Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
350 LIQUIDDESIGN

350

Veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke look & feel en esthetische uitstraling. 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen die gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen. Verkrijgbaar in 22 moderne kleuren.

350-liquiddesign.jpg
 • epd-350 liquiddesign-nl.pdf

  epd-350 liquiddesign-nl.pdf

 • 350a-veiligheidsblad nl.pdf

  350a-veiligheidsblad nl.pdf

 • 350-ec 1 plus licentie nl.pdf

  350-ec 1 plus licentie nl.pdf

 • breeam attestation nl.pdf

  breeam attestation nl.pdf

 • dop-verklaring-nl.pdf

  dop-verklaring-nl.pdf

 • 350b-veiligheidsblad nl.pdf

  350b-veiligheidsblad nl.pdf

 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

Producttypering

Veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke look & feel en esthetische uitstraling. 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen die gebaseerd zijn op hernieuwbare grondstoffen. Verkrijgbaar in 22 moderne kleuren.
Basis : 2-componenten vloeibare massa met een uitgebalanceerde mix van o.a. natuurlijke componenten zoals kurk, houtmeel, gemodificeerde castorolie en bindmiddelen gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Component A : B 12,5 : 4,5
Kleur : 22 moderne kleuren.
Consistentie : Dik, vloeibaar.

Productvoordelen:
 • Milieuvriendelijk
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)
 • Eenvoudig te verwerken
 • Spanningsarm
 • Veerkrachtig
 • Uitstekende hechting
 • Laagdikte circa 2 mm
 • Geschikt i.c.m. vloerverwarming

Prestaties en eigenschappen

Begaanbaarheid : Na 12 uur.
Brandbaarheid : Zie veiligheidsinformatieblad.
Bureaurolstoelvastheid : Geschikt voor gebruik van bureaurolstoelen. EN 425:2002.
Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Dik, vloeibaar.
Hardheid : Circa 40 Shore D.
Kleurechtheid : 8 blauwe wolschaal. EN-ISO-105-B2
Persoonsoplading : < 0,5 kV. EN 1815
Sliptest : SRT pendulum droog: tussen 55 - 70, nat: >25. BS7976-2+A1
Slipweerstand : DS: ≥ 0,45. EN 13893 . R9. DIN 51130.
Soortelijk gewicht : 1,36 kg/l (A+B).
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 2,7 kg/m².
Warmte isolatie : 0,043 m² x K/W.
Rest indruk : Circa 0,02 mm. EN ISO 24343-1
Geluidsreductie : ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment.

Toepassing

Toepassing:
Voor het realiseren van een fraaie en blijvend veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke look & feel op een vooraf geëgaliseerde ondergrond. Door het toepassen van natuurlijke- en hernieuwbare grondstoffen is deze gietvloer milieuvriendelijk.

Verwerking

Laagdikte : Circa 2 mm.
Gereedschap : 836 Decokam houder 28 cm. 837 Decokam inzetstrip nr. 78. 855 Mengijzer. 834 stekelrol 20 mm. 824 LiquidDesign aanmaakemmer 20 liter. Zeef circa 400 µm. Prikzolen standaard met noppen (t.b.v. aanbrengen 350 LiquidDesign). 835 Nagelschoenen stomp (diameter pennen min. 10 mm), t.b.v. coaten. 828 Microvezelroller 11 mm, breedte 25 cm. 830 Microvezelroller 11 mm, breedte 50 cm.
Geluidsreductie : ΔLw 5 dB direct aangebracht op een egalisatielaag. ΔLw 14 dB aangebracht op een 2 mm dikke tussenlaag Corkment.
Gebruiksklasse : Zeer zwaar commercieel gebruik. Klasse 33
Brandklasse : Bfl-S1. EN 13501-1
Verwerkingstijd : Circa 30 minuten (afhankelijk van klimatologische omstandigheden).
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan (tussen 10⁰ - 30 ⁰C beslist niet in direct zonlicht).
Houdbaarheid : 9 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : Na minimaal 12 uur af te lakken en het geheel is na 8 dagen volledig uitgehard.*
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
2,7 kg/m².

