Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Utmaningar i bygg- branschen

Att möta utmaningarna

Scrolla för att upptäcka mer

Att möta byggnadsutmaningarna

Genom att gå runt till början

Som ledare inom hållbarhet och högkvalitativa golvlösningar har vi ett ansvar att fortsätta driva branschen framåt.

Utmaningar i byggbranschen

Hållbara inköp

Att bygga & miljön

Återvinnings- luckan

En cirkulär värdekedja

Vår resa att möta utmaningarna

GÅ FRAMÅT

From waste to product From waste to product

Produktutveckling och design

Vi har cirkularitet och användare i åtanke. De flesta golv har bara en livstid, våra har några fler.

Läs mer
Linoleum raw materials Linoleum raw materials

Inköp och råmaterial

Gå cirkeln runt transparent från vagga till vagga börjar med att deklarera miljö- och hälsopåverkan.

Läs mer
Recycled linoleum ready for a new product Recycled linoleum ready for a new product

Koldioxidneutral och nollavfallsproduktion

För många golv har ett koldioxidavtryck - vi siktar på att göra våra utan att lämna spår.

Läs mer
Dynamics of a building - product choice Dynamics of a building - product choice

Hållbara och ändamålsenliga lösningar

För att verkligen gå cirkeln runt erbjuder vi ett brett utbud av golv med målmedveten design.

Läs mer
Recycled vinyl Recycled vinyl

Återskapa värde vid livslängdens slut

För att lägga grunden för en bättre framtid måste vi designa återvunnet material i våra golv.

Läs mer

    Produktutveckling och design

    Inköp och råmaterial

    Koldioxidneutral och nollavfallsproduktion

    Hållbara och ändamålsenliga lösningar

    Återskapa värde vid livslängdens slut

Produkt- utveckling & design

Vi utvecklar och designar golvlösningar för att skapa värde under och efter användning, med tanke på både miljö och användare. Vårt fokus ligger på att designa golv med förnybara och återvunna material. Detta gör att vi kan leverera produkter som hjälper till att ta hand om både miljön och dig.

Vi strävar efter att skapa lätta borttagningslösningar som är miljö- och människosäkra i alla produktkategorier, samtidigt som vi bidrar till återvinningssystem världen över. Det betyder att du får produkter som är enkla att lägga och ta bort – vilket möjliggör en smidig återvinningsprocess.

Läs mer
Flotex plankor_flockade golv

Inköp & råmaterial

För att säkerställa att våra produkter är helt hållbara sätter vi högsta standard för inköp och material. Våra produkter är tredjepartsverifierade med miljödeklarationer såsom LCA, EPD och HPD.

Vi siktar på att endast använda 100 % ofarliga och spårbara råmaterial och öka mängden helt biobaserade produkter som säljs. Det betyder att du får produkter som är helt gift- och ftalatfria, och som kommer från naturliga råmaterial som arbetar med – inte mot – miljön.

Läs mer
linoleumråmaterial

Kolneutral och avfallsfri produktion

Vi strävar inte bara efter att bara använda hållbara material för våra produkter. Vi strävar också efter att göra våra produkter så hållbara som möjligt. Det är därför vi arbetar mot en avfallsfri produktionscykel och produkter tillverkade med så mycket återvunnet material som möjligt.

Vi gör golvlösningar som är så gröna som möjligt, från design till uttjänt livslängd och som, där så är möjligt, med 100 % förnybara energikällor och snabbt förnybara råmaterial. Det är så vi tillverkar produkter som verkligen är CO2-neutrala utan att behöva klimatkompensera.

Läs mer
nollavfallsproduktion

Mycket hållbara och lämpliga lösningar

Hållbarhet och livslängd går hand i hand – ju mindre energi vi lägger på att skapa, lägga, ta bort, reparera och återvinna produkter, desto mindre energi använder vi totalt sett. Det är därför våra golvlösningar är gjorda för att tåla påfrestande miljöer, utöver att de är lätta att rengöra, vilket minskar dina lokalvårdskostnader avsevärt.
Vi erbjuder även kortsiktiga lösningar som kan användas om och om igen.

Läs mer
Sarlon_akustiskt vinylgolv

Återskapa värde vid livslängdens slut

För att bli verkligt hållbara måste vi sluta kretsen. Vi gör det genom att kontinuerligt förbättra våra modulära erbjudanden, hitta sätt att återvinna dem när de är slut och arbeta med lokala återvinningssystem. Vi designar även golv som är gjorda av återvunna material, så att dina gamla golv kan återanvändas idag – och imorgon.

Vi strävar efter att säkerställa att golvmaterial är helt återvinningsbara och hjälper till att driva implementeringen av ekonomiskt lönsamma återtagningssystem, detta eftersom inte alla material kan återvinnas i oändlighet. Det betyder att du får produkter som är upp till 25 % återvunna ur källor som fisknät och konsumentavfall.

Läs mer
Modul'up_löslagda golv

Kontakt

Vill du veta mer om vår hållbarhetsstrategi, våra golvlösningar eller något annat ämne? Vi finns här för att hjälpa dig!

Kontakta oss