Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Verlijmingsadvies vloerverwarming variokomp

Samenstelling

Variotherm vloerverwarming variokomp is een systeem dat bestaat uit verschillende onderdelen. Op de ondervloer, bijv. een zand/cement dekvloer, wordt allereerst de Compact-plaat aangebracht. Dit is een gipsvezelplaat van Xella, een plaatmateriaal samengesteld uit gips en cellulosevezels waarin speciale noppen zijn gefreesd. Tussen de noppen wordt de Variomodule-buis vastgeklemd. De buis is met de hand te buigen zodat deze goed in het noppensysteem aangebracht kan worden. Tot slot wordt na montage van het buizensysteem de Compact-vulmassa aangebracht. Deze speciale vulmassa op anhydriet basis zorgt voor een egale afwerking van de Compact-plaat. Zie voor meer informatie de speciale montagehandleiding en overige documentatie van Variotherm en Technea.

Krimp/uitzetting

Uitzetting van de platen kan alleen plaatsvinden, indien er sprake is van extreme vochttoetreding. Vervorming van de platen wordt dan ook veroorzaakt door vochttoetreding, voor of na het aanbrengen van de vloerbedekking of wandbekleding (keramische tegels, tapijt, linoleum, vinyl e.d.).

Toegestane vochtpercentage

Voor het verlijmen van de vloerbedekking en wandbekleding bedraagt het maximaal toegestane vochtpercentage van de elementen: 1,3 gew.%. Het vochtgehalte van de platen is gezien de samenstelling alleen door Xella Droogbouw Systemen B.V. te meten. Het is daarom van belang dat opslag en verwerking van de platen op de bouw droog geschiedt, om vochtproblemen te voorkomen. Wanneer de kans op vochttoetreding uit de ondervloer aanwezig is (nog niet 100% droge beton, houten vloer bij natte kruipruimte) dient de ondervloer met een waterdichte folie afgedicht te worden voordat de Compact-platen worden aangebracht.

Egaliseren

De Compact-vulmassa heeft een dikkere laagdikte tussen de noppen dan er bovenop. Dit kan tot gevolg hebben dat er een klein hoogteverschil ontstaat, m.a.w. de massa tussen de noppen kan iets lager liggen (inklinken). Voor verlijming van linoleum en vinyl is het daarom noodzakelijk de vloer eerst te egaliseren. Zie hiervoor de voorschriften bij "Egaliseren en verlijmen van tapijt, linoleum, PVC en rubber vloerbedekking". Bij afwerking met tegelwerk eventuele onregelmatigheden met tegellijm en een vlakspaan wegwerken.

Voorbehandeling

Het systeem dient conform de voorschriften van Technea te zijn gelegd. Voorafgaand aan de verlijming van de vloertegels de ondergrond goed stofvrij maken en voorstrijken met 099 Dispersieprimer. De primer zorgt voor hechting van eventueel achtergebleven stof en vergroot de aanhechting van de tegellijm naar de ondergrond. In natte ruimten de wand-/vloeraansluiting afdichten met 063 Euroband, in combinatie met 685 Eurocoat. Het is niet toegestaan een directe waterafvoer in het systeem aan te brengen. Daarom in natte ruimten altijd kiezen voor een naadloze wateropvang zoals bijv. een douchebak en/of bad.

Afwerking

Keramische tegels en natuursteen:

- In natte ruimten de vloertegels verlijmen met 705 Speciaalijm . Eerst een gesloten laag van 3 mm aanbrengen, deze laten drogen en vervolgens met een lijmkam (voorgeschreven vertanding) opnieuw lijm aanbrengen. Als men de lijmrillen trekt, zonder hierbij de vertanding tot de ondervloer door te zetten, kan dit ook in één bewerking worden uitgevoerd.
- In droge ruimten vloertegels verlijmen met 725 Alphycol.
- Lichtgekleurd marmer en glasmozaïek verlijmen met 711 Uniflex, om doorkleuring te voorkomen.
- Zowel in droge als natte ruimten het tegelwerk afvoegen met de flexibele 706 Speciaalvoeg WD.

Egaliseren en verlijmen van tapijt, linoleum, PVC en rubber vloerbedekking:

Tapijt en naaldvilt:

- Voor afwerking met zachte vloerbedekking is het noodzakelijk om boven op de Compact-vulmassa een egalisatie aan te brengen in een laagdikte van min. 5 mm en max. 10 mm. Hiervoor de 920 Europlan Alphy toepassen, allereerst voorstrijken met 049 Europrimer ABS (droogtijd ca. 2 uur).
- Het tapijt verlijmen met de 509 Eurosafe Tex.

Linoleum, PVC en rubber vloerbedekking:

- Ook hier eerst op de Compact-vulmassa de 920 Europlan Alphy in een laagdikte van min. 5 mm en max. 10 mm aanbrengen. Hiermee wordt tevens de vereiste vlakheid verkregen die noodzakelijk is voor deze typen vloerbedekking. De ondergrond eerst voorstrijken met 049 Europrimer ABS (droogtijd ca. 2 uur).
- Door het toevoegen van een zakje 811 Europlan Fibre aan de kant-en-klare 920 Europlan Alphy mortel, wordt de afwerklaag aanzienlijk versterkt.
- Alvorens te verlijmen zal de egalisatielaag veelal eerst worden geschuurd, waarna de egalisatielaag voorgestreken dient te worden met 049 Europrimer ABS (droogtijd ca. 2 uur).

Aanbevolen lijmen:

Linoleum:
514 Eurosafe Lino
611 Eurostar Lino Plus

PVC (vinyl):
540 Eurosafe Special
640 Eurostar Special

Rubber:
540 Eurosafe Special
640 Eurostar Special

Verdere bijzonderheden

- Maximale tegelgrootte bij droogbouwvloeren volgens Fermacell richtlijnen is 32x32 cm, de basis hiervan ligt in de doorbuiging van de ondervloer. Qua garantie houdt Variotherm / Technea deze maximale tegelmaat ook aan. In de praktijk worden zonder problemen grotere tegelformaten gebruikt. Bij grotere tegelformaten wordt voor extra zekerheid een glasvezelweefsel met een maasgrootte van 4x4 mm mee verlijmd.
- Voor verwerking en speciale aanbevelingen zoals lijmkammen etc. verwijzen wij naar de productinformatiebladen van de toe te passen producten.
- Afwijkingen van de hierboven genoemde voorschriften kunnen het beste in het werk proefondervindelijk worden vastgesteld, waarbij inschakeling van een technisch adviseur van Forbo Eurocol Nederland B.V. is aan te bevelen.
- Alvorens tot het verlijmen van de vloerbedekking over te gaan, controleren of de vloer een voldoende stijfheid heeft. Tevens de ventilatie onder de constructievloer controleren en de aanwezigheid van een dampdichte folie onder vloerelementen op steenachtige vloeren. Bij houten vloeren eventueel onder de vloer een dampdichte folie aanbrengen.
- Bij tegelwerk de wand-/vloeraansluiting altijd minimaal 7 mm vrijhouden van tegels en voegmateriaal en afkitten met een blijvend elastische voegkit. In droge ruimten kan men ook de naad tussen tegelwerk en wand met een plint afwerken.
- Bij vlakken groter dan 40 m² of langer dan 8 m¹, dilataties aanbrengen. Dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk.
- Voor eventuele garantie op de waterdichtheid verwijzen wij naar onze folder "Waterdicht Tegelwerk”, het gegarandeerd waterdichte lijm- en voegsysteem van Forbo Eurocol Nederland B.V. voor natte ruimten.