Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbarhets- strategi

Going round, moving forward

Scrolla för att upptäcka mer

Vi skapar bättre miljöer

Vårt slagord – att skapa bättre miljöer – uttrycker vår medvetenhet, vårt engagemang och våra ansträngningar när det gäller hållbarhet. Vi strävar efter att bidra till att skapa en bättre värld för vår planet och de människor som lever på den.

Som företag är vi fast beslutna att uppfylla våra skyldigheter gentemot kommande generationer. Det gör vi genom att vidta konkreta åtgärder för att vara så miljöansvarstagande som möjligt.

Hållbarhets- strategi

Bli ett nollavfallsföretag som tillämpar de vägledande principerna för den cirkulära ekonomin.

Vår strategiska inriktning bygger på tre huvudmål:

1. Förvandla den linjära ekonomiska affärsmodellen för att uppfylla principerna för den cirkulära ekonomimodellen: Minska materialanvändningen, optimera resurserna, öka användningen av återvunnet material och utveckla återtagningsprogram och alternativ för uttjänt återvinning.

2. Bidra till att skapa bättre inomhusmiljöer och hälsosammare byggnader genom att designa golv med fokus på människors hälsa som är funktionella, säkra, bekväma och miljövänliga.

3. Stödja social rättvisa och rättvis behandling av anställda i försörjningskedjan genom SA8000.

För att säkerställa att vår hållbarhetsstrategi inte bara sträcker sig mot avlägsna horisonter har vi skapat ett program med tydliga mål som vi siktar på att uppnå senast år 2025.

Sustainability Strategy_road ahead

Hållbarhetsprogram 2025

Byggnadsutmaningar och vår resa

Vårt hållbarhetsprogram för 2025 sträcker sig långt bortom vagga-till-grind-stadierna i produktens livscykel och inkluderar våra ambitioner om återanvändning och återvinning samt återtagningssystem och pilotprojekt för att återta golvbeläggningar efter konsument.

Med vårt hållbarhetsprogram för 2025 har vi valt ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till hela livscykeln, vilket går långt utöver det vi tillverkar och säljer. Vår produktutveckling och design, våra inköp, vår tillverkning, distribution, golvvård, våra underhåll och vår reparation samt vår återtagning av läggningsavfall, vår återanvändning och återvinning är alla integrerade delar av vår förnyade strategi.

Läs mer om utmaningarna i byggbranschen

Mål för den cirkulära ekonomin

Visa en koldioxidnegativ produktportfölj
• Växa utöver de 70 % lägre CO2-utsläppen mellan 2004-2021.

Använda förnybar energi
• Uppnå 100 % förnybar elanvändning där detta är tillgängligt
• Kraftigt minska användningen av fossil gas

Bli ett nollavfallsföretag
• Uppnå ≥ 95 % återanvändning/återvinning av produktavfall
• Uppnå 100 % återanvändning/återvinning av kontorsavfall

Aktivt bidra till den cirkulära ekonomin
• Öka EU-försäljningsvolymen som återvinns efter konsument
• Öka EU-avfall efter läggning som återvinns
• Öka försäljningsvolymen löslagda golv som återanvänds och säljs vidare inom EU
• Designa för återvinning: öka återvinningsbarheten hos sålda produkter
• Alla produkter har 20 % återvunnet innehåll (helst efter konsument)

råmaterial_cirkulärt golv

Mål för människor vi arbetar med

Säkerställa en etisk och hållbar försörjningskedja
Vi uppmuntrar våra leverantörer att ha ett hållbarhetsprogram för att minska sitt miljöavtryck. Det finns också ett stort fokus på de material som köps in för att öka andelen återvunnet eller biobaserat innehåll i våra golv.

Se till att alla anställda är engagerade i hållbarhet
Vårt hållbarhetsprogram 2025 inkluderar en cirkulär ekonomi och hållbarhetsutbildning för alla anställda. Dessutom är leasingbilar och andra fordon fossilbränslefria i länder med lämplig infrastruktur.

Se till att vi är ett socialt ansvarsfullt, mångsidigt och inkluderande företag med duktiga medarbetare
Vi har implementerat en policy för mångfald och integration inom kön, ålder, kulturell och fysisk bakgrund och underhåller och förbättrar vårt SA8000-certifierade hanteringssystem för socialt ansvar.

socialt ansvar Forbo

Vår framstegs- uppdatering

Genom våra årliga hållbarhetsrapporter förklarar och detaljerar vi vår strategi.

Våra hållbarhetsrapporter ger en transparent översikt över vår ekologiska, sociala och ekonomiska prestation, enligt definierat av Global Reporting Initiative. Vi ser sammanställningen av rapporterna inte bara som ett rapporteringsverktyg, utan också som ett ansvarskyldighetsverktyg. Det kommer att hjälpa oss att hålla fast vid de aktiviteter som härrör från vår hållbarhetsstrategi och förbättra vår övergripande hållbarhetsprestanda i alla aspekter.

Se alla våra publikationer
Hållbarhetsrapport

Kontakt

Vill du veta mer om vår hållbarhetsstrategi, våra golvlösningar eller något annat ämne? Vi finns här för att hjälpa dig!

Kontakta oss