Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Back to the Floor - Forbos satsning på att återbruka och återvinna golv


Back to the floor - Forbos återvinningsprogram

Merparten av alla använda golv bränns upp idag för att bli energi och fjärrvärme. Ett enormt slöseri med resurser som också kostar mycket miljömässigt. Kan vi återbruka eller återvinna delar av dessa miljontals kvadrat som läggs varje år i offentliga miljöer reduceras CO2-utsläppen radikalt. Som exempel så släpper varje kvadratmeter vinylgolv ut ca 6 kg CO2 i tillverkningsfasen och ytterligare drygt 7 kg CO2 vid förbränning efter utrivning. Vi pratade med hållbarhetsansvarig Jonas Rothén om hur Forbos nya återviningsprogram Back to the floor fungerar.

Del av golvbranschens vision

Netto nollutsläpp av växthusgaser

Den gemensamma visionen golvbranschen enats om innebär att alla golvföretag ska ha netto noll-utsläpp av växthusgaser 2045 och att vi stödjer den färdplan som våra kunder, bygg- och anläggningssektorn, tagit fram. Det stora målet är att skapa ett cirkulärt tänk, även när det gäller golv säger Jonas Rothén. Man kan säga att vi gör linjära golv till cirkulära golv. Med det menar jag att vinylgolvet som kom på 50-talet från början var en slit- och slängprodukt, visserligen med lång livslängd, men utvecklad under en tidsperiod då alla resurser ansågs oändliga. Med Back to the floor har vi gjort denna typ av golv cirkulära i den mening att det nu kan både återbrukas och återvinnas där jungfruligt material kan ersättas med material från återvunna golv.

Jonas Rothen, hållbarhetschef Forbo
Modul Up miljöbild

En enkel lösning som bara kräver en sak. Löslagda golv.

- Det första steget och enklaste vägen till återvinning är att fokusera på produktionen där spillet återvinns, säger Jonas Rothén. - Även vid installationen kan man effektivt återvinna golvbitar som blir över och det är jättebra. Men det räcker inte för att nå målen anser vi på Forbo.
– Därför har vi utvecklat ett återtagsprogram som ger möjligheter att både återbruka golv och återvinna materialet i slitna golv som inte går att använda igen. Kan ett golv från en förskola tas upp och brukas igen i en annan lokal så sparar samhället både miljön och resurser i form av tid, transporter och råmaterial.

Löslagda golv kan både återbrukas och återvinnas

- Löslagda golvsystem som Modul’Up, ett formfast vinylgolv som ej behöver limmas, går både att återbruka och återvinna, säger Jonas på Forbo. Det gör också att underlaget inte skadas och kan användas igen utan renoveringsåtgärder. Dessutom blir klimatutsläppen mindre, vi räknar med att spara 4–10 kg CO2 per kvadrat genom att ta bort behovet av lim och ny avjämningsmassa.

Modul Up miljöbild
Back to the floor återvinningssäck

Ett återvinningssystem som sparar miljö men också tid och pengar

- Det finns flera sätt att återbruka den här typen av golv, säger Jonas. De golvkollektioner som vi räknar in i Back to the Floor är vinylgolven Modul' Up, Allura Click, Allura Puzzle, Allura Flex och Novilon. Om det är ett golv i bra skick, återanvänds golvet där vi ta tillbaka det gamla golvet och installera det på ett nytt ställe. Ett annat sätt är att ett gammalt slitet golv mals ner till granulater och går tillbaka till fabrik, där det används i produktionen av ett nytt golv. Det är i grunden samma princip som när man blandar in returfibrer vid tillverkning av nytt papper. Allt spill i fabriken återvinns också på detta sätt.

Forbo tar ansvar hela vägen

Back to the Floor är till för golv lagda i offentliga miljöer där de stora volymerna används. Programmet som byggts upp av Forbo i Norden innebär att man tar ansvar hela vägen när ett återvinningsavtal slutits. Man är med på plats och besiktigar golvet, ger instruktioner hur man tar upp golvet på effektivaste sätt och tillhandahåller storsäck och etiketter. För att göra transporterna så effektiva och miljösmarta som möjligt samlas allt först i vår hub i Malmö, varifrån samordnad returfrakt till fabriken i Nederländerna planeras för lägsta miljöpåverkan.

Forbo återvinningsmaterial
Forbos golvåtervinning finns i hela Sverige

Back to the Floor är i full gång i hela Sverige

Jonas Rothén avslutar: - Anslut er till programmet nästa gång ett golv skall rivas ut. Det är bara att kontakta Forbo kundservice och boka en tid där vi träffas för att bedöma golvet och planera återbruk eller återvinning av golvet.

Hur gör jag för att återvinna mitt golv?

När ditt golv skall rivas ut, kontakta vår kundservice på 031-89 20 90 för att boka en tid där vi träffas för att bedöma golvet och planera återvinningen av ditt golv.

För att golvet skall kunna återvinnas behöver det uppfylla ett par enkla krav samt emballeras och märkas enligt Återvinningsretur och emballageinstruktion.

Återvinningsreturer sänds efter överenskommelse till vår uppsamlingslokal i Malmö varifrån samordnad returfrakt till fabrik planeras för lägsta miljöpåverkan.

Grön återvinningssymbol papper