische vloertegels op starre cementgebonden ondervloeren. Voegbreedte van 4-12 mm.

692-voegenbreed.jpg
 • 692-veiligheidsblad nl.pdf

  692-veiligheidsblad nl.pdf

 • epdfeica-692 voegenbreed nl.pdf

  epdfeica-692 voegenbreed nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Voegmateriaal voor het voegen van keramische vloertegels op starre cementgebonden ondervloeren. Voegbreedte van 4-12 mm.
Basis : Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststof bindmiddelen.
Kleur : Grijs.
Consistentie : Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.

Productvoordelen:
 • Stofarm
 • Voor vloertegels
 • Geschikt op alle starre ondergronden
 • Voegbreedte 4-12 mm
 • Zeer geschikt voor grote vloeren

Kleur

De 692 Voegenbreed is verkrijgbaar in de volgende kleur:

Grijs:

Prestaties en eigenschappen

Classificatie : Voldoet aan CG1 conform NEN-EN 13888. Standaard cementgebonden voegmateriaal.
Kleurstelling : De kleurstelling op de verpakking , kleurstaafjes en voegwaaier is een indicatie! Het eindresultaat kan hiervan afwijken en bij twijfel altijd een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de kleurstelling kunnen zijn, stelt Forbo Eurocol zich hiervoor niet aansprakelijk. Bij gebruik van meerdere verpakkingen altijd gelijke chargenummers naast elkaar verwerken.
Consistentie : Na het aanmaken een soepele, klontvrije massa.
Reinigingsbestendigheid : 692 Voegenbreed is bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen met een pH-waarde van 7 of hoger. Schoonmaakmiddelen met een pH-waarde < 7 (zuur) tasten op den duur cementaire voegen aan.
Stoffactor : Deeltjesgrootte < 2 μm(micrometer): < 5 %
Verbruik : 600 - 2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = ...... kg/m².
ETIM-class :  EC011709 (Tegelvoegmiddel). Bekijk hier de ETIM-features van dit product.


Steeds meer producten van Eurocol zijn geclassificeerd volgens ETIM. Dit product is geclassificeerd volgens ETIM klasse EC011709 (Tegelvoegmiddel). Bezoek de Eurocol ETIM-selector om alle features (eigenschappen) te bekijken.

Toepassing

Toepassing:
 • Voor het voegen in voegbreedten van 4-12 mm van keramisch vloertegelwerk, alsmede natuursteen op alle starre ondergronden zoals beton, cementdekvloer e.d.
 • Niet geschikt als zuur- en hittebestendig voegmateriaal zoals op aanrechtbladen, laboratoriumtafels en chemisch belaste industrievloeren.
 • Hiervoor de 716 Eurodur HP of 703 Lijm- en Voegepoxy gebruiken.

Verwerking

Mengverhouding : 25 kg 692 Voegenbreed op ca. 5 liter water.
Wachttijd : Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en in de voegen aanbrengen.
Verwerkingstemperatuur : Vanaf 5° tot 25 °C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond). Lage temperaturen vertragen de afbinding.
Verwerkingstijd : Bij een temperatuur van ca. 20 °C, de aangemaakte voegmortel binnen 2 uur na het aanmaken verwerken. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze.
Afbindtijd : Afhankelijk van temperatuur en ondergrond vindt de afbinding tot een spanningsarme voeg, door droging en hydraulische binding in 1 tot 2 dagen plaats. Gedurende de afbinding van de voeg dient de temperatuur overdag en
Opslag : Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid : 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
600 - 2.500 g/m².
De tegelafmeting, voegbreedte en -diepte zijn bepalend voor het gebruik van het voegcement.
Met de onderstaande verbruiksformule berekent u de benodigde hoeveelheid voegcement per m²:
tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte x voegbreedte (mm) x soortelijk gewicht (1,7) x extra verbruiksfactor (1,2) : tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) = ...... kg/m².


Gebruiksaanwijzing:
 • Voor een zo goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn.
 • Gelijmde tegels kunnen na ca. 24 uur worden gevoegd. Vloertegels welke in de specie zijn geklopt kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaatsvinden.
 • Voor een optimale kwaliteit van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 25 kg 692 Voegenbreed toe aan 5 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 1 minuut mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot een klontvrij homogeen geheel. De mortel enige minuten laten staan en voor verwerking nogmaals mengen. Dit zorgt voor een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
 • Vervolgens met een geschikte voegspaan of wisser de voegmortel binnen 2 uur vol en zat in de voegen aanbrengen. Overtollig voegmateriaal direct van het tegelwerk verwijderen. Beslist geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen. Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
 • Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) zal dit na 15 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. (Tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen).
 • Het gehele tegelwerk met een draaiende beweging bevochtigen met een licht vochtig sponsblad en ca. 1 minuut laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor het tegelwerk makkelijker is af te sponzen. Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
 • Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt. Hierna het tegelwerk met een schone, lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
 • Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te bereiken dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of meerdere malen te worden nabevochtigd.
 • 24 uur na het voegen is het tegelwerk belastbaar.


Instructiefilm:
Klik hier

Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Milieu en gezondheid

 • Milieuproductverklaring/Environmental Product Declaration EPD-DBC-20220217-IBF1-EN
 • Stofarm met stoffactor < 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 μm(micrometer).


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
692VoegenbreedZak à 25 kg

grijs
8 710345 010405


Verkooppunten

Instructievideo