Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vinylgolv

Cirkulationsklara golv

Scrolla för att upptäcka mer

Vinyl och hållbarhet

Nästan alla våra högkvalitativa vinylgolvprodukter kan återvinnas för att sluta materialslingan.

I hela vårt omfattande vinylsortiment erbjuder vi massor av golv som är fria från lim och som därför är lätta att ta bort och cirkulationsklara. Dessutom är många av våra vinylgolv tillverkade med en hög andel återvunnet material. De tillverkas i moderna, miljövänliga europeiska produktionsanläggningar.

All vår kommersiella vinyl är helt säker, med låga koldioxidutsläpp som vi redovisar med hjälp av tredjepartsverifierade miljöproduktdeklarationer (EPD).

Cirkulationsklart vinylgolv

Lösläggningslösningar

Vårt vinylsortiment inkluderar cirkulationsklara golv. Golv som kan läggas löst eller läggas med ett upptagningslim.

Ark
Självhäftande Modul'up-vinyl är en verkligt innovativ löslagd vinylmatta, redo för en cirkulär framtid.

Limfri platta och planka
• Allura Click – våra lyxiga vinylplattor i realistiska trä- och stendesigner som snabbt och enkelt kan installeras tack vare vårt beprövade och patenterade "klick"-system

• Allura Puzzle - våra pusselformade plattor är idealiska för storskaliga installationer, detta eftersom varje panel är 96x96 cm och enkel att installera genom att helt enkelt sätta ihop plattorna som ett pussel

• Allura Flex och Allura Decibel - installeras med ett upptagningslim

• Colorex Plus - löslagda plattor som även finns i halkskyddande och ledande version

Allura-golv

Våra vinylgolv är säkra

Designade för cirkularitet

Våra vinylgolv är gjorda med återvinning i åtanke.

För att säkerställa att våra golv kan återvinnas vid slutet av sin livslängd säkerställer vi att alla vinylgolv vi producerar uppfyller de strängaste hälsokraven. För detta följer vi REACH*-listan. Det betyder att vår vinyl är säker att använda och säker att återvinna. Den innehåller inga tungmetaller, formaldehyder eller CMR-innehåll (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska), inga lösningsmedelsbaserade bläck och ingen PCP.*REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) är en europeisk tillsynsmyndighet som listar kemiska ämnen med potentiell påverkan på människors hälsa.

Vinylgolv

Återvunnet innehåll

Återvinning är en andra natur hos våra vinylgolv

Vinylgolv är perfekta att återanvända om och om igen. Vinyl kan återvinnas upp till 10 gånger utan prestandaförlust.

Med Colorex Plus med 89 % återvunnet innehåll erbjuder vi den ultimata produkten för återvunnet vinylgolv.

Våra tillverkningsanläggningar i Europa säkerställer högkvalitativa produkter tillverkade med 100 % grön el där detta tillgängligt, samt med minimala avfallsströmmar. Så gott som allt avfall som genereras återvinns till våra produkter.

Med vårt Back to the Floor-återvinningsprogram initierar vi processen med att ta tillbaka vinylavfall från våra kunder i syfte att öka andelen återvunnet innehåll ytterligare. Våra EPD:er visar det faktiska återvunna innehållet i varje enskild produkt. Ibland är maximering av återvunnet innehåll inte den bästa vägen framåt.

Se listan över återvunnet innehåll
sphera-element

Ytterst lågt koldioxidavtryck

Med tanke på vår kontinuerliga bedömnings- och förbättringsprocess är vi stolta över att kunna meddela att Forbo Flooring-vinylprodukter överträffar marknadsgenomsnittet.

På Forbo erbjuder vi vinylprodukter med lågt koldioxidavtryck. Våra oberoende EPD:er inkluderar den senaste prestandan för varje enskild produkt. Det genomsnittliga koldioxidavtrycket för vinylgolv tillverkade i Europa hittar du här.

Det finns inget som vinyl

⌦En mängd olika funktionella alternativ i ett brett utbud utföranden utvecklade för långvarig använ⌫

Under hela sin livscykel presterar vinylgolvbeläggningar bra över en rad olika miljöpåverkan.

Som material är vinyl idealiskt för återvinning. Den är 100 % återvinningsbar och kan återvinnas över 10 gånger utan att förlora någon av sina prestandaegenskaper.

Vi erbjuder inte vinyl med alternativa polymerer, såsom polyolefin eller PUR. Vi använder heller inte biobaserade mjukgörare, detta eftersom vi tror att palm- eller ricinolja som standard inte är en bättre miljölösning. Hos Forbo Flooring Systems är det biobaserade alternativet till vinyl Marmoleum, medan vinyl totalt sett erbjuder det bredaste urvalet i fråga om design och funktion.

sphera elite

Inomhusluftkvalitet

Låga produktutsläpp

För att säkerställa ett säkert inomhusklimat uppfyller alla våra vinylprodukter de strängaste utsläppsnormerna. Våra golvserier är testade i enlighet med viktiga internationella standarder.

Vi har godkännandecertifieringar för AgBB, FloorScore® och Afsset.

Det betyder att vårt vinylgolv uppfyller kraven för:
• E1-deklarationsöverensstämmelse med EN 14041:2004
• WELL Building Standard®

Och bidrar till:
• BREEAM®
• LEED®
• Green Star®-projekt

sphera

Effektiv produktionsprocess

Sphera har låg andel återvunnet innehåll

För att kunna tillverka hållbara vinylgolv gör vi på Forbo Flooring Systems ibland saker som trotsar konventionen.

Ett exempel är hur vi tillverkar vår homogena vinyl Sphera. Det traditionella sättet att tillverka golv som detta är att ta bort över 10 % av baksidan i slutet av livslängden i syfte att uppnå rätt tjocklek.

Vår toppmoderna produktionsmetod har konstruerats för effektivitet så att den endast genererar ytterst minimala avfallsmängder. Allt avfall som genereras återanvänds sedan på baksidan av vår heterogena vinyl.

Detta är ett bra exempel på hur större mängder återvunnet innehåll inte automatiskt är bättre när minimimängder avfall och återanvändning beaktas.

Sphera Energetic 51244_homogen vinyl

Fakta om vinylgolv

  • 10 gånger

    Vinylgolv är den perfekta produkten för cirkularitet. Vinyl kan återvinnas upp till 10 gånger utan att förlora i prestanda.

  • 89 %

    I Colorex Plus med 89 % återvunnet innehåll erbjuder vi den ultimata återvunna vinylprodukten.

  • 100 %

    Forbos tillverkningsanläggningar i Europa säkerställer en högkvalitativ produkt som tillverkas med 100 % grön el och minimala avfallsströmmar som alla återvinns tillbaka till produkten.

Mer information

Vill du veta mer om våra vinylgolv?

homogen vinyl
heterogen vinyl
Luxury vinyl tiles (LVT)