Ondergrond:
 • 350 LiquidDesign dient altijd aangebracht te worden op een geëgaliseerde ondervloer. De ondervloer dient star, druk- en trekvast te zijn en vrij van scheuren. Tevens dient de ondervloer schoon, blijvend droog, vet- en vuilvrij te zijn overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18365. Egaliseer de ondervloer bij voorkeur met 924 Europlan Hybrid. Cementgebonden ondervloeren kunnen ook met 960 Europlan Super worden geëgaliseerd. Hoe vlakker de vloer hoe mooier het eindresultaat. Hierdoor verdient het aanbeveling om de egalisatielaag, na volledige droging, licht te schuren met een gaasje grofte 100 of fijner en vervolgens goed stofvrij te maken met behulp van een industriestofzuiger.
 • Wij adviseren om zowel de 924 Europlan Hybrid als de 960 Europlan Super egalisatielaag de dag na het aanbrengen te laten drogen en dit als droogdag te hanteren. Dit om de kans op blaasvorming in de LiquidDesign te voorkomen als gevolg van vochtinsluiting na het aanbrengen van de primerlagen. 
 • 350 LiquidDesign is niet geschikt om ondergronden mee uit te vlakken.
 • Voorafgaande aan het egaliseren van de ondergrond dient deze goed geprimerd te worden. Dit is belangrijk voor een goede hechting van de egalisatielaag aan de ondergrond maar de primer dient ook om luchtgaatjes in de toplaag van de egalisatie te voorkomen, zodat deze zich niet kunnen doorzetten in de 350 LiquidDesign. Hierdoor is het noodzakelijk om zeer poreuze ondervloeren alsmede reparatieplekken twee keer te primeren, waarbij de eerste laag volledig droog dient te zijn voordat de tweede laag primer wordt aangebracht. De keuze van de primer is afhankelijk van het type ondergrond. Indien er toch enkele gaatjes in de egalisatielaag aanwezig zijn, zet deze dan vooraf dicht met LiquidDesign.
 • Niet geventileerde ondervloeren of ondervloeren direct op het zandbed gestort e.d. dienen te worden voorzien van een vochtscherm in plaats van de bovengenoemde primerlaag.
 • Na voldoende droging van de egalisatielaag, het licht schuren en stofvrij maken, dient deze eerst geprimerd te worden met 049 Europrimer ABS. Na voldoende droging (minimaal 2 uur) dient er een tweede primerlaag 043 Europrimer Alphy te worden aangebracht. Beide primers worden opgebracht met behulp van een 828 of 830 Microvezelroller 11 mm. Dit geldt zowel voor 924 Europlan Hybrid als voor 960 Europlan Super. De totale primerlaag dient minimaal 12 uur (een nacht over) te drogen.
 • Bestaande dilataties in de ondergrond dienen gerespecteerd te worden en altijd te worden doorgezet in de 350 LiquidDesign.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.


Gebruiksaanwijzing:

Stap 1. De voorbereiding:

 • Bestel genoeg product van één batch voor grote vloerprojecten.
 • Check van alle te verwerken emmers A-component (per kleur) of het chargenummer gelijk is. Dit om nuanceverschil in kleur in het eindresultaat te voorkomen.
 • Controleer of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn.
 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoende geacclimatiseerd is (min. 24 uur voorafgaande aan de verwerking).
 • Controleer het restvochtpercentage (anhydriet vloeren max. 0,5% CM, cement dekvloeren max. 2,5% CM), vloertemperatuur en klimatologische omstandigheden of deze voldoen aan de opgegeven specificaties. Bepaal tevens het dauwpunt aan het vloeroppervlak met behulp van bijvoorbeeld een Caisson LVT-15 Thermo/Hygrometer. De oppervlaktetemperatuur van de vloer dient minimaal 3 ⁰C boven het dauwpunt te liggen.
 • Voorkom direct zonlicht tijdens de werkzaamheden. Plak ramen eventueel af met bijvoorbeeld karton.  

Stap 2. Het mengen:

 • Meng het materiaal (toerental circa 300 omw./min.) m.b.v. een mechanische mixer, bij voorkeur in een separate ruimte naast de ruimte waar de 350 LiquidDesign vloer wordt aangebracht.
 • Bescherm de vloer en wanden e.d. van de mengplaats met bijvoorbeeld stucloper of een gelijkwaardig beschermend materiaal en fixeer het met een geschikte tape aan de ondergrond.
 • De nog gesloten can met component B licht schudden en na het openen de volledige inhoud toevoegen aan component A. Meng vervolgens de massa tot een homogene samenstelling (mengtijd min. 2 minuten).
 • Giet de LiquidDesign massa over in een schone lege emmer en meng het nogmaals gedurende min.1 minuut.
 • Bij het verwerken van meerdere emmers LiquidDesign dient voor elke emmer dezelfde mengtijd te worden aangehouden m.b.v. bijvoorbeeld een stopwatch. Daarnaast dient de gemengde LiquidDesign massa direct te worden verwerkt. Hierdoor is de communicatie tussen de menger en de verwerker van essentieel belang.

Stap 3. Het verwerken:

