Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Miljövarudeklarationer (EPD)

En miljövarudeklaration/Environmental Product Declaration (EPD) är en omfattande, internationellt harmoniserade rapport som dokumenterar de sätt på vilka en produkt under hela dess livscykel påverkar miljön.

Vanligtvis innehåller en EPD information om produktens inverkan på den globala uppvärmningen, uttunningen av ozonskiktet, vattenföroreningar och utsläpp av växthusgaser. En EPD kan även innefatta andra effekter som är av särskilt intresse för förmedlaren, såsom humantoxicitets risker och företagets sociala ansvar och engagemang.

En EPD fungerar varken som ett produktbetyg eller en miljömärkning, utan hjälper arkitekter, designers, beställare och andra köpare att bättre förstå en produkts hållbara kvaliteter och miljömässiga konsekvenser.