Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Cirkulär Marmoleum

Att tillverka Marmoleum av ett gammalt golv

Scrolla för att upptäcka mer

Framställa ny Marmoleum

av ett 20 år gammalt golv

För närvarande har cirkularitet ännu inte uppnåtts i stor skala för golvbeläggningar. Lösningarna är extra begränsade när golvet limmas på undergolvet, vilket är fallet för de flesta av de fjädrande golv som används idag.

2021 inleddes ett projekt tillsammans med Technical University of Delft för att ta tillbaka 13 000 m2 gamla golv som hade legat på fakulteten för elektroteknik, matematik och datavetenskap (EEMCS) i över 20 års tid. Utmaningen var att helt återvinna dessa golv till helt ny Marmoleum, en uppgift som är ganska ovanlig i linoleumvärlden.

Kassera golvet

Återvinning i steg

Renovering är vanligtvis en fråga om rivning och återuppbyggnad, men projektet för TU Delft krävde ett mer varsamt förhållningssätt. Både undergolvet och golvbeläggningen behövde förbli så intakta som möjligt, och kontaminering av materialet skulle undvikas. Med en särskild golvavstrykare togs Marmoleumgolvet bort snabbt och noggrant.

De enskilda arken borttaget linoleum, som var trettio centimeter breda och två och en halv millimeter tjocka, rullades ihop och samlades i hjulförsedda behållare.

Rullar av Marmoleum

Från flingor till pulver

När det väl hade avlägsnats från byggnaden rengjordes golvet för att vara fritt från lim och avjämningsmaterial, innan det sedan kasserades och maldes ner. Materialets renhet innebar att askan kunde användas till cementindustrin och cirka en tredjedel kunde återanvändas i nytt linoleum, som bestod av nästan 50 % återvunnet innehåll från det gamla golvet.

En annan del av det gamla linoleumet maldes ner till ett pulver och användes av det holländska företaget CooLoo för att producera mjuka sittplatser till fakultetens loungeområden, med en ytbeläggning framställd av de gamla golven.

Cooloo-möbler TU Delft

Framtida cirkulära lösningar

I takt med att fler och fler golv läggs utan lim kommer cirkulära lösningar att bli enklare i framtiden. Men oavsett med eller utan lim – att bli helt cirkulär för gamla golv kräver fortfarande ett rent återvinningsflöde, en bra leveranskedja och en genomtänkt, miljövänlig produktionsmetod.

Förutsättningarna kommer att skilja sig åt för varje projekt och behöver alltid en noggrann bedömning, men att pröva olika metoder gör att vi hela tiden lär oss vad det innebär att bli helt cirkulär.

Se de utmaningar vi står inför vid livslängdens slut
Strimlade linoleumflingor

Fler inspirerande artiklar

Vill du läsa fler artiklar om Forbo Flooring och hållbarhet? Besök vår sida för Forbo Stories.

Upptäck Forbo Stories