 • Indien er toch enkele gaatjes in de egalisatielaag zijn ontstaan dan kunnen deze, voorafgaande aan het aanbrengen van de 350 LiquidDesign-vloer, worden dichtgezet met LiquidDesign m.b.v. bijvoorbeeld een plamuurmes.
 • Verdeel de 350 LiquidDesign massa gelijkmatig, m.b.v. de 837 Decokam nr. 78 in een laagdikte van circa 2 mm op de vloer. Breng beslist niet meer aan dan een laagdikte van 2,5 mm. Een ongelijkmatige verdeling kan een esthetische verstoring in het oppervlak van de 350 LiquidDesign vloer geven.
 • Vervang de Decokam regelmatig (na circa 300 m²) zodat steeds de juiste laagdikte wordt aangebracht.
 • Zorg ervoor dat de LiquidDesign massa niet belast wordt met vocht (bijvoorbeeld zweetdruppels) om o.a. blaasvorming in de toplaag te voorkomen.
 • Direct na het aanbrengen van de 350 LiquidDesign laag dient deze, m.b.v. de 834 Stekelrol 20 mm, gerold te worden om o.a. een egale verdeling van de kurkdeeltjes te realiseren. Maak gebruik van standaard prikzolen (waarvan vooraf de scherpe punten zijn bod geslepen om stuk lopen van de primerlaag te voorkomen) om door de natte aangebrachte LiquidDesign te kunnen lopen. Bij voorkeur niet meer door de gerolde massa lopen.
 • Na een droogtijd van minimaal 12 uur is de LiquidDesign-vloeivloer beloopbaar en voldoende droog om verder afgewerkt te worden met 355 LiquidDesign Finish. Dit laksysteem dient binnen 48 uur te zijn aangebracht.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met 358 ToolCleaner en spoel deze na met leidingwater en vervolgens goed laten drogen.

Stap 4. De afwerking met 355 LiquidDesign Finish:

 • Controleer het vloeroppervlak op de aanwezigheid van eventuele stof- of andere vuildeeltjes. Indien aanwezig deze verwijderen.
 • Voorkom voetafdrukken op de vloer door het dragen van schoenhoezen.
 • De nog gesloten can met component A goed schudden voor gebruik.
 • Giet het basismateriaal (component A) in een aanmaakemmer en voeg de verharder (component B) al mengend volledig hieraan toe.
 • Meng de 2-componenten 355 LiquidDesign Finish m.b.v. een mechanische verfmenger (toerental circa 300 omw./min.) gedurende minimaal 3 minuten.
 • Giet de gemengde 355 LiquidDesign Finish door een zeef (grofte circa 400 µm) in een schone lege emmer en meng deze nogmaals door, met een schone verfmenger, gedurende minimaal 1 minuut.
 • Na een wachttijd van circa 10 minuten kan de gemengde 355 LiquidDesign Finish worden aangebracht.
 • Verdeel de finishlaag gelijkmatig over het vloeroppervlak met behulp van een 828 of 830 Microvezelroller 11 mm die vooraf verzadigd is met 355 LiquidDesign Finish (verbruik tussen 125 - 150 g/m²).
 • Direct na het aanbrengen van de finishlaag deze narollen met een verzadigde roller. Afhankelijk van de grootte van het vloeroppervlak kan er gekozen worden voor een rollerbreedte van 25 cm of 50 cm.
 • Het aanbrengen van één laag 355 LiquidDesign Finish is voldoende.
 • Gebruik bij het aanbrengen van de finishlaag 835 Nagelschoenen stomp (diameter minimaal 10 mm) om indrukkingen in de 350 LiquidDesign vloeivloer te voorkomen. Blijf hierbij voor de roller lopen.
 • Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt en kan de vloer voorzichtig worden belopen.
 • Na 8 dagen is de finishlaag volledig uitgehard. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking. Afdekken is alleen mogelijk met een dampopen maar vloeistofdicht afdekvlies.
 • Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
 • Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met leidingwater en vervolgens goed laten drogen. De microvezelrollers niet hergebruiken.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Meer informatie:

 • Buiten gebruik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling.
 • Productrestanten en schoonmaakvloeistoffen afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
 • Component B bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

Tips om uw LiquidDesign vloeivloer mooi te houden:

 • Voor het reinigen en onderhouden van LiquidDesign vloeivloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
 • Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
 • Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen/slijtage.
 • Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.
 • Voorkom puntbelasting voor langetermijn, dit kan leiden tot blijvende schade.

Vloerverwarming:

LiquidDesign kan op vloerverwarming worden toegepast. Het opstartprotocol van de vloerverwarming dient vooraf volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier.  Een dag voor het aanbrengen de verwarming uitschakelen; minimaal 72 uur na het aflakken de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. Let op dat de vloertemperatuur niet boven 29 °C komt.

Verwerkingscondities
Gewenste omgevingstemperatuur : 15° - 25 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15° – max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 70%.
 Instructiefilm:
Klik hier

Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Zie veiligheidsinformatieblad.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens

Artikel OmschrijvingVerpakkingEAN-code
350LiquidDesignComponent B: Can à 4,5 kg.                        
350LiquidDesignComponent A: Emmer à 12,5 kg. 

Titanium
8 710345350464 

Stone
8 710345350471 

Pearl
8 710345350488 

Ashes
8 710345350495 

Silver
8 710345350501 

Platinum
8 710345350518

Lead
8 710345350525 

Zinc
8 710345350532

Concrete 
8 710345350549 

Steel
8 710345350556

Quartz
8 710345350563 

Bark
8 710345350570 

Diamond
8 710345350587 

Grey Jade
8 710345350594

Sand
8 710345350600

Vintageblue
8 710345350617 

Olive
8 710345350624

Lemon
8 710345350631 

Deep Ocean
8 710345350648 

Aubergoine
8 710345350655 

Rust
8 710345350662

Charcoal
8 710345350679 


Instructievideo