Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Stralen of frezen?

In de praktijk (met name in de renovatiemarkt) komt men een grote verscheidenheid aan ondervloeren tegen, welke al dan niet zijn voorzien van oude lijmrestanten, egalisatielagen of oude coating- en verflagen. Voordat men deze vloeren gaat renoveren (egaliseren) dient men zich te allen tijde af te vragen:

- of deze restanten voldoende aan de afwerkvloer vastzitten
- met wat voor type ondervloer men te maken heeft
- of de afwerkvloer een voldoende druk- en treksterkte heeft
- of er kans is op optrekkend vocht, met name bij toepassing van dampremmende - of dampdichte vloerbedekkingen.

In veel gevallen kan men volstaan met het wegsteken van losse restanten en het grondig schuren en stofzuigen van de ondervloer, voordat men deze gaat voorstrijken en egaliseren.

Maar wanneer
- de aanhechting zodanig slecht is dat deze voorbehandeling niet afdoende is
- er sprake is van vochtgevoelige restanten (zoals bijv. waterkit)
- de vloeren geïsoleerd moeten worden

dan is het noodzakelijk om de vloeren te stralen of te frezen om een ondervloer te realiseren die gegarandeerd en probleemloos geïsoleerd, geëgaliseerd of gecoat kan worden.

Wanneer besluit men een vloer te stralen of te frezen en welke criteria liggen hier aan ten grondslag?
- Heeft de vloer wel of geen goede druk- en treksterkte?
- Is er sprake van oude egalisatielagen die wel of niet verwijderd dienen te worden?
- Met wat voor oude lijmrestanten heeft men te maken?
- Door het beantwoorden van deze vragen bepaalt men of men gaat frezen of stralen.

Algemeen kan gesteld worden dat in principe stralen altijd de voorkeur heeft boven frezen, omdat:
- de bestaande ondervloer minder schade oploopt en daardoor minder egalisatie nodig heeft
- stralen een stuk sneller is dan frezen
- stralen voordeliger is dan frezen.

Wanneer besluit men te frezen?
1. Als men een ondervloer met een geringe druk- en treksterkte straalt, beschadigt de ondervloer teveel.
2. Als er sprake is van oude egalisatielagen.
3. In geval van "flexibele" en "elastische" lijmrestanten.

Hoe werkt het frezen?
Met freesbladen die op diepte worden ingesteld.

Hoeveel m² per dag kan men frezen?
Handmatig - ca. 60 m² per dag.
Machinaal - ca. 200 m² per dag.

Let op:
De freesmachine heeft een afmeting van 90x180 cm en moet dus wel kunnen manoeuvreren en verplaatst kunnen worden.

Prijsindicatie
Afhankelijk van de hoeveelheid m² varieert de prijs van € 6,50 tot € 8,00 per m².
Bij een zeer geringe hoeveelheid m² (tot ca. 60 m²) wordt er een dagtarief in rekening gebracht variërend van € 900,- tot € 1.100,-.

Wanneer besluit men te stralen?
1. Als de ondervloer een goede druk- en treksterkte heeft.
2. Als er sprake is van een oude coating of oude tegelvloer.
3. In geval van oude "harde" lijmrestanten.

Hoe werk het stralen?
Met behulp van kleine kogeltjes (kunnen variëren in grootte en vorm), welke met grote druk (kracht) op de vloer worden "geslagen".

Hoeveel m² per dag kan men stralen?

- Monolietvloer ca. 800 m² per dag
- Bestaande tegelvloer ca. 800 m² per dag
- Harde zand/cement dekvloer ca. 400 m² per dag
- Harde anhydriet-gietvloer ca. 400 m² per dag
- Bestaande coating ca. 400 m² per dag
- Bestaande "harde" lijmrestanten 300 à 400 m² per dag

Let op
De straalmachine heeft een afmeting van 90x250 cm en moet dus wel kunnen manoeuvreren en verplaatst kunnen worden.

Prijsindicatie
Afhankelijk van de hoeveelheid m² varieert de prijs van € 1,80 tot € 5,00 per m².
Bij een zeer geringe hoeveelheid m² (tot ca. 100 m²) wordt een dagtarief in rekening gebracht van ca. € 650,-