Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tips en adviezen vloertechniek

Lijmen en egaliseren

Steeds vaker krijgt u in zowel de woning- als utiliteitsbouw te maken met calciumsulfaatgebonden gietvloeren, waaronder bijvoorbeeld de bekende anhydriet-gietvloeren. Deze vloeren zijn een alternatief voor met cement afgewerkte dekvloeren en vormen een prima ondergrond voor diverse vloerafwerkingen. Voor een optimaal resultaat gelden wel enkele belangrijke voorwaarden.
Meer over lijmen en egaliseren

Restvocht bij vloeren

Om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden, wordt getracht de woning of het kantoor in een zo kort mogelijke tijd te bouwen. Met andere woorden hoe korter de bouwtijd, hoe lager de kosten. Reden genoeg dat de snelle bouwmethoden zich steeds verder ontwikkelen. Hierdoor wordt de tijd tussen de ruwbouw en de afbouw steeds korter.
Meer over restvocht bij vloeren
Tabel toegestaan restvochtpercentage

Stroomgeleidend verlijmen

Regelmatig worden er bij onze afdeling Technische Adviezen vragen gesteld over stroomgeleidende toepassingen. Zoals wanneer dient vloerbedekking stroomgeleidend te worden geïnstalleerd? Is een stroomgeleidende lijm persé nodig onder een geleidende vloerbedekking? Wat is het verschil tussen anti-statisch en stroomgeleidend?
Meer over stroomgeleidend verlijmen

615 emmer met kam

Stralen of frezen?

In de praktijk (met name in de renovatiemarkt) komt men een grote verscheidenheid aan ondervloeren tegen, welke al dan niet zijn voorzien van oude lijmrestanten, egalisatielagen of oude coating- en verflagen. Voordat men deze vloeren gaat renoveren (egaliseren) dient men zich te allen tijde af te vragen:
Meer over stralen of frezen

Beoordelen van de ondervloerkwaliteit

Om een succesvolle installatie van vloerbedekking te realiseren, is het van essentieel belang om de kwaliteit van de aangeboden
ondervloer te beoordelen, voordat hierop verdere verwerkingen plaatsvinden.
Meer over beoordelen ondervloerkwaliteit

Druksterkte- en vlakheidsklassen ondervloeren

Het klinkt zo vanzelfsprekend dat voor een goede installatie van vloerbedekking een vlakke ondervloer met een voldoende druksterkte nodig is. De vraag die u zich vooraf zou moeten stellen luidt: welke specifieke eisen stelt de opdrachtgever aan de vloer? Dit geldt zowel voor nieuwbouwvloeren als voor renovatieprojecten.
Meer over druksterkte- en vlakheidsklassen

Voorkom doortekening in PVC en rubber vloerbedekking

U kent het wel: de PVC/rubber vloerbedekking is strak en naadloos sluitend gelegd, maar dan blijkt er zich toch enig reliëfverschil in het oppervlak af te tekenen (zie foto). Vooral bij strijklicht is dit goed te zien. Hieronder leest u, hoe u deze doortekening zoveel mogelijk kunt voorkomen.
Meer over doortekening

doortekening 3a

Verlijmingsadvies Technea Variotherm

Variotherm vloerverwarming variokomp is een systeem dat bestaat uit verschillende onderdelen. Op de ondervloer, bijv. een zand/cement dekvloer, wordt allereerst de Compact-plaat aangebracht. Dit is een gipsvezelplaat van Xella, een plaatmateriaal samengesteld uit gips en cellulosevezels waarin speciale noppen zijn gefreesd. Tussen de noppen wordt de Variomodule-buis vastgeklemd.
Meer over Technea Variotherm

Vloeren van houten platen en gipsvezelplaten egaliseren

Onze alom bekende 990 Europlan Direct en 920 Europlan Alphy, waaraan 1 zakje 811 Europlan Fibre à 250 gram is toegevoegd, zijn een probaat middel voor het egaliseren van vloeren van houten platen en gipsvezelplaten. Uitvoerige testen in ons laboratorium hebben dit uitgewezen.
Meer over egaliseren van houten platen