Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbara golv

Vi skapar bättre miljöer

Scrolla för att upptäcka mer

Våra rötter inom hållbarhet

Det handlar om vad vi gör, inte bara om vad vi lovar.

Hos Forbo Flooring Systems är det handling som är viktigt, inte bara löften. Vi vill vara en pålitlig partner som ger full transparens när det kommer till cirkulära golvlösningar och förnybara råmaterial.

Vad vi gör

Några av våra prestationer

• Vårt genomsnittliga koldioxidutsläpp per kvadratmeter produkt minskade med 70 % mellan 2004-2021.

• Totalt består 23 % av våra golv av återvunnet material i vikt, hos vissa enskilda produkter med så mycket som 89 % återvunnet material.

• Alla produktkategorier erbjuder limfria golv med 100 % säkra och spårbara råmaterial.

• 47 golvserier med oberoende granskade miljövarudeklarationer (EPD).

• Alla EPD har deklarationer om hälsopåverkan och ekotoxicitet.

• Över 10 års årlig hållbarhetsrapportering i enlighet med riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI).

Grönt landskap

För att ta oss framåt går vi runt

Vi ser ofta framsteg som ett steg framåt, som en rak linje till framgång. Och ur ett visst perspektiv är det också sant: man kommer till en bättre plats än där man började. Men ibland betyder den bästa utvecklingen att man hamnar precis där man började. Det är därför vi säger att vi, för att gå framåt och tänka cirkulärt, måste gå runt.

Hållbarhets- program 2025

Vi skapar bättre miljöer

Vår långsiktiga ambition är tydlig: att vara din pålitliga partnern för helt cirkulära golvlösningar tillverkade av förnybara material. Vi vill göra det enkelt för både arkitekter, entreprenörer, installatörer och byggnadsägare att göra rätt cirkulära golvval, hjälpa dem att minska sitt koldioxidavtryck, minska sin avfallsgenerering och maximera sin användning av förnybara material.

Mer om vår hållbarhetsstrategi
Sustainability with person

Utmaningar inom golv- branschen

Där vi behöver gå framåt

Golv är ett viktigt byggmaterial, och att göra rätt val kan bidra till att avsevärt sänka en byggnads totala koldioxidavtryck och resursförbrukning. För närvarande kan golv och andra byggmaterial emellertid orsaka problem för planeten, från utsläpp av växthusgaser till expanderande deponier och utarmning av ändliga resurser.

Läs mer om de fem olika teman vi fokuserar på för att möta utmaningarna inom golvbranschen.

Se utmaningarna och vår resa
Utmaningar inom golvbranschen

Grundpelarna i vår ambition

Tre ord ligger till grund för allt vi gör: Transparens, cirkularitet och förnybarhet. Genom att centrera allt vi gör kring dessa värderingar säkerställer vi att alla våra produkter levererar värde till både människa och planet.

Transparens

Transparens är grunden för att göra rätt cirkulära val. Med livscykelanalyser som vår ständiga guide för att göra rätt fortsätter vi att leda branschen mot nya miljöstandarder. Vi har säkrat tredjepartsverifierade EPD:er och vi inkluderar mänskliga- och eko-hälsodeklarationer i alla våra EPD:er - vi är de som rör oss först i branschen.

Circkularitet

Sann cirkularitet är att gå hela vägen runt. Vi tänker cirkulärt i allt vi gör. Vi arbetar med att skapa produkter som håller slutet i åtanke – och gör detta genom hela vår designprocess och våra materialval. Vårt back to the floor-program är aktivt på många marknader och bidrar till återanvändning och återvinning.

Förnybarhet

Förnybara material är en viktig del av en helt cirkulär framtid. Det är därför vi fortsätter att öka det biobaserade innehållet i vår produktportfölj. Vi är världsledande inom linoleum, och vår Marmoleum består till mer än 97% av naturliga och förnybara material.

Upptäck vad vi gör för att bli den mest hållbara golvtillverkaren

SÅ GÅR VI CIRKELN RUNT IDAG

Linoleum – det biobaserade golvet

Läs mer

Det vägda medelvärdet för vårt 2,5 mm Marmoleum-sortiment är koldioxidneutral (från vagga till grind) utan klimatkompensation. Det kombinerar ekologiska värden med modern design och ger ett viktigt bidrag till en hållbar värld.

Vinyl – cirkulationsklara golv

Läs mer

Vinylgolv utgör en del av ett mångsidigt och mer och mer limfritt sortiment av produkter som har gjort stora framsteg när det gäller tekniska och hållbara egenskaper. Ökad andel återvunnet innehåll, förbättrade lacker och färgämnen, minskade produktutsläpp (till nära noll) samt eliminering av skadliga ämnen har varit nyckelsteg mot cirkulationsklara och hållbara golv.

Textil – återvinningshjälten

Läs mer

I genomsnitt kan vi ta åt oss äran för branschens högsta andel återvunnet innehåll i vikt för våra textilier – ända upp till 56 %. För våra Coral-textillösningar använder vi Econyl: tråd som kommer från förbrukade fisknät som räddats ur haven. Trådarna är tillverkade i 100 % återvunnet material.

Vill du veta mer om våra produkter?

Läs mer

Rapporter & publikationer

Lär dig mer om hållbarhetsämnen

Vi har olika interna och externa rapporter för att illustrera hållbarheten hos våra produkter och produktionsprocesser. Vi tillhandahåller all vår dokumentation åt dig på en enda plats.

Läs hållbarhetspublikationerna
Hållbar värld

Transparens i varje steg

Att vara transparent är en av nycklarna i vår hållbarhetsstrategi, och därför skulle vi vilja ha bevis på att våra golv verkligen är hållbara, både för planeten och för vår hälsa. Flera rapporter har skapats för detta ändamål.

LCA
En livscykelanalys mäter en produkts miljöprestanda.

EPD
En miljöproduktdeklaration innehåller LCA för en viss produkt.

HPD
En hälsoproduktdeklaration anger våra produkters hälsopåverkan.

Läs mer om LCA, EPD & HPD
Hur vi skapar bättre miljöer

Företagsberättelser

FAQ

Har du en fråga om vår hållbarhetsstrategi, våra golvlösningar eller något annat ämne?

Se våra vanliga frågor och svar