Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Forbos integritetslinje

I Forbos uppförandekod beskrivs våra viktigaste affärsprinciper och grundvärderingar. Läs mer om Forbos uppförandekod.
Om Forbo i undantagsfall inte till fullo lever upp till sina affärsprinciper och grundvärderingar rekommenderar vi att du rapporterar detta till oss via Forbos integritetslinje. Du kan alternativt ringa företagets internkontrollchef på +41 58 787 25 46 eller skicka e-post till compliance@forbo.com.


LÄMNA IN EN RAPPORT

Vi rekommenderar starkt att du identifierar dig så att vi kan ta kontakt med dig, men om du vill vara anonym förstår och respekterar vi ditt val.