Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

5. Återvinning och livslängdens slut

Återskapa värde vid livslängdens slut

Scrolla för att upptäcka mer

ÅTERSKAPA VÄRDE VID LIVSLÄNGDENS SLUT

Vi vill lägga grunden för en bättre framtid. Detta innebär att bygga vidare på det förflutnas grund.

För att göra golvläggning cirkulär måste vi ändra vårt kollektiva tankesätt - från "livslängdens slut" till "slutet på en av livslängderna". Skapa golvlösningar med lägsta möjliga miljöpåverkan och som är designade för att återvinnas och återanvändas.

ÅTERSKAPA VÄRDE I SLUTET

FÖR ATT LÄGGA GRUNDEN TILL EN BÄTTRE FRAMTID BEHÖVER VI INTEGRERA ÅTERVUNNET MATERIAL I VÅRA GOLV.

För att bli verkligt hållbara måste vi sluta cirkeln. Vi gör detta genom att kontinuerligt förbättra våra modulära erbjudanden, hitta sätt att återvinna dem när de är slut och arbeta med lokala återvinningssystem. Vi designar även golv som är tillverkade av återvunna material, detta så att dina gamla golv kan återanvändas idag – och imorgon. Vi strävar efter att säkerställa att golvmaterial blir helt återvinningsbara och hjälpa till att driva implementeringen av ekonomiskt lönsamma återtagningssystem, detta eftersom inte alla material kan återvinnas i all oändlighet. Det betyder att du får produkter som är upp till 25 % återvunna ur källor som fiskenät och konsumentavfall.

Börja från början

Vårt kortsiktiga mål är att återanvända eller återvinna 95 % eller mer av produktavfallet.

Den femte och sista av våra viktigaste utmaningar handlar om att återskapa värde i slutet av cykeln. Vårt mål är att återanvända eller återvinna 95 % eller mer av produktavfallet och att aktivt bidra till de ledande lokala återvinningssystemen över hela världen med syfte att låta material finna fortsatt användning.

För att säkerställa att vi kan återskapa värde i slutet börjar vi från början: vi utformar produkter med cirkularitet och användare i åtanke. Vi gör våra golvlösningar hållbara och ändamålsenliga.

Varje år utökas vårt utbud av cirkulärt färdiga golv. Löslagd installation gör det till exempel möjligt att ta tillbaka använda produkter utan föroreningar av lim och avjämningsmassa, vilket gör produkterna lättare att återanvända eller återvinna.

Återvinningsbehållare

Transparens

Att hantera arvet från golvindustrin

Att ge ett nytt syfte till material som annars skulle kasseras kan vara utmanande. Att vara klimatmedveten med rester efter läggning och använda golvsystem kan verka dyrt och svårt, och är inte alltid transparent.

Men vi måste vara transparenta. Ingen golvtillverkare har kunnat samla in och återanvända golvrester i den skala som behövs. Vi måste ta itu med arvet från golvindustrin, som tyvärr inte var designad för cirkularitet då. Detta är ett hinder vi måste övervinna innan vi kan ta tillbaka och återvinna allt vi producerar.

Hand som håller glasögon | bud-helisson-465328-unsplash

Hur vi hanterar vårt avfall

Återvinning är inte alltid ett alternativ

Vi försöker inte återvinna allt golvavfall i våra egna produkter. Det kanske låter konstigt, men ibland kan vi helt enkelt inte göra det än, och ibland är det till och med oansvarigt att göra det.

Det finns många sätt på vilka vi för närvarande hanterar rester:

• Arbeta med råvaruleverantörer för centraliserad återvinning. Till exempel undersöks kemisk återvinning av vinyl.

• Använda material inom vår egen produktion, såsom linoleum, vinylskrot mm efter konsument.

• Arbeta med kunder för att förlänga golvets livslängd eller renovera golv.

• Samarbeta med externa parter för lösningar. Till exempel: en del linoleumavfall används som fyllmedel inom cementindustrin.

• Arbeta med avfallshanteringsföretag, till exempel genom att forska om biologisk nedbrytning eller på annat sätt utvinna så mycket energi som möjligt genom förbränning.

Slingrande vägar genom skogen | Foto av Clay Banks, med tillstånd av Unsplash.com

Our challenges

Vi har inte alla lösningar på plats ännu

Vi måste ta hänsyn till lokala förhållanden

Materialsammansättningen begränsar återvinningen

Få branschinitiativ & samarbeten

Back to the floor

Inrätta lokala återvinningsprogram

Tills golvbranschen kan bli helt cirkulär i global skala har vi börjat utveckla lösningar i regional skala genom att aktivt erbjuda program för återtagning av installationsavfall i fall där detta är det mest hållbara alternativet, med hänsyn tagen till koldioxidavtrycket från den nödvändiga logistiken. På så sätt kan vi komma runt nuvarande begränsningar och gå vidare inför morgondagen.

Back to the Floor-program körs för närvarande redan i Sverige, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Läs mer om Back to the floor
Logotyp för back to the floor-programmet

År 2021 samlade vi in och återvann:

  • 40

    ton linoleum

  • 317

    ton vinyl

  • 7

    ton textil

Hur vi hanterar utmaningarna i byggbranschen