Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Transparens i varje steg

LCA, EPD & HPD

Scrolla för att upptäcka mer

tredjepartsverifierad information

100 % transparens för våra kunder

Transparens är avgörande för att uppnå hållbarhet. Transparens kräver att företag delar information om innehållet i sina produkter, hur dessa tillverkas och vilken påverkan de kan ha på miljön, användarna och samhället. Redan 1996 började Forbo Flooring Systems samarbeta med Leiden University i Nederländerna för att skapa en transparent översikt över alla möjliga effekter av våra linoleumprodukter.

Idag erbjuder vi effektinformation för varje Forbo-produkt genom livscykelanalyser och miljöproduktdeklarationer som granskas oberoende av varandra.

LCA är där allt börjar

Vi använder livscykelanalyser för att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete

En livscykelanalys är ett heltäckande system för att mäta miljöpåverkan under en produkts livslängd. Måttet är standardiserat och lika för alla typer av produkter. Medan systemgränser, datakvalitet och viktningsfaktorer spelar en roll i den övergripande bedömningen accepteras våra LCA när de väl har verifierats av en oberoende tredje part.

Data som samlas in för LCA under inventeringsanalysen styrs av en uppsättning produktkategoriregler (PCR). Dessa anger vilka data som ska samlas in och hur, vilka beräkningar som ska utföras för att få bevis på klimatpåverkan samt hur denna information ska presenteras.
De insatser och resultat som är involverade i de processer som bedöms kombineras för att indikera produktens potential att skada miljön.

LCA är där allt börjar
LCA-processelement

Kvantifierad miljödata

En EPD ger ett ramverk för att mäta en byggnads miljöavtryck.

Medan LCA skapas för produktkategorier går miljöproduktdeklarationer (EPD) ett steg längre genom att fastställa LCA för en viss produkt. En EPD ackrediteras av en programoperatör enligt ISO 14025 och EN 15804, och är oberoende verifierad av en tredje part. Våra EPD:er är verifierade av UL Environment.

EPD:er kan användas av intressenter längs leverantörskedjan för att jämföra produkters miljöegenskaper och fatta välgrundade, hållbara beslut.

Forbo Flooring Systems erbjuder kompletta miljövarudeklarationer för varje enskild produkt.

Gå till vårt EPD-nedladdningscenter
Miljöproduktdeklaration_Sphera Energetic-golv

En hälsosam interiör börjar med säkra golv

Eftersom våra golv är en del av inomhusmiljön där människor bor, möts och arbetar, är det vårt uppdrag att designa och erbjuda produkter som på ett positivt sätt bidrar till individens hälsa och komfort.

Hälsoproduktdeklaration

Frågor om hälsa och miljö kan inte skiljas åt när man diskuterar hållbar utveckling. Därför anser vi att inslaget av människors hälsa och ekologi också bör ingå i våra bedömningar. Forbo Flooring Systems är det enda golvföretaget i världen som inkluderar effekter på människors hälsa och ekotoxicitet i våra EPD:er. Vi använder den internationellt erkända USEtox-metoden för att beräkna och bedöma våra produkters toxicitetsprestanda. Våra hälsoproduktdeklarationer har skapats för att ytterligare specificera våra produkters låga hälsopåverkan.

• våra golv är garanterat fria från alla förbjudna gifter
• våra golv har låga till närapå noll produktutsläpp
• våra produkter är ftalatfria
• vår portfölj erbjuder beprövade lösningar mot allergener och fint damm

Gå till vårt HPD-nedladdningscenter
Hälsoproduktdeklaration_Marmoleumgolv

Övriga rapporter

Är du intresserad av andra hållbarhetsrapporter och publikationer?

Se rapporter & publikationer