Selecteer je taal

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

eurocol
311 TOPCOAT

311

2-componenten laksysteem voor het afwerken van gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, 305 BetonDesign op wanden en vloeren en 307 WallDesign-wanden. Dit laksysteem geeft een betere bescherming bij intensief gebruik op projecten zoals winkelvloeren e.d. Voor gebruik de componenten samenvoegen en goed mengen conform de gebruiksaanwijzing.

311-topcoat.jpg
 • pdf-productspecificatie.pdf

  pdf-productspecificatie.pdf

 • gev emicode ec 1plus licentie 311 topcoat-nl.pdf

  gev emicode ec 1plus licentie 311 topcoat-nl.pdf

 • 311 b-veiligheidsblad nl.pdf

  311 b-veiligheidsblad nl.pdf

 • 311 a-veiligheidsblad nl.pdf

  311 a-veiligheidsblad nl.pdf

Producttypering

2-componenten laksysteem voor het afwerken van gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, 305 BetonDesign op wanden en vloeren en 307 WallDesign-wanden. Dit laksysteem geeft een betere bescherming bij intensief gebruik op projecten zoals winkelvloeren e.d. Voor gebruik de componenten samenvoegen en goed mengen conform de gebruiksaanwijzing.
Basis : 2 componenten isocyanaat gecrosslinked kunststofdispersie gebaseerde lak. Mengverhouding: Component A : B 83 : 17.
Consistentie : Dun vloeibaar.

Productvoordelen:
 • EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm)     
 • Mooie zijdematte uitstraling
 • VOS-emissievrij
 • Watergedragen
 • Eenvoudig te verwerken
 • Zeer goed UV-bestendig
 • Zeer goed chemicaliënbestendig
 • Lage krasgevoeligheid
 • Zeer goede hechting
 • Geurneutraal


Prestaties en eigenschappen

Brandbaarheid : Component A: n.v.t., Component B: vlampunt 185 °C.
Classificatie : GEV EMICODE EC 1PLUS (zeer emissiearm) getest conform EN 13999-2/4. Geschikt voor BREEAM-projecten.
Consistentie : Dun vloeibaar.
Soortelijk gewicht : 1,06 kg/l.
Vorstbestendigheid : Nee.
Verbruik : 75 - 100 g/m² per laag.

Toepassing

Toepassing:
Voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op o.a. gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloeren, BetonDesign-vloeren en -wanden en 307 WallDesign-wanden. Vloeren dienen vooraf te zijn voorzien van één laag 301 BaseSealer. Indien de 390 FloorColouring wordt verwerkt met een gipsgebonden egalisatiemiddel dienen er twee lagen 301 te worden aangebracht. Op wanden is het aanbrengen van één laag 311 TopCoat voldoende.

Verwerking

Gereedschap : Lakroller type: epoxyroller of 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm of kwast.
Mengverhouding : Component A : B 83 : 17
Verwerkingstijd : 60 minuten (bij 20 °C en een RV van 60%).
Opslag : Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5⁰ - 25 ⁰C).
Houdbaarheid : 6 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd : Na 8 uur beloopbaar, na 1 dag licht belastbaar bij 20 °C. Volledig uitgehard na 7 dagen bij 20 °C. Volledig mechanisch en chemisch belastbaar.
Reiniger : Water.
Vorstbestendig : Nee.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Verbruik:
75 - 100 g/m² per laag.

Ondergrond:
 • De 305 BetonDesign, 307 WallDesign of gekleurde (390 FloorColouring) egalisatievloer dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn.
 • De vloeren dienen voorbehandeld te zijn met een laag 301 BaseSealer. Nadat de laag 301 BaseSealer is aangebracht kan, na een droogtijd van 3 - 4 uur (maar uiterlijk binnen 48 uur), de vloer worden afgelakt met 311 TopCoat. Na 48 uur dient de 301 BaseSealer laag eerst geschuurd te worden met schuurpapier K180 en vervolgens goed stofvrij te worden gezogen voordat de 311 TopCoat kan worden aangebracht.
 • Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
 • BetonDesign- of WallDesign wanden kunnen na droging direct met 311 TopCoat worden afgewerkt.


Gebruiksaanwijzing:
 • Voeg de verharder (component B) volledig toe aan de basis (component A). Vervolgens het mengsel minimaal 3 minuten mechanisch mengen tot een homogene massa. Hierna overgieten in een schone lege verpakking en nogmaals goed mengen. De mixer moet zijn voorzien van een kunststoflaag of coating. Eenmaal gemengd, kan de lak na het verstrijken van de verwerkingstijd niet worden bewaard. Maak dus niet meer aan dan dat je nodig hebt! Gemengde verpakking nooit afsluiten! Mengverhouding in gewichtsdelen: Component A : B > 83 : 17.
 • Dit laksysteem opbrengen met behulp van een epoxyroller of de 2-componenten 814 Nylonroller 13 mm. De lak dient binnen 60 minuten in willekeurige richting, gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Eventuele 2e laag 311 TopCoat na minimaal 12 uur, echter binnen 24 uur) aanbrengen.
 • De droogtijd van de laatste 311 TopCoat laag is minimaal 24 uur. De genoemde droogtijden gelden bij een temperatuur van 20 °C. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
 • Na 24 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt. Dit betekent dat na 24 uur de vloer belopen mag worden. Na minimaal 7 dagen is de toplaag volledig uitgehard en dus mechanisch en chemisch resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 7 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
 • Verse (nog niet verharde) lakvlekken direct met water verwijderen. Na verharding is het materiaal alleen mechanisch te verwijderen.
 • Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat 1,2 benzisothiazool-3(2H)-on, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6)-pentamethyl)-4-piperidyl)sebacat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Meer informatie:

 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
 • Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
 • Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
 • Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
 • Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.

Tips om uw BetonDesign-vloer mooi te houden:

 • Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign-vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
 • Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
 • Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
 • Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:
Gewenste omgevingstemperatuur : 10 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 10° - max. 23 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 50 - 80%. (> 60% zorg voor voldoende ventilatie)Kwaliteit en garantie

Milieu en gezondheid

Gevarenklasse : Component B: GHS07 waarschuwing (zie veiligheidsblad).
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.


DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende specificatienummer van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

 • S067 / B067 / U067
  Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.


Rekenmodel

Bestek

Artikelgegevens


ArtikelOmschrijvingVerpakkingEAN-code
311TopCoatCombinatieverpakking à 2,5 kg8 710345 003124


A comp. 2,075 kg en B comp. 0.425 kg
311TopCoatCombinatieverpakking à 1 kg8 710345 311540 


A comp. 0,83 kg en B comp. 0,17 kg